RETTIGHEDER FOR REGISTREREDE

Denne version blev offentliggjort og er gyldig fra den 15. may 2021

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til dine personlige oplysninger. Du er også berettiget til at anmode VOLVO om at rette eller slette dine personlige oplysninger eller begrænse behandlingen af dem. Du kan også gøre indsigelse mod VOLVOs behandling af dine personlige oplysninger eller anmode om dataoverførsel. Bemærk, at VOLVO dog ikke altid er forpligtet til at efterkomme en anmodning om sletning, begrænsning, indsigelse eller dataoverførsel. Dette vurderes fra sag til sag i henhold til VOLVOs juridiske forpligtelser og undtagelser for førnævnte rettigheder.

Bemærk, at i tilfælde af en anmodning om rettelser, der vedrører en almindelig HR-ændring/-opdatering, f.eks. ændring af navn eller navne på grund af giftemål eller ny adresse på grund af flytning, skal du følge den almindelige procedure for opdateringer af HR-oplysninger. Oplysninger om gældende procedurer kan findes i Employee Center på Violin. Du kan også kontakte HR eller din leder for at få hjælp.

Hvis du vil udøve en af dine rettigheder, skal du udfylde nedenstående formular.

Når du har udfyldt formularen, skal du sende den til GPO-kontoret med post eller via e-mail. Husk at vedhæfte dokumenter, der bekræfter din identitet.

Adresse, du skal sende din anmodning til:

  • E-mail: gpo.office@volvo.com
  • Post
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, afd. AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Gøteborg, Sverige

Hvis du har spørgsmål til indsendelsen af en formular, bedes du kontakte GPO-kontoret på:

Vælg sprog

ANMODNINGSSKABELONER

Kunderepræsentant Format DOCX Size 56 KB
Leverandørrepræsentant Format DOCX Size 55 KB
Medarbejder (aktuel) Format DOCX Size 53 KB
Besøgende Format DOCX Size 56 KB
Medarbejder (tidligere) Format DOCX Size 54 KB
Konsulent (aktuel) Format DOCX Size 54 KB
Konsulent (tidligere) Format DOCX Size 53 KB