פרטיות


גרסה זו פורסמה, והיא תקפה החל מ-13/5/2021
 

קבוצת וולוו מתייחסת לפרטיות ברצינות. אנחנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו כשאתה מוסר לנו את המידע האישי שלך. אנחנו מתחייבים להשתמש תמיד במידע האישי שלך באופן הוגן וראוי לאמון זה.

 אנחנו מתחייבים לפעול בשקיפות בנוגע למידע שאנחנו אוספים, לשימוש שאנחנו עושים בו, לגורמים שעמם אנחנו משתפים אותו ולאיש הקשר שעליך לפנות אליו במקרה של שאלות.

בחר שפה

הודעות פרטיות

פרטיות כללית באתר האינטרנט

יש לך אפשרות להשתמש באתר האינטרנט של 'קבוצת וולוו' מבלי לגלות את זהותך. פרטי המידע שאנחנו אוספים באופן רגיל בעת הגישה לאתרי האינטרנט מתוארים להלן. אם אתה נרשם לאחד מהשירותים שלנו או יוצר אתנו קשר דרך טפסים, יופיע מידע מפורט לגבי אופן העיבוד של הנתונים שלך בהקשר של הרישום.

הזהות ופרטי הקשר של נאמן הנתונים והממונה על הפרטיות

AB Volvo‏ (להלן, "וולוו"), בתוקף היותה נאמן נתונים אישיים, אחראית לעיבוד הנתונים האישיים הקשורים אליך על-פי החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא הגנה על נתונים.

אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב'קבוצת וולוו' בכתובת gpo.office@volvo.com או שלח דואר או התקשר לפי הפרטים הבאים:

AB Volvo, Att:‎ Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

אילו קטגוריות של נתונים אישיים תעבד וולוו, לאיזו מטרה ועל סמך איזה בסיס משפטי?

בעת הגישה לאתר אינטרנט של וולוו, דפדפן האינטרנט שלך מוגדר טכנית לשדר באופן אוטומטי את הנתונים הבאים (להלן, "נתוני יומן") לשרת האינטרנט שלנו, שאנחנו מתעדים בקובצי יומן:

 • תאריך הגישה

  שעת הגישה

  כתובת URL של האתר המפנה

  הקובץ שאוחזר

  היקף הנתונים ששודרו

  הסוג והגרסה של הדפדפן

  מערכת ההפעלה

  כתובת ה-IP

  שם התחום של ספק הגישה לאינטרנט שלך

מדובר אך ורק במידע שאינו מאפשר זיהוי שלך. מידע זה נחוץ למטרות טכניות, כדי לספק לך כהלכה את התוכן שביקשת, ואיסוף המידע הוא היבט בלתי נמנע של השימוש באתרי אינטרנט. נתוני היומן מנותחים אך ורק למטרות סטטיסטיות כדי לשפר את האתר שלנו ואת הפונקציונליות שבבסיסו. וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך הבסיס המשפטי של אינטרס לגיטימי. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו כוללים את האינטרס לנהל את אתרי האינטרנט שלה בכפוף לנהלים עסקיים הוגנים ולשמור על הזמינות והפונקציונליות של האתרים. 

קובצי Cookie
אנחנו משתמשים בקובצי Cookie ובפיקסלים למעקב כדי לאסוף נתונים בנוגע לשימוש שלך באתר האינטרנט, כדי להתאים את האתר לצורכי המשתמשים. איסוף נתוני השימוש הללו ותהליך היצירה של פרופילי שימוש מתבצעים על בסיס אנונימי באמצעות מזהה של קובץ Cookie. אנחנו יוצרים ומאחסנים פרופילי שימוש אלה בצורה אנונימית בלבד, ואיננו משלבים אותם עם שמך או עם כל מידע אחר, כגון כתובת הדוא"ל שלך, שעלול לחשוף את זהותך.

לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או לשלוח וירוסים למחשב שלך. באמצעות המידע הכלול בקובצי Cookie, אנחנו יכולים לאפשר ניווט קל יותר ותצוגה נכונה של אתרי האינטרנט שלנו.

כל אתר אינטרנט כולל הצהרה משלו בנושא קובצי Cookie שבה אתה, כמשתמש, יכול לראות את השימוש המדויק בקובצי Cookie באותו אתר ספציפי. 

העברת נתונים לגורמי צד שלישי

וולוו רשאית, אם יש צורך למימוש המטרה לעיבוד הנתונים האישיים, או אם היא נדרשת על פי חוק או תקנה, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברה אחרת ב'קבוצת וולוו', לרבות חברה מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי. כמו כן, וולוו רשאית, אם יש צורך למימוש המטרה לעיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות וספקים המהווים גורמי צד שלישי, לרבות חברות וספקים מחוץ לאיחוד האירופי/לאזור הכלכלי האירופי.

אנחנו עובדים עם מגוון ספקי שירות שונים כדי לספק את אתר האינטרנט של 'קבוצת וולוו'. וולוו תקפיד על שימוש באמצעי הגנה מתאימים המספקים רמות הגנה הולמות לנתונים האישיים שלך, כנדרש על פי החוקים הרלוונטיים להגנה על נתונים. .

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לנו השפעה על מידת הציות או אי-הציות של מפעילי האתרים הללו לתנאים בנושא הגנה על נתונים.

כמה זמן תשמור וולוו את הנתונים האישיים שלך?

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד היא נדרשת לממש את המטרות שלשמן נאספים הנתונים האישיים. 

הזכויות שלך להגנה על נתונים

אתה רשאי לבקש מוולוו מידע בנוגע לנתונים האישיים שעובדו על-ידי וולוו ולגשת לנתונים אישיים אלה. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם לא נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות.

אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך לנאמן אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או מחויבות חוזית והוא אוטומטי. 

אתה רשאי גם להגיש תלונות בנושא עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת.

 

הורדת

פרטיות Format PDF Size 178 KB