Personvernerklæring

Kjøretøymontert kamerautstyr

Denne erklæringen gir informasjon om Volvo-konsernets behandling av personopplysninger om deg, hvis du er en person som har blitt registrert eller oppdaget av kameraer, optisk-elektroniske instrumenter, utstyr i stand til å ta opp lyd og/eller annet lignende utstyr («kamerautstyr») installert i eller montert på en maskin, for eksempel et kjøretøy, anleggsutstyr eller andre typer maskiner (en «kjøretøy») samt der det er gjort opptak og deteksjon av en kjøretøys omgivelser, («personvernerklæring»).

 

I denne erklæringen betyr «Volvo-konsernet» AB Volvo (publ.) og enheter som direkte eller indirekte kontrolleres av AB Volvo, inkludert men ikke begrenset til enheter som tilhører noen av Volvo-konsernets viktigste forretningsområder og lastebilavdelinger (som kan eksistere fra tid til annen) som Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, UD Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations og Volvo Autonomous Solutions. 

 

Denne personvernerklæringen gjelder kun når Volvo-konsernet innhenter eller på annen måte behandler personopplysninger for Volvo-konsernets formål (dvs. når Volvo-konsernet (enten alene eller i fellesskap med andre enheter) er behandlingsansvarlig og derfor avgjør til hvilke formål og hvordan eventuelle personopplysninger behandles).

 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke når Volvo-konsernet innhenter eller på annen måte behandler personopplysninger på vegne av et annet selskap, for eksempel Volvo-konsernets uavhengige forhandlere, importører, leverandører og kunder.

 

Identitet og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig og personvernansvarlig for konsernet

 

Selskapet i Volvo-konsernet som behandler personopplysninger fra kamerautstyret til formålene nevnt nedenfor («Volvo») er behandlingsansvarlig for personopplysninger Volvo innhenter fra kildene beskrevet nedenfor, og dermed ansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger under gjeldende lover og forskrifter for datavern.

 

«Behandlingsansvarlig» betyr at det er Volvo som bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen av personopplysningene dine. Volvo er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine i henhold til gjeldende lover og forskrifter for personvern.

 

Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte personvernansvarlig hos Volvo-konsernet på gpo.office@volvo.com eller per post eller telefon:

 

AB Volvo,

Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08

Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

 

I denne personvernerklæringen betyr begrepet «behandle» eller «behandling» all bruk av personopplysninger, inkludert men ikke begrenset til innhenting, registrering, organisering, lagring, tilpasning, endring, overføring, tilgjengeliggjøring, blokkering, sletting eller destruering av personopplysninger.

 

Juridisk grunnlag

Volvo kan behandle personopplysningene dine basert på én eller flere av følgende juridiske grunnlag. Se også flere detaljer nedenfor.

 • Juridisk forpliktelse. Volvo kan behandle personopplysningene dine hvis slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, f.eks. for å overholde rettskjennelser og lovfestede rapporteringskrav samt europeiske og internasjonale standarder.
 • Legitime interesser. Volvo kan behandle personopplysningene dine hvis slik behandling er nødvendig for en legitim interesse som Volvo eller en tredjepart forfølger. Det anses generelt å være i Volvos legitime interesse å styre den daglige driften, inkludert å forbedre og videreutvikle egne produkter, løsninger og tjenestetilbud og sikre den overordnede håndteringen av solgte produkter, løsninger og tjenester.

Der det er angitt her at Volvo baserer seg på sine legitime interesser for et gitt behandlingsformål, mener Volvo at dets legitime interesser ikke overstyres av dine interesser, rettigheter eller friheter gitt (i) åpenheten Volvo har rundt behandlingsaktiviteten, (ii) Volvos tilnærming til personvern gjennom design, (iii) Volvos jevnlige personverngjennomgang og (iv) rettighetene du har i forhold til behandlingsaktiviteten. Hvis du ønsker å få ytterligere informasjon om denne balanseringstestmetoden, kan du kontakte personvernansvarlig for Volvo-konsernet via kontaktinformasjonen angitt ovenfor.

Volvo kan behandle følgende kategorier av data som i seg selv eller i kombinasjon med andre data kan utgjøre personopplysninger, og i forbindelse med de generelle formålene angitt i tabell 1 nedenfor.

Vær oppmerksom på at listen nedenfor kun er en liste over eksempler og ikke er ment som en omfattende liste, og at Volvo ikke nødvendigvis kommer til å behandle alle dataene angitt nedenfor om deg. Noen av formålene for behandlingen vil overlappe hverandre, og det kan være flere formål som rettferdiggjør bruken vår av personopplysningene dine.

 

Tabell 1 – Kategorier, formål og juridisk grunnlag for behandling

 

Kategorier av personopplysninger

Behandlingsformål

Juridisk grunnlag for behandling

Kamerautstyrsopptak av en kjøretøys omgivelser (kjøretøyets registreringsnummer eller individer, ansikter, særegne klær, spesifikke kroppsbevegelser, spesifikk anatomi, andre elementer som kan brukes til å identifisere en fysisk person).

Forsknings- og utviklingsformål (inkludert, men ikke begrenset til, utvikling av automatiske funksjoner i kjøretøyer), for eksempel analyse av oppførsel og funksjoner til kjøretøyer og andre produkter fra Volvo-konsernet og atferden til sjåfører for å bruke informasjonen til å videreutvikle og gjøre forbedringer i forhold til sikkerhet, effektivitet, miljø og ergonomi, samt å overholde gjeldende og fremtidige lovverk og standarder for disse formålene.

 

Validering og verifisering av Volvo-konsernets produkter, tjenester og systemer.

 

De ovennevnte formålene inkluderer følgende underordnede formål:

– administrere produktporteføljer

– administrere produktprosjekter

– utvikle ny teknologi

– utføre gjennomførbarhetsstudier

– utvikle nye konsepter

– utvikle løsninger

– industrialisere og lansere totaltilbud

 

Forhindre, identifisere og løse kvalitetsproblemer knyttet til Volvo-konsernets produkter og tjenester. For å identifisere slike kvalitetsproblemer, innhentes personopplysninger gjennom undersøkende ulykkesforskning og årsaksanalyse.

Forebygging av kvalitetsproblemer inkluderer f.eks. følgende underordnede formål:

– utvikle produkter og ettermarkeds-produktporteføljer, og

– analysere tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre kvaliteten;

Operere autonome kjøretøyer, for eksempel analyse av atferden og funksjonene til kjøretøyer og andre produkter fra Volvo-konsernet samt førerens atferd for å bruke informasjonen til å betjene de autonome maskinene utifra et sikkerhets-, effektivitets-, miljø- og ergonomiperspektiv, i tillegg til å overholde gjeldende og fremtidig lovverk og standarder, inkludert eventuelle kontraktsmessige forpliktelser vedrørende disse formålene.

 

Forsvare og/eller stadfeste juridiske krav (for å forsvare og opprettholde Volvos eiendeler og eiendom, i tillegg til å forsvare Volvo mot krav fra tredjeparter)

Legitime interesse

Overholde en juridisk forpliktelse

 

Kamerautstyrsmateriale i sanntid (dette betyr at det ikke utføres og lagres opptak) av en kjøretøys omgivelser.

Forsknings- og utviklingsformål (inkludert, men ikke begrenset til, utvikling av automatiske funksjoner i kjøretøyer), for eksempel analyse av atferden og funksjonene til kjøretøyer og andre produkter fra Volvo-konsernet samt atferden til sjåfører for å bruke informasjonen til å videreutvikle og gjøre forbedringer i forhold til sikkerhet, effektivitet, miljø og ergonomi, i tillegg til å overholde gjeldende og fremtidig lovverk og standarder i forbindelse med disse formålene.

 

Validering og verifisering av Volvo-konsernets produkter, tjenester og systemer.

 

De ovennevnte formålene inkluderer følgende underordnede formål:

– administrere produktporteføljer

– administrere produktprosjekter

– utvikle ny teknologi

– utføre gjennomførbarhetsstudier

– utvikle nye konsepter

– utvikle løsninger

– industrialisere og lansere totaltilbud;

 

Forhindre, identifisere og løse kvalitetsproblemer knyttet til Volvo-konsernets produkter og tjenester. For å identifisere slike kvalitetsproblemer, innhentes personopplysninger gjennom undersøkende ulykkesforskning og årsaksanalyse.

Forebygging av kvalitetsproblemer inkluderer f.eks. følgende underordnede formål:

– utvikle produkter og ettermarkeds-produktporteføljer, og

– analysere tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre kvaliteten;

Operere autonome kjøretøyer, for eksempel analyse av atferden og funksjonene til kjøretøyer og andre produkter fra Volvo-konsernet samt førerens atferd for å bruke informasjonen til å betjene de autonome kjøretøyene utifra et sikkerhets-, effektivitets-, miljø- og ergonomiperspektiv, i tillegg til å overholde gjeldende og fremtidig lovverk og standarder, inkludert eventuelle kontraktsmessige forpliktelser vedrørende disse formålene.

Forsvare og/eller stadfeste juridiske krav (for å forsvare og opprettholde Volvos eiendeler og eiendom, i tillegg til å forsvare Volvo mot krav fra tredjeparter)

Legitime interesse

Overholde en juridisk forpliktelse

 

Lidar-bilder.

Forsknings- og utviklingsformål (inkludert, men ikke begrenset til, utvikling av automatiske funksjoner i kjøretøyer), for eksempel analyse av atferden og funksjonene til kjøretøyer og andre produkter fra Volvo-konsernet samt atferden til sjåfører for å bruke informasjonen til å videreutvikle og gjøre forbedringer i forhold til sikkerhet, effektivitet, miljø og ergonomi, i tillegg til å overholde gjeldende og fremtidig lovverk og standarder i forbindelse med disse formålene.

 

Validering og verifisering av Volvo-konsernets produkter, tjenester og systemer.

 

De ovennevnte formålene inkluderer følgende underordnede formål:

– administrere produktporteføljer

– administrere produktprosjekter

– utvikle ny teknologi

– utføre gjennomførbarhetsstudier

– utvikle nye konsepter

– utvikle løsninger

– industrialisere og lansere totaltilbud

 

Forhindre, identifisere og løse kvalitetsproblemer knyttet til Volvo-konsernets produkter og tjenester. For å identifisere slike kvalitetsproblemer, innhentes personopplysninger gjennom undersøkende ulykkesforskning og årsaksanalyse.

Forebygging av kvalitetsproblemer inkluderer f.eks. følgende underordnede formål:

– utvikle produkter og ettermarkeds-produktporteføljer, og

– analysere tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre kvaliteten;

Operere autonome kjøretøyer, for eksempel analyse av atferden og funksjonene til kjøretøyer og andre produkter fra Volvo-konsernet samt førerens atferd for å bruke informasjonen til å betjene de autonome maskinene utifra et sikkerhets-, effektivitets-, miljø- og ergonomiperspektiv, i tillegg til å overholde gjeldende og fremtidig lovverk og standarder, inkludert eventuelle kontraktsmessige forpliktelser vedrørende disse formålene.

Forsvare og/eller stadfeste juridiske krav (for å forsvare og opprettholde Volvos eiendeler og eiendom, i tillegg til å forsvare Volvo mot krav fra tredjeparter)

Legitime interesse

Overholde en juridisk forpliktelse

Volvo behandler personopplysninger vi har innhentet fra deg ved å bruke kamerautstyr montert på bestemte kjøretøyer. Personopplysningene kan derfor innhentes av Volvo når en kjøretøy som eies eller drives av enten Volvo, deg eller deg som fører av kjøretøy, passasjer eller fotgjenger, passerer eller passeres av en slik kjøretøy fra Volvo-merket som bruker kamerautstyr. 

Personopplysningene dine kan deles med andre selskaper i Volvo-konsernet og med bestemte kategorier av tredjeparter (som nærmere beskrevet nedenfor), som kan innebære at personopplysningene dine overføres til andre land.

 

Deling av personopplysninger internt i Volvo-konsernet

Volvo-konsernet er en global organisasjon med kontorer og virksomheter over hele verden, og personopplysningene dine kan overføres eller være tilgjengelige internasjonalt i Volvo-konsernets globale virksomhet og på tvers av ulike enheter og tilknyttede selskaper. Eventuelle overføringer av personopplysningene dine til andre selskaper i Volvo-konsernet (inkludert overføringer fra EU/EØS til utenfor EU/EØS) vil være underlagt en konsernintern avtale basert på EUs godkjente standard kontraktsvilkår eller andre mekanismer anerkjent eller godkjent av relevante myndigheter til enhver tid. En slik avtale gjenspeiler standardene i europeiske personvernlover (inkludert EUs personvernforordning). Å ha denne avtalen på plass betyr at alle Volvo-konsernets enheter må overholde de samme interne reglene. Det betyr også at rettighetene dine forblir de samme uansett hvor opplysningene dine behandles av Volvo-konsernet.

 

Deling av personopplysninger med tredjeparter utenfor Volvo-konsernet

 

I tillegg til deling av personopplysninger mellom selskapene i Volvo-konsernet som beskrevet ovenfor, kan Volvo også dele personopplysningene dine med visse kategorier av tredjeparter, inkludert:

 • Forretningspartnere, for eksempel tredjeparter vi handler eller samarbeider med for å tilby og levere produkter, løsninger eller tjenester, tredjeparter som vi oppsøker for å innovere, utvikle og levere nye eller forbedrede produkter, løsninger, tjenester eller interne prosesser og operasjoner med, som alle bidrar til å forbedre hvordan vi er i stand til å støtte kundene våre.

 

 • Profesjonelle rådgivere, for eksempel forsikringsselskaper, advokater og andre profesjonelle rådgivere i forbindelse med forsikringskrav, revisjon og mottak av rådgivningstjenester.
 • Motparter og deres rådgivere, i forbindelse med fusjons- og oppkjøpsprosjekter.
 • Nødleverandører, for eksempel politi, brannvesen, ambulanse og veihjelp for å beskytte vitale interesser for deg og andre, for eksempel i forbindelse med nødassistanse.
 • Opprettholdelse av lov og orden, tilsynsmyndigheter og andre offentlige og rettslige organer i forbindelse med juridiske forpliktelser, for eksempel rettskjennelser eller lovfestede rapporteringskrav, eller i unntakstilfeller hvis det anses som nødvendig for å beskytte din eller andres vitale interesser.

I forbindelse med eventuelle tredjeparts tjenesteleverandører og profesjonelle rådgivere personopplysningene dine avsløres til, forventes og kreves det av dem at de beskytter konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene dine, og at de kun kan bruke personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og regler for datavern.

Videre, dersom et hvilket som helst selskap i Volvo-konsernet lokalisert i EU/EØS overfører personopplysninger til eksterne tredjeparter som befinner seg utenfor EU/EØS, kommer det relevante selskapet i Volvo-konsernet til å forsikre seg om at det finnes passende sikkerhetstiltak som beskytter personopplysningene dine på et tilstrekkelig nivå forutsatt av gjeldende lover om datavern (inkludert EUs personvernforordning). Dette kan for eksempel omfatte bruk av EUs godkjente standard kontraktsvilkår eller andre mekanismer anerkjent eller godkjent av relevante myndigheter til enhver tid.

Hvis du har spørsmål om hvordan Volvo kommer til å dele personopplysningene dine, kan du kontakte personvernansvarlig hos Volvo-konsernet via kontaktinformasjonen angitt ovenfor.

Dersom Volvo verken automatisk eller manuelt klarer å anonymisere (utydeliggjøre) eller slette personopplysningene dine i forbindelse med opprettelsen av opptakene, kommer personopplysningene til å beholdes av Volvo i henhold til følgende sperrefrister:

-    For FoU-formål, validering og verifisering samt for å løse kvalitetsproblemer i fem (5) år. Når FoU-aktivitet eller eventuelle aktiviteter under «løsning av kvalitetsproblemer» baserer seg på en juridisk forpliktelse, er sperrefristen den som kreves av gjeldende lov.

-   Til formålet drift av autonome kjøretøyer kommer Volvo til å behandle personopplysningene i den tiden som er nødvendig for formålet eller i maksimalt fem (5) år.

-    Volvo kommer til å behandle personopplysningene i den tiden som er nødvendig for å forsvare og/eller stadfeste juridiske krav eller i maksimalt 10 år etter at et krav er behandlet, eller senest 10 år etter at et krav ellers er endelig avgjort etter avtale, av kompetent myndighet eller en domstol.

Dine datavernrettigheter

 

Du kan ha rett til, der det fremgår av gjeldende lovverk og forskrifter om personvern:

 • Å be om tilgang til personopplysningene Volvo behandler om deg: Denne retten gir deg rett til å vite om vi innehar personopplysninger om deg, og, hvis dette er tilfelle, å motta informasjon om og en kopi av de spesifikke delene og kategoriene av personopplysninger.
 • Å be om at personopplysningene dine rettes: Denne retten gir deg rett til å få personopplysningene dine rettet dersom de er unøyaktige eller ufullstendige.
 • Motsi deg behandlingen av personopplysningene dine: Denne retten gir deg rett til å be om at Volvo ikke lenger behandler personopplysningene dine.
 • Å be om fjerning eller sletting av personopplysningene dine: Denne retten gir deg rett til å be om fjerning eller sletting av personopplysningene dine, inkludert der slike personopplysninger ikke lenger vil være nødvendige for å oppnå formålene.
 • Å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses: Denne retten gir deg rett til å be om at Volvo behandler personopplysningene dine kun i begrensede tilfeller, inkludert med ditt samtykke.
 • Å be om at personopplysningene dine overføres: Denne retten gir deg rett til å motta en kopi (i et bærbart og – hvis det er teknisk mulig – lett anvendbart format) av personopplysningene dine, eller be Volvo om å overføre slike personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig.
 • Dersom behandlingen vår av personopplysningene dine eller deler av dem baserer seg på ditt samtykke, å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. I så tilfelle kommer Volvo til å stanse ytterligere behandling av personopplysningene dine eller den aktuelle delen av dem (imidlertid kommer en slik tilbakekalling ikke til å påvirke databehandlingsaktivitetenes lovlighet før tilbakekallingen).

Vær oppmerksom på at Volvo ikke alltid er forpliktet til å etterkomme en forespørsel om sletting, begrensning, innsigelse eller flytting av data. Individuell vurdering av Volvos juridiske forpliktelser og unntak fra slike rettigheter kan foretas fra sak til sak.

Du har også rett til å sende inn eventuelle klager du måtte ha angående Volvos behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet. For mer informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem kan du kontakte personvernansvarlig hos Volvo-konsernet via kontaktinformasjonen angitt ovenfor.