Asiakkaan edustajan tietosuojailmoitus.

 

Tämä versio on julkaistu ja se on voimassa alkaen 2023.09.01

Tämä ilmoitus sisältää tietoja niiden asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä, josta huolehtii Volvo Groupiin kuuluva yritys ("Tietosuojailmoitus"). Jos olet yksityishenkilönä ostanut, vuokrannut tai liisannut – tai olet sellaisen yrityksen palveluksessa, joka on ostanut, vuokrannut tai liisannut – jonkin Volvo Groupiin kuuluvan yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun tai pyytänyt tarjousta mahdollisen asiakkaan roolissa, voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja.

Tässä ilmoituksessa "Volvo Groupilla" tarkoitetaan AB Volvoa (julk.) ja yksiköitä, joita se hallitsee suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien rajoituksetta johonkin Volvo Groupin pääasialliseen liiketoiminta-alueeseen ja Truck Division -osastoihin kuuluvat yksiköt (joita voi esiintyä ajan mittaan). Niitä ovat muun muassa Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions ja Volvo Energy.

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan vain silloin, kun Volvo Groupiin kuuluva yritys kerää tai muuten käsittelee henkilötietoja omia tarkoituksiaan varten (ts. kun Volvo Groupin yritys (joko yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa) on rekisterinpitäjä sekä määrittää tämän vuoksi henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja tavat).

Huomaa, että ajoneuvoihin liittyvien henkilötietojen käsittely ei sisälly tähän tietosuojailmoitukseen, vaan käyttäjien ja kuljettajien tietosuojailmoitukseen [linkki].

Tätä tietosuojailmoitusta ei sovelleta, kun Volvo Groupiin kuuluva yritys kerää tai muuten käsittelee henkilötietoja toisen yrityksen, kuten Volvo Groupin riippumattomien jälleenmyyjien, maahantuojien, toimittajien ja asiakkaiden, puolesta

Tämän tietosuojailmoituksen lisäksi jotkin Volvo Groupiin kuuluvan yrityksen järjestelmät, sovellukset ja prosessit voivat sisältää omia tietosuojailmoituksiaan, jotka antavat lisätietoja kerättävistä henkilötiedoista ja siitä, miten niitä säilytetään, käytetään ja siirretään.

 

Valitse kieli

Volvo Group -yritys, josta ostat tai vuokraat tai josta olet ostanut, vuokrannut tai liisannut tuotteen tai palvelun itsellesi tai työnantajallesi (jäljempänä "Volvo"), on niiden henkilötietojen rekisterinpitäjä, jotka Volvo hankkii sinulta ja muista alla kuvatuista lähteistä.

"Rekisterinpitäjä" tarkoittaa sitä, että Volvo päättää henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista. Volvo vastaa sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien ja määräysten mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Volvo Groupin tietosuojavastaavaan sähköpostitse (
gpo.office@volvo.com), postitse tai puhelimitse:


AB Volvo, 

Vastaanottaja: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08
Göteborg, Ruotsi

+46 (0)31 66 00 00

 

Tässä tietosuojailmoituksessa "henkilötiedoilla" tarkoitetaan tietoja tietystä henkilöstä tai tietoja, joiden avulla tunnistetaan tai voidaan tunnistaa tietty henkilö. Toisin sanoen ne ovat mitä tahansa tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun.  

Tässä tietosuojailmoituksessa "prosessilla" tai "käsittelyllä" tarkoitetaan henkilötietojen käyttöä, mukaan lukien rajoituksetta kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, mukauttaminen, muuttaminen, siirtäminen, saataville asettaminen, estäminen, poistaminen tai tuhoaminen.

 

Oikeudellinen perusta

 

Volvo voi käsitellä henkilötietojasi vähintään yhden alla mainitun oikeudellisen perusteen nojalla. Katso myös lisätietoja alla.

 • Sopimusvelvoite Volvo voi käsitellä tietojasi, jos käsittely on välttämätöntä sinuun kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi sinun tai työnantajasi allekirjoittaman tilauksen tai huoltosopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

 • Lakivelvoite. Volvo voi käsitellä henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä lakivelvoitteen täyttämiseksi, esimerkiksi tuomioistuinten päätösten noudattamiseksi ja lakisääteisten raportointivaatimusten täyttämiseksi.
 • Oikeutetut edut. Volvo voi käsitellä henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä Volvon tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun kannalta. Yleensä Volvon oikeutetun edun mukaista on hallita sen päivittäistä toimintaa, mukaan lukien asiakassuhteiden hallinta, mutta myös yleisemmin, tuote- ja palveluvalikoiman kehittäminen (yksin tai yhdessä kolmansien osapuolten kanssa) sekä uusien, innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen lisääminen.

   

  Kun tässä asiakirjassa todetaan, että Volvo perustelee tiettyä käsittelytarkoitusta oikeutetuilla eduillaan, Volvo katsoo, että sen oikeutettuja etuja eivät syrjäytä asiakkaan edut, oikeudet tai vapaudet, huomioiden seuraavat asiat: (i) Volvon avoimuus käsittelytoiminnassa, (ii) Volvon sisäänrakennettuun yksityisyyden suojaan perustuva lähestymistapa, (iii) Volvon säännöllinen tietosuojan tarkistus ja (iv) oikeudet, jotka asiakkaalla on käsittelytoimintaan liittyen. Jos haluat lisätietoja tästä tasapainotuksen testausmenetelmästä, ota yhteyttä Volvo Groupin tietosuojavastaavaan edellä olevien yhteystietojen avulla.

 • Elintärkeät edut. Volvo voi käsitellä henkilötietojasi sinun ja muiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi, jos Volvolla on päteviä syitä uskoa, että tällainen henkilötietojesi käsittely voi estää tai vähentää merkittävää mahdollista haittaa sinulle tai muille.
 • Suostumus Volvo voi pyytää sinulta nimenomaista suostumusta tiettyjen henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi markkinointitarkoituksia varten. Tällainen suostumus on täysin vapaaehtoinen.

Volvo voi käsitellä seuraavia tietoluokkia, jotka itsessään tai yhdessä muiden tietojen kanssa voivat olla henkilötietoja, ja yleisiin tarkoituksiin, jotka on kerrottu alla olevassa Taulukossa 1.

Volvo ei välttämättä käsittele kaikkia alla lueteltuja tietojasi. Lisäksi jotkin käsittelytarkoitukset ovat päällekkäisiä, ja henkilötietojen käyttöperusteina voi olla useita käyttötarkoituksia.

Taulukko 1 – Luokat, käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen perusta

Henkilötietoluokat

Käsittelyn tarkoitukset

Käsittelyn oikeudellinen perusta

Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero, lähin omainen, passi ja henkilöllisyystodistus 

 

 

 • Henkilöllisyyden todentaminen
 • Mahdollisuus ajantasaisen rekisterin ylläpitoon asiakkaiden edustajista ja mahdollisista asiakkaista Volvon CRM-järjestelmissä
 • Mahdollisuus tuotteiden, palvelujen, tapahtumien ja yrityshallinnon tarjoamiseen
 • Mahdollisuus tarjousten lähetykseen sekä tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen

 

 • Mahdollisuus takaisinkutsuihin ja tuotteisiin liittyvien vaatimusten (kuten takuuanomusten ja tuotevastuuvahinkojen) käsittelyyn

 

 • Mahdollisuus myynninedistämisviestintään ja markkinointiin (esimerkiksi uutiskirjeiden, tiedotusmateriaalien sekä myynninedistämis- ja mainosmateriaalien, tapahtumakutsujen jne. tarjoaminen)
 • Mahdollisuus asiakaskyselyihin (esimerkiksi jälleenmyyjien tyytyväisyyskyselyt, tuotteiden laatukyselyt ja prosessien parannusta koskevat kyselyt)
 • Mahdollisuus tuotekohtaisten avoimen lähdekoodin tietojen tarjoamiseen Volvon hyväksyttyjen prosessien kautta

 

 • Vientilupien käyttö
 • Petosten ja rikosten havaitseminen ja ennaltaehkäisy sekä niistä ilmoittaminen (mukaan lukien rahanpesu)
 • Palvelu- tai rahoitussopimuksen omistusosuuden myynti (toiminta pääomamarkkinoilla)
 • Myyntireskontran myynti
 • Ilmoitusten käsittely ilmiantokanavassa
 • Mahdollisten tai vahvistettujen eturistiriitojen käsittely
 • Liikekumppaneiden seulonta

 

 

 • Sopimusvelvoite (tuotteiden ja palvelujen toimituksen ja takuuanomusten hallinta)
 • Lakivelvoite (takaisinkutsujen ja tuotevastuuvahinkojen hallinta)
 • Oikeutettu etu (asiakassuhteiden hallinta)
 • Oikeutettu etu (asiakastietoja koskevien pyyntöjen hallinta)

 

 

Organisaatiota koskevat tiedot, kuten yrityksen nimi, yrityksen johto, työtehtävä, työpaikka ja maa

 

 

 •  Mahdollisuus ajantasaisen rekisterin ylläpitoon asiakkaiden edustajista Volvon CRM-järjestelmissä
 • Ilmoitusten käsittely ilmiantokanavassa
 • Mahdollisten tai vahvistettujen eturistiriitojen käsittely
 • Liikekumppaneiden seulonta

 

 

 •    Oikeutettu etu (asiakassuhteiden hallinta)
 • Lakivelvoite (liikekumppaneiden seulonta)

 

 

Henkilöä koskevat tiedot, kuten ensisijainen kieli, valokuva/video, vaatteiden kokotiedot ja ruokamieltymykset

 

 •   Mahdollisuus viestintään ja markkinointiin haluamallasi kielellä
 • Mahdollisuus viestintään halutulla kielellä

 

 •   Mahdollisuus räätälöityjen palvelujen (kuten oikean kokoisten oheistuotteiden) tarjoamiseen

 

 •   Oikeutettu etu (asiakassuhteiden hallinta)

 

 •    Suostumus (tarvittaessa, asiakassuhteiden hallintaa varten)

 

 

 

IT-aiheiset tiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat, käyttöoikeudet, asetukset ja muut käyttäjätiliin liittyvät määritteet, kirjautumistiedot sekä tiedot ja lokit Volvon IT-laitteiden, sovellusten tai palveluiden käytöstä

 

 

 •   Mahdollisuus Volvon asiakkaisiin liittyvien sovellusten ja järjestelmien käyttöön
 • Mahdollisuus myynninedistämisviestintään ja markkinointiin (esimerkiksi uutiskirjeiden, tiedotusmateriaalien sekä myynninedistämis- ja mainosmateriaalien, tapahtumakutsujen jne. tarjoaminen)
 • Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen, palvelujen ja sovellusten tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen, palvelujen ja sovellusten kehittämiseksi

 

 

 

 •   Sopimusvelvoite (sovittuja palvelujen toimitus)

 

 • Oikeutettu etu (asiakkaiden käyttöoikeuksien hallinta, tuotteiden, ratkaisujen, palvelujen ja sovellusten käytön analysointi sekä niiden ylläpito ja kehitys, tietosuoja ja kyberturvallisuus yleensä)

 


Ajoneuvoon liittyvät yksilölliset tunnisteet,
kuten ajoneuvotunnus (VIN-numero ja alustan tunnus), IP-numero, MAC-osoite, SIM-kortin numero, IMEI)

 

 • Mahdollisuus tuotekohtaisten avoimen lähdekoodin tietojen tarjoamiseen Volvon hyväksyttyjen prosessien kautta

 

 

 • Oikeutettu etu (asiakastietoja koskevien pyyntöjen hallinta)

 

 

Valmistusta/korjausta/huoltoa koskevat tiedot, esimerkiksi sellaisten toimien (mukaan lukien takuureklamaatioiden) seuranta ja kirjaaminen, joihin ryhdyt tuotteiden valmistuksen, kunnossapidon, korjausten tai huoltojen yhteydessä

 

 
 • Mahdollisuus Volvon tuotteisiin/palveluihin liittyvien laatukysymysten ratkaisemiseen, mihin sisältyy ajoneuvoon/tuotteeseen liittyvien tai ajoneuvon/tuotteen tuottamien tietojen käyttö.

 

 •   Mahdollisuus takuuanomusten ja tuotevastuukysymysten käsittelyyn

 

 

 •    Sopimusvelvoite (takuuanomusten sekä huolto- ja korjausvelvoitteiden hallinta)

 

 •    Lakivelvoite (takaisinkutsujen ja tuotevastuukysymysten hallinta)

 

 

Kuvamateriaali, kuten videomateriaali, joka tallennetaan Volvo Group -yrityksen suljettuun televisiojärjestelmään ("CCTV"), joka on asennettu soveltuviin Volvo Group -yrityksen tiloihin, tai muut videojärjestelmät ja niihin liittyvät turva-/valvontajärjestelmät, riippumatta siitä, ovatko kyseessä Volvo Groupin tilat.

 

 

 •   Turvallisuuden hallinta Volvo Groupin tiloissa

 

 

 •    Oikeutettu etu (turvallisuuden ylläpito, petosten tai varkauksien estäminen ja (tarvittaessa) avustaminen lainsäädännön noudattamisessa)Talouteen liittyvät tiedot,
kuten luotto- tai maksutiedot (mukaan lukien maksu-, luotto- ja maksuhäiriö-/velkahistoria, sinua koskevat oikeusmenettelyt tai täytäntöönpanotoimet) ja pankkitilin tiedot

 

 

 •   Mahdollisuus maksaa tuotteet ja palvelut
 • Luottotakuiden antaminen
 • Maksuhäiriöiden hallinta ja niistä ilmoittaminen
 • Palvelu- tai rahoitussopimuksen omistusosuuden myynti (toiminta pääomamarkkinoilla)

 • Myyntireskontran myynti

 

 •    Sopimusvelvoite (sovittujen maksujen hallinta)

 

 

 

Sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten ostotilaukset ja erilaiset sinun ja Volvon väliset sopimukset

 

 •   Mahdollisuus sopimusten hallintapalveluihin
 • Maksuhäiriöiden hallinta ja niistä ilmoittaminen
 • Palvelu- tai rahoitussopimuksen omistusosuuden myynti (toiminta pääomamarkkinoilla)
 • Myyntireskontran myynti

 

 •    Sopimusvelvoite (sopimusvelvoitteiden, kuten tuotteiden ja palvelujen toimituksen, hallinta)

 

 

Tiedot, jotka liittyvät ajoneuvon vuokraukseen/liisaukseen/käyttöön, kuten ajokortin numero ja tila, rekisterikilpi

 

 • Mahdollisuus vuokraus- ja leasing-palveluihin
 • Volvo-ajoneuvon lainaus tutkimus- ja kehitystarkoituksiin

 

 

 • Sopimuksen noudattaminen
 • Oikeutettu etu

 

Rikoksia ja petoksia koskevat tiedot (saadaan pääasiassa petostentorjuntavirastoilta ja luottotietotoimistoilta)

 

 • Petosten ja rikosten torjunta (mukaan lukien rahanpesu)
 • Petosten ja rikosten havaitseminen (mukaan lukien rahanpesu)
 • Ilmoittaminen petoksista ja rikoksista (mukaan lukien rahanpesu)
 • Ilmoitusten käsittely ilmiantokanavassa

 

 

 • Oikeutettu etu
 • Lakivelvoite

Seulontaan ja seuraamuksiin liittyvät tiedot, mukaan lukien kielteinen mediajulkisuus, seuraamuslistoille joutuminen, tarkkailulistoille joutuminen, poliittinen näkyvyys, asiakkaan yrityksen tosiasialliset omistajat, lahjan/vieraanvaraisuuden vastaanottajatiedot (kuten nimi, yritys/työnantaja, minkä tahansa virkamiehen osallisuus, rooli).

 • Seuraamusten seulonta vientisäädösten vaatimuksia varten 

 • Liikekumppaneiden seulonta ja due diligence

 • Korruption ja eturistiriitojen ehkäisy ja havaitseminen

 • Ilmoitusten käsittely ilmiantokanavassa

 • Lakivelvoite

 

 • Oikeutettu etu

 

Käyttötiedot: tiedot tuotteen tai palvelun käytöstä, mukaan lukien rutiinit ja tottumukset (jotka eivät ole peräisin telematiikkatiedoista)

 

 • Vientilupien käyttö
 • Loppukäyttäjien sertifikaattien täyttäminen
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Palvelujen tarjoaminen, mukaan lukien laitteet palveluna
 • Tiettyjen tai räätälöityjen rahoitustuotteiden tai -palvelujen tarjoaminen
 • Luottotakuiden antaminen
 • Asiakkaan toiminnan optimointi
 • Oikean ajoneuvon erittelyn valinta aiottuun käyttöön

 

 

 • Oikeutettu etu
 • Sopimuksen noudattaminen
 • Lakivelvoite

 

Vakuutuksiin liittyvät tiedot, mukaan lukien onnettomuudet, vakuutusyhtiön nimi jne.

 

 • Vaatimusten käsittely
 • Vakuutuksiin liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen, mukaan lukien rajoituksetta "yhdistetty vakuutus"

 

 

 • Oikeutettu etu 
 • Sopimuksen noudattaminen

 

 

Erityisesti henkilötietojen erityisryhmiin liittyen

Mainittakoon erikseen, että tietyiltä osin terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot katsotaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti henkilötietojen erityisryhmiksi, joiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja ylimääräisiä suojaustoimia. Volvo käsittelee henkilötietojen erityisryhmiä vain, jos Volvolla on lakivelvoite tai laillinen, liiketoimintaan liittyvä tarve käsitellä tällaisia tietoja (mukaan lukien rajoituksetta varovaisuuskäytännöt yleisten terveyshätätilanteiden hallintaa varten). Tällaisissa tapauksissa ilmoitamme sinulle ja (lainsäädännön vaatiessa) pyydämme nimenomaista suostumustasi tällaisten tietojen käsittelyyn. Sinun tulee olla tietoinen siitä, että kanssasi tehdyn sopimuksen ehtona ei ole kaikkien suostumuspyyntöjen hyväksyntä.

Erityisesti CCTV-valvontaan liittyen

Volvo voi käyttää CCTV-valvontaa (edellä määritellyllä tavalla) lainsäädännön sallimissa rajoissa. CCTV-valvontaa käytetään yleensä hallittaessa ja estettäessä luvatonta kulkua Volvon tiloihin ja laitteiden luo, mutta joissakin maissa sitä voidaan käyttää myös terveys- ja turvallisuusohjeiden ja -menettelyjen noudattamisen varmistamiseen sekä tuotannon yleiseen parantamiseen. CCTV-kuvia ja -tallenteita säilytetään turvallisesti, ja niitä pääsee käyttämään vain tarvittaessa (esimerkiksi tapauksen tutkintaa varten).

Erityisesti automaattiseen päätöksentekoon liittyen

Volvo ei käytä säännöllisesti ja järjestelmällisesti automaattista päätöksentekoa, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia henkilöille tai jolla olisi vastaavanlainen merkittävä vaikutus. Jos olet vuorovaikutuksessa tällaista automaattista päätöksentekoa käyttävän Volvo-yrityksen kanssa, sinun tulee saada erityinen ilmoitus, jossa kuvataan automaattisen päätöksenteon yksityiskohdat.

Volvo saa henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi, työnantajaltasi tai kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa (välittäjät, jälleenmyyjät, myyntiedustajat jne.) tai joilta saamme esimerkiksi talous- ja luottotietoja sekä rikollisuuteen liittyviä tietoja (luottotietoyritykset ja petostentorjuntavirastot). Tällaisten kolmansien osapuolten vastuulla on varmistaa ennen tietojen jakamista kanssamme, että niillä on oikeus käyttää ja jakaa tietojasi muiden kanssa.

Osa henkilötiedoista saatetaan myös luoda automaattisesti Volvon IT-järjestelmästä tai vastaavasta, esimerkiksi silloin, kun luot käyttäjätunnuksesi Volvo-järjestelmiin.

 

Lukuun ottamatta tiettyjä lainsäädännön edellyttämiä tietoja päätöksesi antaa henkilötietoja Volvolle on vapaaehtoinen.

Huomaa kuitenkin, että Volvon on välttämätöntä käsitellä tiettyjä henkilötietoja voidakseen olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa liiketoiminnan yhteydessä ja sopimusvelvoitteiden vuoksi. Jos henkilötietoja ei toimiteta, tuotteita ja palveluita, joita sinä tai työnantajasi mahdollisesti odotatte Volvon toimittavan, ei ehkä voida käsitellä ja toimittaa.

Henkilötietojasi voidaan jakaa muiden Volvo Group -yhtiöiden ja tiettyjen kolmansien osapuolten ryhmien kanssa (kuvattu tarkemmin jäljempänä), mikä voi tarkoittaa henkilötietojesi siirtämistä muihin maihin.

Henkilötietojen jakaminen Volvo Groupin sisällä

Volvo Group on globaali organisaatio, jolla on toimistoja ja toimintaa kaikkialla maailmassa, ja henkilötietojasi voidaan siirtää tai käyttää kansainvälisesti kaikkialla Volvo Groupin globaalissa liiketoiminnassa sekä sen eri yksiköiden ja tytäryhtiöiden välillä. Henkilötietojesi siirtoa muille Volvo Groupin yrityksille (mukaan lukien siirrot EU/ETA-alueelta sen ulkopuolelle) säännellään yritysten välisellä sopimuksella, joka perustuu EU:n hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin tai muihin mekanismeihin, jotka tarvittavat viranomaiset ovat tunnustaneet tai hyväksyneet aika ajoin. Tällainen sopimus vastaa eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön (mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus) standardeja. Sopimuksen voimassaolo tarkoittaa sitä, että kaikkien Volvo Group -yksiköiden on noudatettava samoja sisäisiä sääntöjä. Se tarkoittaa myös, että oikeutesi säilyvät ennallaan riippumatta siitä, missä Volvo Group käsittelee tietojasi.Henkilötietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa Volvo Groupin ulkopuolella

Sen lisäksi, että henkilötietoja jaetaan edellä kuvatulla tavalla Volvo Group -yritysten välillä, Volvo voi myös jakaa henkilötietojasi tietyille kolmansien osapuolten ryhmille, kuten seuraaville:

 • Liikekumppanit, kuten Volvo Groupin toimittajat ja palveluntarjoajat, jotka toimittavat tuotteita ja palveluja Volvo Groupille, kuten IT-palvelujen ja kuljetuspalvelujen tarjoajat (mukaan lukien tullaus ja kauppa) ja välittäjät.
 • Itsenäiset jälleenmyyjät ja päällirakentajat, kuten Volvo Groupin yksityiset jälleenmyyjät, liikesuhteen hallitsemiseksi ja kehittämiseksi (mukaan lukien takuuanomukset) asiakkaan tai asiakkaan johdon kanssa.

 • Ammattimaiset neuvonantajat, kuten vakuutusyhtiöt, asianajajat ja muut ammattimaiset neuvonantajat, vakuutuskorvausten, tilintarkastusten ja neuvontapalvelujen vastaanoton yhteydessä.
 • Vastapuolet ja niiden neuvonantajat, kuten liiketapahtumien ja muiden hankkeiden tai yhteistyön (mukaan lukien fuusio- ja yritysostohankkeet) yhteydessä. Vakuutusyhtiöt).
 • Hätäapupalvelujen tarjoajat, kuten poliisi, palokunta, ambulanssi ja tiepalvelu, sinun ja muiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi, esimerkiksi hätäavun yhteydessä.

 

Valtion viranomaiset:

 • Lainvalvonnan alalla: sääntelyviranomaiset sekä muut julkiset tahot ja oikeuslaitokset lakivelvoitteiden, kuten tuomioistuimen päätösten tai oikeudellisten raportointivaatimusten, yhteydessä, tai jos sitä pidetään välttämättömänä poikkeustapauksissa sinun tai muiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
 • Vientivalvonnasta ja tullista vastaavat viranomaiset
 • Viranomaiset, jotka vaativat henkilötietoja salliakseen pääsyn rajoitettuihin tiloihin
 
 • Rahoituskumppanit ja muut sidosryhmät: 
  • luottotietoyritykset/luottoluokituslaitokset 
  • perintätoimistot
  • petostentorjuntavirastot 
  • pankit ja pääomamarkkinakumppanit
  • vakuutusyhtiöt, vakuutusmeklarit ja vakuutusarvioijat.

 

Kaikkien ulkopuolisten palveluntarjoajien ja ammattimaisten neuvonantajien, joille henkilötietojasi luovutetaan, odotetaan suojaavan ja heidän täytyy suojata henkilötietojesi luottamuksellisuus ja yksityisyys, ja ne voivat käyttää henkilötietojasi vain soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Jos mikä tahansa EU/ETA-alueella sijaitseva Volvo Group -yritys lisäksi siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille, asianomainen Volvo Group -yritys varmistaa, että käytössä on asianmukaiset suojatoimet, jotka suojaavat henkilötietosi riittävän hyvin soveltuvan tietosuojalainsäädännön (mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus) edellyttämällä tavalla. Tähän voi sisältyä esimerkiksi EU:n hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden tai muun sellaisen mekanismin käyttö, jonka tarvittavat viranomaiset ovat kulloinkin tunnustaneet tai hyväksyneet.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Volvo jakaa henkilötietojasi, ota yhteyttä VOLVO Groupin tietosuojavastaavaan yllä olevien yhteystietojen avulla.

Volvo käyttää henkilötietojen riittävään suojaukseen asianmukaisia ja kohtuullisia oikeudellisia, teknisiä ja organisaation liittyviä turvatoimenpiteitä, mukaan lukien tietotekniikan suojaus ja fyysiset turvatoimet.

Nämä toimenpiteet ovat oikeassa suhteessa henkilötietojen käsittelyn aiheuttamiin riskeihin ja henkilötietojen arkaluonteisuuteen, ja niissä otetaan huomioon soveltuvan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi toimenpiteitä parannetaan jatkuvasti käytettävissä olevien tietoturvatuotteiden ja -palveluiden kehityksen mukaisesti.

Volvo edellyttää, että kaikki noudattavat henkilötietoihin liittyviä soveltuvia turvallisuuskäytäntöjä käyttäessään Volvon järjestelmiä. 

Volvo säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin siihen on olemassa laillinen, liiketoimintaan liittyvä tarkoitus (mukaan lukien rajoituksetta huomioiden sopimusajat, takuu- ja tuotevastuuvaatimukset, lakisääteiset raportointivelvoitteet ja/tai ennakoitavissa olevien riitojen edellyttämät säilytysvaatimukset).

Sinulla voi olla oikeus seuraaviin asioihin, jos soveltuvassa tietosuojalaeissa ja -määräyksissä niin säädetään:

 • Pääsy niihin henkilötietoihisi, joita Volvo käsittelee: tämän oikeuden nojalla saat tietää, onko meillä henkilötietoja sinusta, ja jos on, saat käyttöösi tiedot ja kopiot henkilötietojen tarkoista kokonaisuuksista ja luokista.
 • Henkilötietojasi koskeva oikaisupyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää korjaamaan henkilötietosi, jos niissä on virheitä tai puutteita.
 • Henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen (suoramarkkinointia ja muita tarkoituksia varten): tämän oikeuden nojalla voit pyytää, ettei Volvo enää käsittele henkilötietojasi.
 • Henkilötietojasi koskeva poistamispyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää poistamaan henkilötietosi, myös silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita tiettyihin tarkoituksiin.
 • Henkilötietojesi käsittelyä koskeva rajoittamispyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää, että Volvo käsittelee henkilötietojasi vain rajoitetuissa tilanteissa ja suostumuksellasi.
 • Henkilötietojasi koskeva siirtopyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää kopion henkilötiedoistasi (kannettavassa ja helposti käytettävässä muodossa, jos se on teknisesti mahdollista) tai pyytää Volvoa lähettämään tällaiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Jos henkilötietojesi tai niiden osan käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin Volvo lopettaa henkilötietojesi tai niiden asiaankuuluvan osan käsittelyn (tällainen peruutus ei kuitenkaan vaikuta peruutusta edeltävien tietojenkäsittelytoimintojen laillisuuteen).

Huomaa, että Volvolla ei ehkä aina ole velvollisuutta noudattaa tietojen poistamista, rajoittamista, vastustamista tai siirtämistä koskevaa pyyntöä. Volvon lakivelvoitteet ja poikkeukset tällaisista oikeuksista voidaan arvioida tapauskohtaisesti.

Sinulla on myös oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valituksia, joita sinulla voi olla koskien Volvon toimesta tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Saat lisätietoja näistä oikeuksista ja niiden käytöstä ottamalla yhteyttä Volvo Groupin tietosuojavastaavaan yllä olevien yhteystietojen avulla.

Volvo kehottaa tarkistamaan tämän tietosuojailmoituksen säännöllisin väliajoin mahdollisten muutosten varalta.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta tarpeen mukaan. Kun näin tehdään, tämän tietosuojailmoituksen alkuun kirjataan päivämäärä, jona muutokset on tehty ja/tai jona ne tulevat voimaan.