ประเทศไทย – ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร

Click here to access English version.

วันและเวลาที่เปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 11:30 น. และ 12:30 – 17:30 น.

หน่วยงานบัญชีจ่าย (PtP) – บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด

อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้: adm.gbsapthailand@volvo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105517004163

หน่วยงานบัญชีจ่าย (PtP) – บริษัท ทีเอ็มบีพี จำกัด

อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้: adm.gbsapthailand@volvo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105549001500

หน่วยงานบัญชีจ่าย (PtP) – บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้: group.p2pth04@volvo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105533032851

We will be closing the supplier portal effective 15th June 2022, to get the latest status of your payable invoices or to submit queries related to your invoices we request you to use the Vendor Self Service portal VVI.

Existing portal (P2P Portal) will be available only for submitting your request to obtain access to Viewing Vendor Invoice (VVI)

Please note: Access to VVI can only be given to individual user and corresponding Email ID’s, We will not grant any generic access to a group of people (Team Access)/ functional mailboxes.

สิ่งที่จำเป็นต้องระบุเพื่อให้การตอบคำถามได้รวดเร็ว มีดังนี้:

  • ชื่อบริษัทที่แจ้งหนี้มา (ชื่อบริษัทที่ออกใบแจ้งหนี้)
  • ชื่อผู้ขายสินค้าและบริการ/รหัสผู้ขาย/เลขที่ผู้ขาย
  • ชื่อบริษัทของท่าน

Give us your valuable feedback

Help us to get better