Obavijest o zaštiti privatnosti predstavnika kupca

 

Ova je verzija objavljena 2023.09.01. godine i vrijedi od tog dana

Ova obavijest pruža informacije o obradi osobnih podataka kupaca i potencijalnih predstavnika tvrtke koja je dio Grupe Volvo „Obavijest o zaštiti privatnosti”). Ako ste bili ili jeste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koja je kupila, iznajmila, unajmila ili dala u zakup neki proizvod ili uslugu ili zatražila ponudu kao službeni predstavnik jednoj od tvrtki Grupe Volvo, mi možemo obrađivati ​​vaše osobne podatke.

U svrhu ove obavijesti „Grupa Volvo” označava tvrtku AB Volvo (objavljeno) i subjekte izravno ili neizravno pod nadzorom tvrtke AB Volvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na subjekte koji pripadaju bilo kojem od glavnih poslovnih područja i sektora za proizvodnju kamiona Grupe Volvo (koji mogu postojati s vremena na vrijeme) kao što su Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, UD Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions i Volvo Energy.

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti primjenjuje samo kada tvrtka koja je dio Grupe Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke za vlastite svrhe (tj. kada je tvrtka Grupe Volvo (bilo samostalno ili zajedno s drugim subjektima) upravitelj obrade podataka i stoga određuje u koje svrhe i na koji način će se obrađivati osobni podatci).

Napominjemo da obrada osobnih podataka povezanih s vozilom nije obuhvaćena ovom Obaviješću o zaštiti privatnosti, već Obaviješću o zaštiti privatnosti za rukovatelje i vozače [veza].

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi na slučajeve kada tvrtka koja je dio Grupe Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke uime druge tvrtke, kao što su neovisni distributeri, uvoznici, dobavljači i kupci Grupe Volvo.

Uz ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, neki sustavi, programi i procesi tvrtke koja je dio Grupe Volvo mogu sadržavati vlastite obavijesti o zaštiti privatnosti koje pružaju dodatne detalje o tome koji se određeni osobni podaci prikupljaju i kako se pohranjuju, upotrebljavaju i prenose.

Odaberite jezik

Tvrtka Grupe Volvo u kojoj ste u vlastito ime ili u ime svojeg poslodavca kupili, iznajmili, unajmili ili dali u zakup proizvod ili uslugu (u daljnjem tekstu „Volvo”) upravitelj je obrade osobnih podataka koje Volvo prima od vas i drugih dolje opisanih izvora.

„Upravitelj obrade” znači da Volvo odlučuje o svrsi i načinima obrade vaših osobnih podataka. Volvo je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti.

Ako imate pitanja u vezi s obradom svojih osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka Grupe Volvo putem adrese gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonski na:

AB Volvo,
n/r: Ured za zaštitu privatnosti Grupe, odjel AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švedska 
+46 (0) 31 66 00 00

U svrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, „osobni podatci” su bilo koji podatci o određenoj osobi ili podatci kojima se identificira ili se može identificirati određena osoba. Drugim riječima, radi se o bilo kojoj informaciji koja se može povezati s vama.

U svrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, pojam „postupak” ili „obrada” znači bilo kakvu upotrebu osobnih podataka, uključujući, među ostalim, prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohranjivanje, prilagodbu, izmjenu, prijenos, stavljanje na raspolaganje, blokiranje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.

Pravna osnova

Volvo može obrađivati vaše osobne podatke na osnovi bilo kojeg ili nekoliko sljedećih pravnih temelja, vidi također dodatne detalje u nastavku.

 • Ugovorna obveza Volvo može obrađivati vaše podatke ako je takva obrada potrebna za ispunjenje ugovorne obveze prema vama, npr. za ispunjavanje odredbi i uvjeta iz narudžbe ili ugovora o usluzi koji ste potpisali vi ili vaš poslodavac.
 • Zakonska obveza. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada potrebna radi poštovanja zakonske obveze, npr. poštovanja sudskih naloga i zahtjeva za zakonskim izvještavanjem.
 • Legitimni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada neophodna u svrhu zakonitog interesa za kojim teži Volvo ili treća strana. Općenito se smatra kako je zakoniti interes tvrtke Volvo upravljati svojim svakodnevnim operacijama, uključujući upravljanje odnosima s kupcima, ali i, općenitije, daljnjim razvojem proizvoda i usluga koje nudi (bilo samostalno ili u suradnji s trećim stranama), uključujući nove inovativne proizvode i usluge.

  Tamo gdje je navedeno da se Volvo oslanja na svoje zakonite interese za određenu svrhu obrade, Volvo smatra da njegovi zakoniti interesi nisu nadjačani vašim interesima, pravima ili slobodama s obzirom na (i) transparentnost koju Volvo pruža pri obradi, (ii) privatnost tvrtke Volvo prema dizajnerskom pristupu, (iii) redovitu provjeru privatnosti tvrtke Volvo i (iv) prava koja imate u vezi s obradom. Ako želite dobiti dodatne informacije o ovom uravnoteženom pristupu ispitivanju, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.

 • Vitalni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke kako bi zaštitio vitalni interes vas i drugih ako Volvo ima valjane razloge vjerovati da takva obrada vaših osobnih podataka može spriječiti ili smanjiti bilo kakvu značajnu potencijalnu štetu vama ili drugima.
 • Pristanak ., Volvo može tražiti vaš izričiti pristanak za obradu određenih osobnih podataka, primjerice u marketinške svrhe. Takav je pristanak vaš izbor i u potpunosti je dobrovoljan.

Volvo može obrađivati sljedeće kategorije podataka koje same po sebi ili u kombinaciji s drugim podatcima mogu predstavljati osobne podatke, a za opće svrhe navedene u Tablici 1 u nastavku.

Volvo neće nužno obrađivati sve podatke o vama navedene u nastavku, a neke će se od svrha obrade preklapati te može postojati nekoliko svrha koje opravdavaju našu upotrebu vaših osobnih podataka.

Tablica 1 – Kategorije, svrha i pravni temelj za obradu 

Kategorije osobnih podataka

Svrhe obrade

Pravni temelj za obradu

Podaci za kontakt, kao što su ime, e-mail, adresa i telefonski broj, podaci o najbližoj rodbini, putovnici i osobnoj iskaznici 

 

 

 • Provjera identiteta
 • Omogućavanje vođenja ažurne evidencije predstavnika i zastupnika kupca u CRM sustavima tvrtke Volvo Group
 • Omogućavanje pružanja proizvoda, usluga, događanja i poslovne administracije
 • Omogućavanje slanja ponuda, ponuda i pružanja proizvoda i usluga

 

 • Omogućavanje opoziva i postupanja s potraživanjima u vezi s proizvodima (kao što su zahtjevi za jamstvom i zahtjevi za odgovornost za proizvod)

 

 • Omogućavanje promotivne komunikacije i marketinga (poput slanja biltena, informativnog materijala te promotivnog i reklamnog materijala, pozivnica za događaje itd.)
 • Omogućavanje anketa kupaca (kao što su ankete o zadovoljstvu prodavača, ankete o kvaliteti proizvoda i ankete o poboljšanju procesa)
 • Omogućavanje pružanja informacija vezanih uz otvoreni kod specifičnih za proizvod putem odobrenih procesa Volvo
 • Primjena dozvola za izvoz

  Otkrivanje, sprečavanje i prijava prijevare i nezakonitih radnji (uključujući pranje novca)

 • Prodaja potraživanja
 • Postupanje s prijavama u kanalu za prijave
 • Rješavanje potencijalnog ili potvrđenog sukoba interesa
 • Provođenje provjere poslovnih partnera
 • Ugovorna obveza (upravljanje pružanjem proizvoda i usluga te jamstvenim zahtjevima)
 • Zakonska obveza (upravljanje opozivima i potraživanjima u vezi s odgovornošću za proizvod)
 • Legitimni interes (za upravljanje odnosima s kupcima)
 • Legitimni interes (za upravljanje zahtjevima za podatke o kupcima)

 

 

Podaci o organizaciji, kao što su naziv tvrtke, uprava tvrtke, radno mjesto, mjesto zaposlenja i država

 

 

 • Omogućavanje vođenja ažurne evidencije predstavnika kupca u CRM sustavima Grupe Volvo
 • Postupanje s prijavama u kanalu za prijave
 • Rješavanje potencijalnog ili potvrđenog sukoba interesa
 • Provođenje provjere poslovnih partnera

 

 

 •    Legitimni interes (za upravljanje odnosima s kupcima)
 • Zakonska obveza (provođenje provjere poslovnih partnera)

 

 

Individualni podaci, kao što su odabrani jezik, fotografija/videozapis, veličina odjeće i preferencije hrane


 • Omogućavanje komunikacije i marketinga.
 • Omogućavanje komunikacije na željenom jeziku
 • Omogućavanje pružanja personaliziranih usluga (kao što su proizvodi u odgovarajućoj veličini)

 

 • Legitimni interes (za upravljanje odnosima s kupcima)

 

 • Pristanak (kada se smatra potrebnim za upravljanje odnosima s kupcima)

 

 

 

Podaci povezani s IT-om, kao što su korisnički ID-ovi, lozinke, dozvole, postavke i drugi atributi povezani s vašim korisničkim računom, podaci za prijavu, kao i podaci i zapisi o upotrebi IT opreme, aplikacija ili usluga tvrtke Volvo

 

 

 •   Omogućavanje upotrebe aplikacija tvrtke Volvo i sustava povezanih s kupcima
 • Omogućavanje promotivne komunikacije i marketinga (poput slanja biltena, informativnog materijala te promotivnog i reklamnog materijala, pozivnica za događaje itd.)
 • Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja, usluga i aplikacija te za razvoj novih proizvoda, rješenja, usluga i aplikacija

 

 

 

 •   Ugovorna obveza (pružanje dogovorenih usluga)

 

 • Legitimni interes (za upravljanje korisničkim pristupom, ta analizu upotrebe kao i za održavanje i razvoj proizvoda, rješenja, usluga i aplikacija, zaštitu podataka i računalnu sigurnost općenito)

 Jedinstveni identifikatori povezani s vozilom,
kao što su ID vozila (uključujući VIN i ID šasije), IP broj, MAC adresa, broj SIM kartice, IMEI)

 

 

 •  Omogućavanje pružanja informacija vezanih uz otvoreni kod specifičnih za proizvod putem odobrenih procesa Volvo

 

 

 •   Legitimni interes (za upravljanje zahtjevima za podatke o kupcima)

 

 

 

Podaci o proizvodnji/popravku/servisu, kao što su praćenje i bilježenje aktivnosti (uključujući jamstvene zahtjeve) koje ste poduzeli u vezi s proizvodnjom, održavanjem, popravkom ili servisom proizvoda

 

 

 • Omogućavanje rješavanja problema kvalitete vezanih uz proizvode/usluge tvrtke Volvo, uključujući upotrebu podataka o vozilu/proizvodu ili podataka generiranih za vozilo/proizvod.

 

 • Omogućavanje postupanja s jamstvenim zahtjevima i problemima odgovornosti za proizvod

 

 

 • Ugovorna obveza (upravljanje jamstvenim zahtjevima i obvezama servisa i popravka)

 

 • Zakonska obveza (upravljanje opozivima i problemima odgovornosti za proizvode)

 

 

Slikovni materijal, kao što su videosnimke koje se snimaju u zatvorenom televizijskom sustavu Grupe Volvo („CCTV”) instaliranom u odgovarajućem objektu tvrtke Grupe Volvo ili nekom drugom videosustavu i povezanom sustavu za sigurnost/praćenje bez obzira na to je li to u objektu Grupe Volvo.

 

 

 •   Upravljanje sigurnošću u objektima Grupe Volvo

 

 

 •    Legitimni interes (za održavanje sigurnosti i zaštite, sprječavanje prijevare ili krađe i (gdje je primjenjivo) za pomoć u usklađivanju s propisima)Financijski podaci,
kao što su podaci o kreditu ili plaćanju (uključujući povijest plaćanja, kredita i kašnjenja/dugova, sudske postupke ili ovršne radnje koje se odnose na vas) i podaci o bankovnom računu

 

 

 •   Omogućavanje plaćanja proizvoda i usluga
 • Provođenje odluke o odobrenju kredita
 • Prijava i upravljanje neplaćenim potraživanjima
 • Prodaja bilo kojeg vlasničkog udjela u ugovoru o usluzi ili financiranju (aktivnost „tržišta kapitala”)
 • Prodaja potraživanja

 

 •    Ugovorna obveza (upravljanje dogovorenim plaćanjima)

 

 

 

Ugovorni podaci, kao što su narudžbenice, ugovori i drugi ugovori između vas i tvrtke Volvo

 

 •   Omogućavanje usluga upravljanja ugovorima
 • Prijava i upravljanje neplaćenim potraživanjima
 • Prodaja bilo kojeg vlasničkog udjela u ugovoru o usluzi ili financiranju (aktivnost „tržišta kapitala”)
 • Prodaja potraživanja

 

 • Ugovorna obveza (upravljanje ugovornim obvezama, poput pružanja proizvoda i usluga)

 

Podaci povezani s najmom/zakupom/unajmljivanjem/upotrebom/posudbom vozila kao što su broj i status vozačke dozvole, registarska pločica

 

 

 • Omogućavanje usluga najma i zakupa
 • Posudba vozila Volvo za potrebe istraživanja i razvoja

 

 

 • Izvršenje ugovora
 • Zakoniti interes

 

Podaci povezani s prijevarom i nezakonitim radnjama (uglavnom primljeni od agencija za sprečavanje prevare i referentnih kreditnih agencija)

 

 

 • Sprječavanje prevare i nezakonitih radnji (uključujući pranje novca)
 • Otkrivanje prevare i nezakonitih radnji (uključujući pranje novca)
 • Prijava prevare i nezakonitih radnji (uključujući pranje novca)

 • Postupanje s prijavama u kanalu za prijave

 

 

 • Zakoniti interes
 • Zakonska obveza

 

Podaci povezani s pozadinskim provjerama i sankcijama uključujući nepovoljne medijske izvještaje, prisutnost na popisima sankcija, popisima za promatranje, podatke o političkoj izloženosti, krajnjim stvarnim vlasnicima klijentove tvrtke, informacije o primatelju dara/ugošćivanja (kao što su ime, tvrtka/poslodavac, uključenost bilo kojeg javnog službenika, uloga). 

 

 

 • Provođenje provjere sankcija za zahtjeve kontrole izvoza 
 • Provođenje provjere poslovnih partnera i dubinska analiza
 • Sprečavanje i otkrivanje korupcije i sukoba interesa
 • Postupanje s prijavama u kanalu za prijave

 

 

 • Zakonska obveza
 • Zakoniti interes

 

Podaci o upotrebi: podaci o vašoj upotrebi proizvoda ili usluge uključujući podatke o rutinama i navikama (koji ne dolaze iz telematskih podataka)

 

 

 • Primjena dozvola za izvoz
 • Ispunjavanje certifikata krajnjeg korisnika
 • Razvoj proizvoda i usluga
 • Pružanje usluga uključujući „Opremu kao uslugu”

 • Ponuda specifičnih ili prilagođenih financijskih proizvoda ili usluga
 • Provođenje odluke o odobrenju kredita
 • Optimizacija poslovanja kupaca 
 • Odabir prave specifikacije vozila za razmatranu upotrebu

 

 

 • Zakoniti interes
 • Izvršenje ugovora
 • Zakonska obveza

 

Podaci povezani s osiguranjem uključujući podatke o nezgodama, naziv osiguravajućeg društva itd.

 

 

 • Obrada jamstvenih zahtjeva
 • Razvoj i pružanje proizvoda i usluga povezanih sa osiguranjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na „povezano osiguranje”

 

 

 • Zakoniti interes
 • Izvršenje ugovora

 

 

Specifično o posebnim kategorijama osobnih podataka

Posebno se napominje da se neki aspekti zdravstvenih i sigurnosnih podataka mogu smatrati posebnim kategorijama osobnih podataka prema važećim zakonima o zaštiti privatnosti podataka te će se s njima postupati s posebnom pažnjom i zahtijevati dodatne zaštitne mjere. Volvo će obrađivati posebne kategorije osobnih podataka samo ako Volvo ima zakonsku obvezu ili zakonitu poslovnu potrebu za obradom takvih podataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na razboritu praksu koja pomaže pri upravljanju raširenim hitnim zdravstvenim situacijama). U takvim ćemo vas slučajevima obavijestiti i (ako to treba po zakonu) tražit ćemo vaš izričiti pristanak za obradu takvih podataka. Trebali biste biti svjesni toga da pristajanje na bilo koji naš zahtjev za pristanak nije uvjet vašeg ugovora s nama.

Specifično o CCTV nadzoru

Volvo može koristiti CCTV nadzor (kao što je ranije definirano) u slučaju kada je to dopušteno zakonom. CCTV nadzor obično se koristi za kontrolu i sprječavanje neovlaštenog pristupa prostorijama i opremi tvrtke Volvo, međutim u nekim se zemljama može koristiti i u svrhu osiguranja poštovanja zdravstvenih i sigurnosnih smjernica i postupaka te u svrhu poboljšanja ukupne proizvodnje. CCTV slike i snimke sigurno se pohranjuju i dostupne su samo na osnovi potrebe (na primjer, za istraživanje incidenta).

Specifično o automatiziranom donošenju odluka

Volvo ne obavlja redovno i sustavno automatizirano donošenje odluka kojim stvara pravni učinak na pojedince ili koje bi imalo sličan značajan učinak. U slučaju da komunicirate s tvrtkom Volvo koja provodi takvo automatizirano donošenje odluka, trebali biste dobiti posebnu obavijest u kojoj su navedeni detalji automatiziranog donošenja odluka. 

Volvo će prvenstveno pribaviti vaše osobne podatke od vas ili vašeg poslodavca ili trećih strana s kojima poslujemo (brokeri, trgovci, prodajni predstavnici itd.) ili od kojih dobivamo podatke kao što su, na primjer, financijski i kreditni podaci te podaci povezani s nezakonitim radnjama koje dobivamo od tijela za kreditno izvješćivanje, referentnih kreditnih agencija i agencija za sprečavanje prijevara. Takve treće strane odgovorne su za to da osiguraju da imaju pravo na upotrebu i dijeljenje vaših podataka s drugima prije nego što ih podijele s nama.

Neki osobni podatci mogu se automatski generirati iz IT sustava tvrtke Volvo ili ekvivalentnog sustava, na primjer prilikom izrade vašeg korisničkog identiteta u sustavima Volvo.

Osim određenih podataka koji su zakonski potrebni, vaša odluka o pružanju bilo kakvih osobnih podataka tvrtki Volvo je dobrovoljna.

Međutim, imajte na umu da Volvo mora obrađivati određene osobne podatke kako bi komunicirao sa svojim kupcima u poslovne svrhe i radi ugovornih obaveza. Nepružanjem osobnih podataka ograničit ćete rukovanje te isporuku proizvoda i usluga koje vi ili vaš poslodavac možete očekivati od tvrtke Volvo.

Vaši osobni podatci mogu se dijeliti s drugim tvrtkama unutar tvrtke Volvo Group i s određenim kategorijama trećih strana (kao što je detaljno opisano u nastavku), što može uključivati prijenos vaših osobnih podataka u druge zemlje.

Dijeljenje osobnih podataka unutar tvrtke Volvo Group

Grupa Volvo globalna je organizacija s uredima i operacijama u cijelom svijetu, a vaši osobni podatci mogu se prenositi ili biti dostupni na međunarodnoj razini tijekom globalnog poslovanja Grupe Volvo te između različitih subjekata i povezanih društava. Svaki prijenos vaših osobnih podataka u druge tvrtke unutar tvrtke Volvo Group (uključujući prijenose iz EU-a/EEA-a u izvan EU-a/EEA-a) uređivat će se međukompanijskim sporazumom na temelju Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili drugih mehanizama koje priznaju ili koja povremeno odobravaju nadležna tijela. Takvi sporazumi odražavaju standarde sadržane u europskim zakonima o privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). Uspostavljanje ovog sporazuma znači da se svi subjekti tvrtke Volvo Group moraju pridržavati istih internih pravila. To također znači da vaša prava ostaju ista bez obzira na to gdje Grupa Volvo obrađuje vaše podatke.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama izvan tvrtke Volvo Group

Osim razmjene osobnih podataka između tvrtki Grupe Volvo, kao što je gore navedeno, Volvo također može dijeliti vaše osobne podatke s određenim kategorijama trećih strana, uključujući:

 • Poslovni partneri, kao što su dobavljači i pružatelji usluga Grupe Volvo povezanih s pružanjem proizvoda i usluga Grupe Volvo, na primjer pružatelji IT usluga i te davatelji i posrednici usluga transporta (uključujući carinu i trgovinu).
 • Neovisni distributeri i monteri karoserijske opreme, kao što su privatni zastupnici Grupe Volvo za potrebe upravljanja i razvijanja poslovnih odnosa (uključujući i jamstvene zahtjeve) s kupcem ili voditeljem kupca;
 • Stručni savjetnici, kao što su osiguravatelji, odvjetnici i drugi profesionalni savjetnici u vezi sa potraživanjima od osiguranja, revizijama i primanjem savjetodavnih usluga.
 • Protustranke i njihovi savjetnici,  kao što su osobe povezane s poslovnim transakcijama i drugim projektima ili suradnjama (uključujući projekte spajanja i pripajanja). Osiguravajuće kompanije).
 • Davatelji hitnih usluga, kao što su policija, vatrogasci, hitna pomoć i pomoć na cesti kako bi zaštitili vitalni interes vas i drugih osoba, na primjer u vezi s pružanjem hitne pomoći.

Državna tijela:

 • U području službi za provedbu zakona: regulativna tijela te druga javna i pravosudna tijela u vezi sa zakonskim obvezama poput sudskih naloga ili zahtjeva za pravnim izvještavanjem ili ako se u iznimnim slučajevima smatraju potrebnim za zaštitu vitalnog interesa vas ili drugih osoba.
 • Tijela javne vlasti nadležna za kontrolu izvoza i carinu
 • Javna tijela koja zahtijevaju osobne podatke za dopuštenje pristupa ograničenim prostorijama

Financijski partneri i drugi dionici: 

 • referentne kreditne agencije / bonitetne agencije, 
 • agencije za naplatu potraživanja
 • agencije za sprečavanje prevara, 
 • banke i partneri tržišta kapitala
 • osiguravajuća društva, posrednici u osiguranju i procjenitelji osiguranja

Očekuje se i zahtijeva se da svi neovisni pružatelji usluga i profesionalni savjetnici kojima se otkrivaju vaši osobni podatci zaštite povjerljivost i sigurnost vaših osobnih podataka i oni ih mogu upotrebljavati samo u skladu s važećim zakonima i propisima o privatnosti podataka.

Nadalje, u slučaju da bilo koja tvrtka Grupe Volvo koja se nalazi unutar EU-a/EEA-a prenese osobne podatke vanjskim trećim stranama koje se nalaze izvan EU-a/EEA-a, ta se tvrtka Volvo Grupe mora uvjeriti da se primjenjuju odgovarajuće zaštitne mjere koje pružaju odgovarajuće razine zaštite vaših osobnih podataka kao što zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). To, na primjer, može uključivati primjenu standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili neki drugi mehanizam koji s vremena na vrijeme priznaju ili odobravaju nadležna tijela.

Ako imate pitanja o tome kako će Volvo dijeliti vaše osobne podatke, obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka tvrtke Volvo Group putem gore navedenih podataka za kontakt.

Da bi na odgovarajući način zaštitio osobne podatke, Volvo upotrebljava odgovarajuće i opravdane pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, uključujući sigurnosne mjere informacijske tehnologije i fizičke zaštite.

Te mjere odgovaraju rizicima koje predstavlja obrada osobnih podataka i osjetljivosti osobnih podataka te uzimaju u obzir zahtjeve važećeg lokalnog zakona. Osim toga, mjere se kontinuirano poboljšavaju u skladu s razvojem dostupnih sigurnosnih proizvoda i usluga.

Volvo zahtijeva da se sve osobe pridržavaju važećih sigurnosnih pravila koja se odnose na osobne podatke kada upotrebljavaju sustave Volvo. 

Volvo će čuvati vaše osobne podatke sve dok za to postoji zakonita poslovna svrha (uključujući, ali ne ograničavajući se na uzimanje u obzir ugovornih razdoblja, zahtjeva za jamstvom i odgovornošću za proizvode, zakonskih obveza izvješćivanja i/ili zahtjeva za zadržavanjem nužnih za predviđene sporove).

Ako je to predviđeno važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti podataka, vi možete imati pravo na:

 • Zatražiti pristup osobnim podatcima koje Volvo obrađuje o vama: to vam daje pravo saznati posjedujemo li mi osobne podatke o vama i, ako je odgovor da, dobiti podatke o i kopiju određenih segmenata i kategorija osobnih podataka.
 • Zatražiti ispravak svojih osobnih podataka: to vam daje pravo na ispravljanje osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni.
 • Prigovor na obradu svojih osobnih podataka (za izravni marketing i druge svrhe): to vam daje pravo zahtijevati da Volvo više ne obrađuje vaše osobne podatke.
 • Zatražiti uklanjanje ili brisanje svojih osobnih podataka: to vam daje pravo da zatražite brisanje ili brisanje svojih osobnih podataka, uključujući i situacije u kojima takvi osobni podatci više ne bi bili potrebni za postizanje svrhe.
 • Zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka: to vam daje pravo zahtijevati da Volvo obrađuje vaše osobne podatke samo u ograničenim okolnostima, uključujući i vaš pristanak.
 • Zatražiti prenosivost svojih osobnih podataka: ovime dobivate pravo na kopiju (u prijenosnom i, ako je to tehnički izvedivo, formatu spremnom za čitanje) svojih osobnih podataka ili na to da zatražite od tvrtke Volvo da takve osobne podatke pošalje drugom upravitelju obrade podataka.
 • U slučaju da se naša obrada vaših osobnih podataka ili njihovog dijela temelji na vašem pristanku, u bilo kojem trenutku možete povući svoj pristanak, a u tom će slučaju Volvo prekinuti bilo kakve daljnje aktivnosti obrade vaših osobnih podataka ili njihovog relevantnog dijela (međutim, takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost aktivnosti obrade podataka prije povlačenja).

Imajte na umu da Volvo ne mora uvijek udovoljiti zahtjevu za brisanje, ograničenja, prigovor ili prenosivost podataka. Procjena se može izvršiti ovisno o slučaju, na temelju zakonskih obveza tvrtke Volvo i iznimke u odnosu na takva prava.

Također imate pravo poslati sve pritužbe nadzornom tijelu koje možete imati u vezi s obradom svojih osobnih podataka od strane Grupe Volvo. Za više informacija o tim pravima i načinima njihovog ostvarivanja, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.

Volvo potiče povremeni pregled ove Obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste bili svjesni svih promjena u njoj.

Zadržavamo pravo izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti prema potrebi. Kad to učinimo, pri vrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti zabilježit ćemo datum kada su unesene bilo kakve takve promjene i/ili kada stupaju na snagu.