Prywatność


Ta wersja została opublikowana i jest ważna od 2021/05/13.
 

Volvo Group poważnie podchodzi do kwestii związanych z prywatnością. Cenimy zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, udostępniając nam swoje informacje osobiste. Informacji tych będziemy zawsze używać w sposób uczciwy i godny tego zaufania.

 Zawsze w jasny sposób powiadamiamy o tym, jakie informacje zbieramy, jak ich używamy, komu je udostępniamy i z kim w ich sprawie można się u nas skontaktować.

Wybierz język

Informacje dotyczące prywatności

Ogólne zasady ochrony prywatności dotyczące witryny internetowej

Mogą Państwo używać witryny internetowej Volvo Group bez ujawniania swojej tożsamości. Informacje zbierane przez nas standardowo podczas używania przez Państwa witryn internetowych zostały opisane poniżej. Jeśli rejestrują się Państwo w celu używania naszych usług lub kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularzy, przekażemy wówczas szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych zebranych w związku z taką rejestracją.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony prywatności (privacy officer) Volvo Group

AB Volvo („Volvo”), jako administrator danych osobowych, odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych na mocy właściwych przepisów prawa ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych Volvo Group pocztą e-mail na adres gpo.office@volvo.com, pocztą tradycyjną lub telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Volvo oraz cele i podstawa prawna takiego przetwarzania

Gdy uzyskują Państwo dostęp do witryny internetowej Volvo, Państwa przeglądarka internetowa zostaje technicznie skonfigurowana w celu automatycznego przesyłania na nasz serwer następujących danych („dane dziennika”), które są następnie zapisywane w plikach dziennika:

 • Data uzyskania dostępu

  Godzina uzyskania dostępu

  Adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie

  Pobrane pliki

  Ilość przesłanych danych

  Typ i wersja przeglądarki

  System operacyjny

  Adres IP

  Nazwa domeny Państwa dostawcy usług internetowych

Są to wyłącznie informacje, na których podstawie nie można Państwa zidentyfikować. Zbieranie tych informacji jest nieuniknione w kontekście używania witryn internetowych oraz konieczne ze względów technicznych, aby poprawnie przesyłać żądane przez Państwa treści. Dane dziennika są analizowane wyłącznie do celów statystycznych, aby udoskonalać naszą witrynę i jej podstawowe funkcje. Volvo przetworzy Państwa dane osobowe zgodnie ze swoimi prawnie uzasadnionymi interesami. Prawnie uzasadnione interesy Volvo obejmują interesy związane z zarządzaniem witrynami Volvo zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz utrzymaniem dostępności i funkcjonalności tych witryn. 

Pliki cookie
Za pomocą plików cookie i pikseli śledzących zbieramy dane dotyczące używania przez Państwa witryny, aby dostosować ją do Państwa potrzeb. Zbieranie takich danych o użyciu i tworzenie profilu użycia odbywa się anonimowo przy użyciu identyfikatora pliku cookie. Takie profile tworzymy i przechowujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej. Nie łączymy ich również z Państwa nazwą użytkownika ani innymi informacjami mogącymi ujawnić Państwa tożsamość takimi jak adres e-mail.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów na Państwa komputerze ani przesyłania na niego wirusów. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn internetowych.

Każdej witrynie internetowej towarzyszy oświadczenie dotyczące plików cookie, zawierające informacje o konkretnych plikach cookie używanych w danej witrynie. 

Przekazywanie danych osobom trzecim

Jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych lub wymagane przez przepisy prawa, Volvo może udostępnić Państwa dane osobowe innemu przedsiębiorstwu wchodzącemu w skład Volvo Group, w tym przedsiębiorstwu spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Ponadto Volvo może, jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Państwa dane osobowe zewnętrznym przedsiębiorstwom i dostawcom, w tym przedsiębiorstwom i dostawcom spoza UE/EOG.

Aby umożliwić używanie witryny Volvo Group współpracujemy z różnymi dostawcami usług. Volvo dołoży wszelkich starań, aby odpowiednie zabezpieczenia gwarantowały odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony danych. .

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Nasze witryny mogą zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy tych witryn przestrzegają przepisów prawa ochrony danych.

Jak długo Volvo przechowuje Państwa dane osobowe?

Volvo będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów zbierania tych danych osobowych. 

Przysługujące Państwu prawa ochrony danych

Mogą Państwo zażądać od Volvo informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez Volvo oraz dostępu do tych danych osobowych. Ponadto mogą Państwo zażądać sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych oraz usunięcia swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać od Volvo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

Mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, powołując się na swoje prawnie uzasadnione interesy, lub wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych (przekazania Państwa danych osobowych innemu administratorowi), jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Volvo jest oparte na zgodzie lub zobowiązaniu umownym oraz jest zautomatyzowane. 

Mogą Państwo też wnieść do odpowiedniego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania przez Volvo Państwa danych osobowych.