Privacy


Deze versie is gepubliceerd en is geldig vanaf 13/05/2021

Volvo Group neemt privacy serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een manier die eerlijk is en uw vertrouwen waard.

 We zijn altijd transparant tegenover u over de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen, aan wie we dit doorgeven en met wie u contact moet opnemen als u vragen erover heeft.

Selecteer taal

Privacyverklaringen

Privacy algemene website

U kunt de website van de Volvo Group gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Hieronder ziet u welke gegevens we standaard bijhouden wanneer u de websites bezoekt. Als u zich inschrijft voor een van onze services of contact met ons opneemt via een formulier, ziet u gedetailleerde informatie over hoe de gegevens van uw registratie worden verwerkt.

Identiteit en contactgegevens van de controller en de Volvo Group Privacy Officer

AB Volvo (“VOLVO”) is als beheerder van persoonsgegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer op gpo.office@volvo.com of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, afdeling AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Zweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt VOLVO, voor welke doeleinden en op basis van welke wetten?

Wanneer u een website van VOLVO opent, is uw webbrowser in technisch opzicht geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens te verzenden ('loggegevens') naar onze webserver, die we bijhouden in logbestanden:

 • Datum van toegang

  Tijd van toegang

  URL van de betreffende website

  Opgehaalde bestand

  Gegevensvolume verzonden

  Browsertype en versie

  Besturingssysteem

  IP-adres

  Domeinnaam van uw internetprovider

Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig voor technische doeleinden zodat we de juiste inhoud kunnen leveren die door u wordt gevraagd. Het verzamelen hiervan is een onvermijdelijk aspect bij het gebruiken van websites. De loggegevens worden geanalyseerd voor louter statistische doeleinden ter verbetering van onze website en de onderliggende functies ervan. Volvo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van juridische grondslag van gerechtvaardigd belang. Het legitieme belang van VOLVO omvat het belang om de websites te beheren volgens redelijke zakelijke methoden en om de beschikbaarheid en de functionaliteit van de websites te onderhouden. 

We maken gebruik van cookies
en trackingpixels voor het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website, zodat we de website kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van dit gegevensgebruik en het opstellen van een gebruiksprofiel wordt uitgevoerd op een anonieme basis met behulp van een cookie-ID. Deze gebruiksprofielen worden in volledig geanonimiseerde vorm gemaakt en opgeslagen. We combineren de gegevens niet met uw naam of met enige andere informatie zoals uw e-mailadres die uw identiteit zou kunnen prijsgeven.

Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma's of voor het overbrengen van virussen naar uw computer. Met de informatie in cookies kunnen we de navigatie vereenvoudigen en de juiste weergave van onze websites faciliteren.

Elke website is voorzien van een eigen cookieverklaring waarop u als gebruiker het exacte gebruik van cookies voor die specifieke website kunt zien. 

Doorgeven van gegevens aan derden

VOLVO kan, als dat nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens of als dat wordt vereist door wet- of regelgeving, uw persoonsgegevens delen met een ander Volvo Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EEA). VOLVO kan ook als het nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens, deze delen met derde bedrijven en leveranciers waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EEA.

We werken met verschillende serviceproviders om de website van de Volvo Group te leveren. VOLVO zal zorgdragen voor adequate beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetten op gegevensbescherming. .

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. We hebben geen invloed op de naleving of niet-naleving door de operators van deze websites als het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming.

Hoe lang bewaart VOLVO uw persoonsgegevens?

VOLVO bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. 

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om van VOLVO informatie te krijgen over de persoonsgegevens die worden verwerkt door VOLVO en de toegang tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder), als de verwerking door VOLVO van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw instemming, of contractuele verplichting en wanneer die is geautomatiseerd. 

U heeft ook het recht klachten die u mogelijk heeft betreffende VOLVO's verwerking van uw persoonsgegevens voor te leggen aan een toezichthoudende instantie.

 

Downloaden

Privacy Format PDF Size 87 KB