Notificare privind confidenţialitatea datelor operatorilor şi a şoferilor
  

Această versiune a fost publicată şi este valabilă începând cu 13.05.2021
 

Această notificare oferă informaţii cu privire la prelucrarea de către Volvo Group a datelor personale ale operatorilor şi şoferilor vehiculelor Volvo Group („Notificare de confidenţialitate”). Dacă sunteţi sau aţi fost şoferul sau operatorul pe autocamion, autobuz, autocar, echipament de construcţii, ambarcaţiune maritimă sau aţi utilizat orice alt produs sau soluţie aplicabilă care integrează un astfel de produs vândut sau fabricat de oricare dintre companiile aparţinând Volvo Group (desemnate mai jos în mod colectiv ca „vehicule Volvo”), putem prelucra date despre dumneavoastră sau care pot avea legătură cu persoana dumneavoastră.
 

În sensul acestei notificări, „Volvo Group” înseamnă AB Volvo (public) şi entităţile controlate direct sau indirect de AB Volvo, inclusiv, dar fără limitare, entităţi aparţinând oricăreia dintre principalele domenii de activitate ale Volvo Group sau diviziei de autocamioane (inclusiv ale celor cu caracter temporar), cum ar fi Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions şi Volvo Energy.
 

Această Notificare de confidenţialitate se aplică numai în situaţia în care Volvo Group colectează sau prelucrează în alt mod date cu caracter personal în scopurile specifice Volvo Group (de exemplu, atunci când Volvo Group (fie singur, fie în colaborare cu alte entităţi) este operator de date şi, prin urmare, determină scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal şi modul în care are loc prelucrarea).
 

Această Notificare de confidenţialitate nu se aplică atunci când Volvo Group colectează sau prelucrează în alt mod date cu caracter personal în numele altei companii, cum ar fi dealerii independenţi, importatorii, furnizorii şi clienţii Volvo Group.
 

Din motive de eliminare a oricărui echivoc, vă rugăm să reţineţi că această Notificare de confidenţialitate acoperă doar prelucrarea de către Volvo Group a datelor cu caracter personal în legătură cu operatorii şi şoferii vehiculelor Volvo. Vom oferi mai multe informaţii despre categoriile de date pe care le prelucrăm în secţiunea „Ce categorii de date cu caracter personal poate prelucra Volvo, pe ce temeiuri legale şi în ce scopuri?” de mai jos.
 

Prelucrarea oricăror altor date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră, în legătură cu achiziţionarea sau închirierea de produse, soluţii şi servicii de la Volvo Group sau de la dealerii/distribuitorii săi terţă parte sunt acoperite de Notificarea de confidenţialitate pentru reprezentantul clientului, pe care vă rugăm să o consultaţi aici: Notificare de confidenţialitate pentru reprezentantul clientului.
 

În plus, pe lângă această Notificare de confidenţialitate, unele sisteme, aplicaţii şi procese Volvo Group, precum şi unele proiecte de cercetare şi dezvoltare aplicabile în cadrul Volvo Group pot avea propriile notificări de confidenţialitate, care oferă informaţii suplimentare despre datele cu caracter personal care sunt colectate şi despre modul în care acestea sunt stocate, utilizate şi transferate.

 

 

Selectaţi limba

Compania din cadrul Volvo Group care a vândut şi/sau livrat vehiculul Volvo pe care îl conduceţi sau îl administraţi (denumit mai jos „Volvo”) este operatorul sau procesatorul datelor cu caracter personal pe care Volvo le obţine de la dumneavoastră şi din celelalte surse descrise mai jos.

„Operator” înseamnă că Volvo decide asupra scopului şi mijloacelor de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Volvo este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile privind confidenţialitatea datelor.  

Dacă aveţi întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să contactaţi responsabilul cu confidenţialitatea de la Volvo Group la gpo.office@volvo.com sau prin poştă sau telefonic la:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Suedia 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo procesează diferite tipuri de date, fie date generate de un vehicul Volvo, fie ceea ce numim date referitoare la vehicul, care includ (i) date referitoare la starea şi performanţa vehiculului Volvo ca atare, (ii) date referitoare la funcţionarea efectivă a vehiculului Volvo, (iii) date referitoare la situaţiile aplicabile vehiculului Volvo şi (iv) date care sunt fie legate de identificarea unui vehicul Volvo, fie furnizate/generate de o anumită persoană. Când aceste date, fie singure, fie în combinaţie cu alte date, pot face referire la dumneavoastră în calitate de şofer sau de operator al unui vehicul Volvo, acestea devin date cu caracter personal.

În sensul prezentei notificări de confidenţialitate, termenul „prelucrare” înseamnă orice utilizare a datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, transferul, divulgarea, blocarea, ştergere sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Temei legal

Volvo poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza oricăruia sau a mai multora dintre următoarele temeiuri legale; a se vedea, de asemenea, informaţiile suplimentare oferite mai jos.

 • Obligaţie contractuală. Volvo vă poate prelucra datele dacă o astfel de prelucrare este necesară pentru a îndeplini o obligaţie contractuală faţă de dumneavoastră (cum ar fi garanţiile şi acordurile de service, dacă sunteţi atât clientul, cât şi şoferul sau operatorul unui vehicul Volvo).
 • Obligaţie legală. Volvo vă poate prelucra datele cu caracter personal dacă o astfel de prelucrare este necesară pentru a respecta o obligaţie legală, de exemplu, pentru a respecta ordinele judecătoreşti şi cerinţele legale de raportare.
 • Interese legitime. Volvo vă poate prelucra datele cu caracter personal dacă o astfel de prelucrare este necesară în scopul unui interes legitim urmărit de Volvo sau de o terţă parte. În general, se consideră că este în interesul legitim al Volvo să îşi coordoneze operaţiunile zilnice, inclusiv să îmbunătăţească şi să dezvolte continuu oferta de produse, soluţii şi servicii şi să asigure coordonarea generală a produselor, soluţiilor şi serviciilor vândute.

  În cazul în care se menţionează prin prezenta că Volvo se bazează pe interesele sale legitime pentru un anumit scop de prelucrare, Volvo este de părere că interesele sale legitime nu suprascriu interesele, drepturile sau libertăţile dumneavoastră, date fiind (i) transparenţa oferită de Volvo cu privire la activitatea de prelucrare a datelor, (ii) confidenţialitatea sistemelor de date Volvo, (iii) revizuirea regulată a politicilor de confidenţialitate Volvo şi (iv) drepturile pe care le aveţi în legătură cu activitatea de prelucrare. Dacă doriţi să obţineţi informaţii suplimentare cu privire la această abordare echilibrată, vă rugăm să contactaţi responsabilul cu confidenţialitatea Volvo Group folosind datele de contact prezentate mai sus.
 • Interese vitale. Volvo poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a proteja interesul vital al dumneavoastră şi al altor persoane, dacă Volvo are motive valabile să creadă că o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal poate preveni sau reduce orice potenţial prejudiciu semnificativ pentru dumneavoastră sau pentru alţii.
 • Consimţământ. În cazuri excepţionale sau dacă nu se poate aplica un alt temei legal, Volvo vă poate solicita consimţământul explicit pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal. Exprimarea unui astfel de consimţământ rămâne la alegerea dumneavoastră şi constituie un act integral voluntar.

Volvo poate prelucra următoarele categorii de date care, considerate ca atare sau în combinaţie cu alte date, pot constitui date cu caracter personal şi în scopurile generale menţionate în Tabelul 1 de mai jos.

Vă rugăm să reţineţi că lista de mai jos este doar o enumerare de exemple, că nu are caracter exhaustiv şi că Volvo nu va prelucra neapărat toate datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai jos. Unele scopuri de prelucrare se vor suprapune şi pot exista mai multe scopuri care să justifice utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Tabelul 1 – Categorii, scop şi temei legal pentru prelucrare

Categorii de date cu caracter personal

Scopurile prelucrării

Temei legal pentru prelucrare

 

Date privind performanţa vehiculului, cum ar fi informaţii despre componentele vehiculului, utilizarea bateriei, datele motorului (inclusiv datele privind emisiile de gaze de eşapament şi consumul de combustibil), consumul de energie, datele privind puterea/cuplul motor, codurile de eroare (cu intervalele orare şi orele de funcţionare)

 

 

 •   Verificarea conformităţii contractului sau a capacităţii de a furniza serviciile contractate;

 

 •   Confirmarea faptului că întreţinerea şi operaţiunile necesare de service se execută pe toată durata unui contract de leasing;

 

 •    Verificarea kilometrajului pentru contractele bazate pe utilizare;

 

 •    Efectuarea întreţinerii şi diagnosticării proactive şi preventive (inclusiv oferirea de actualizări software pentru vehicul şi contactarea şoferului/operatorului pentru recomandări de service);

 

 •    Prevenirea şi rezolvarea problemelor de calitate (dezvoltare legată de calitate);  

 

 •    Efectuarea operaţiunilor de cercetare şi dezvoltare pentru a verifica, valida, îmbunătăţi şi întreţine produse, soluţii şi servicii şi pentru a dezvolta noi produse, soluţii şi servicii, de exemplu, prin inovare şi analiza datelor;

 

 •    Dezvoltarea şi furnizarea de produse şi servicii de asigurări, inclusiv, dar fără limitare, „asigurări conectate”;
 •   Asigurarea conformităţii vehiculelor cu legislaţia şi standardele actuale şi viitoare (inclusiv pentru nivelul de emisii şi siguranţă);
 •    Raportarea datelor privind emisiile către autorităţile competente;
 •    Probarea conformităţii cu reglementările de aprobare; şi
 •   Respectarea obligaţiilor de supervizare a pieţei
 
 •    Interes legitim
 •    Obligaţie legală
 •    Obligaţie contractuală

 

Date de utilizare a vehiculului, precum utilizarea frânei, schimbarea treptelor de viteză, accelerare/decelerare, setările panoului de bord, utilizarea puterii/cuplului motor, date tehnice ale motorului (date privind emisiile de eşapament, consumul de combustibil); (cu intervalele orare şi orele de funcţionare)

 

 

 •   Verificarea conformităţii contractului sau a capacităţii de a furniza serviciile contractate;

 

 •    Confirmarea faptului că întreţinerea şi operaţiunile necesare de service se execută pe toată durata unui contract de leasing;

 

 •   Verificarea kilometrajului pentru contractele bazate pe utilizare;

 

 •    Verificarea valorilor curente de piaţă la returnarea sau recuperarea unui vehicul;

 

 •    Efectuarea întreţinerii şi diagnosticării preventive şi proactive (inclusiv oferirea de actualizări software pentru vehicul şi contactarea şoferului/operatorului pentru recomandări de service);

 

 •    Prevenirea şi rezolvarea problemelor de calitate (dezvoltare legată de calitate);

 

 •   Efectuarea operaţiunilor de cercetare şi dezvoltare pentru a verifica, valida, îmbunătăţi şi întreţine produse, soluţii şi servicii şi pentru a dezvolta noi produse, soluţii şi servicii, de exemplu, prin inovare şi analiza datelor;

 

 •    Dezvoltarea şi furnizarea de produse şi servicii de asigurări, inclusiv, dar fără limitare, „asigurări conectate”;

 

 •    Asigurarea conformităţii vehiculelor cu legislaţia şi standardele actuale şi viitoare (inclusiv pentru nivelul de emisii şi siguranţă);

 

 •   Raportarea datelor privind emisiile către autorităţile competente;

 

 •   Probarea conformităţii cu reglementările de aprobare; şi

 

 •    Respectarea obligaţiilor de supervizare a pieţei

 

 

 •    Interes legitim

 

 •    Obligaţie legală

 

 •    Obligaţie contractuală

 

Date de service şi reparaţii ale vehiculului precum şi date de asistenţă de urgenţă, cum ar fi date de poziţie geografică, date pentru diagnosticarea la distanţă

 

 

 •   Efectuarea de investigaţii de cercetare a accidentelor;

 

 •   Oferirea de asistenţă de urgenţă pe drum;

 

 •    Efectuarea întreţinerii şi diagnosticării preventive şi proactive (inclusiv oferirea de actualizări software pentru vehicul şi contactarea şoferului/operatorului pentru recomandări de service);  

 

 •   Efectuarea operaţiunilor de cercetare şi dezvoltare pentru a verifica, valida, îmbunătăţi şi întreţine produse, soluţii şi servicii şi pentru a dezvolta noi produse, soluţii şi servicii, de exemplu, prin inovare şi analiza datelor;

 

 •  Prevenirea şi rezolvarea problemelor de calitate (dezvoltare legată de calitate);

 

 •   Furnizarea de programe de îmbunătăţire a siguranţei şi a produselor de asigurare conectate;

 

 •   Asigurarea conformităţii vehiculelor cu legislaţia şi standardele actuale şi viitoare (inclusiv pentru nivelul de emisii şi siguranţă); şi

 

 •  Respectarea obligaţiilor de supervizare a pieţei

 

 

 •    Interes legitim

 

 •   Interes vital

 

 •    Obligaţie contractuală

 

Date despre condiţiile vehiculului, cum ar fi date privind condiţiile rutiere şi de mediu, înregistrări video şi/sau înregistrări generate de instrumente optico-electronice sau de echipamente comparabile din exteriorul autocamionului şi/sau din imediata apropiere a autocamionului (cu intervalele orare şi orele de funcţionare)

 

 

 •   Efectuarea operaţiunilor de cercetare şi dezvoltare pentru a verifica, valida, îmbunătăţi şi întreţine produse, soluţii şi servicii şi pentru a dezvolta noi produse, soluţii şi servicii, de exemplu, prin inovare şi analiza datelor; şi

 

 •   Prevenirea şi rezolvarea problemelor de calitate (dezvoltare legată de calitate)

 

 •    Interes legitim

 

 

Identificatori unici referitori sau nu la vehicul, cum ar fi ID-ul vehiculului (inclusiv codul VIN şi şasiul), numărul IP, adresa MAC, numărul cartelei SIM, IMEI

 

 

 •       Verificarea conformităţii contractului sau a capacităţii de a furniza serviciile contractate;

 

 •       Confirmarea faptului că întreţinerea şi operaţiunile necesare de service se execută pe toată durata unui contract de leasing;

 

 •     Efectuarea întreţinerii şi diagnosticării preventive şi proactive (inclusiv oferirea de actualizări software pentru vehicul şi contactarea şoferului/operatorului pentru recomandări de service);

 

 •  Verificarea kilometrajului pentru contractele bazate pe utilizare;

 

 •  Verificarea locaţiei în sensul respectării condiţiilor contractuale şi/sau a restricţiilor privind sancţiunile comerciale);

 

 •   Efectuarea operaţiunilor de cercetare şi dezvoltare pentru a verifica, valida, îmbunătăţi şi întreţine produse, soluţii şi servicii şi pentru a dezvolta noi produse, soluţii şi servicii, de exemplu, prin inovare şi analiza datelor;

 

 •   Prevenirea şi rezolvarea problemelor de calitate (dezvoltare legată de calitate);

 

 •   Asigurarea conformităţii vehiculelor cu legislaţia şi standardele actuale şi viitoare (inclusiv pentru nivelul de emisii şi siguranţă);

 

 •  Raportarea datelor privind emisiile către autorităţile competente;

 

 •    Probarea conformităţii cu reglementările de aprobare; şi

 

 • Respectarea obligaţiilor de supervizare a pieţei

 

 

 •    Interes legitim

 

 •    Obligaţie legală

 

 •    Obligaţie contractuală

 

Date privind comportamentul şoferului/operatorului şi date de locaţie, cum ar fi datele despre viteză, comportamentul de drum; utilizarea centurii de siguranţă, alarmele pentru şofer, datele instantanee de geo-poziţionare şi datele de locaţie (cu intervalele orare şi orele de funcţionare)

 

 

 •  Verificarea conformităţii contractului sau a capacităţii de a furniza serviciile contractate;

 

 •  Confirmarea faptului că întreţinerea şi operaţiunile necesare de service se execută pe toată durata unui contract de leasing;

 

 • Verificarea kilometrajului pentru contractele bazate pe utilizare;

 

 •  Scopuri de subscriere de credite;

 

 • Verificarea locaţiei pentru respectarea condiţiilor contractuale (cum ar fi restricţiile contractuale privind utilizarea geografică permisă) şi/sau restricţiile privind sancţiunile comerciale, alte cerinţe de reglementare sau restricţiile de utilizare permise prin convenţie;

 

 •  Efectuarea auditurilor de retail şi a recuperărilor, acolo unde este cazul;

 

 •    Efectuarea recuperărilor în mod implicit;

 

 •    Prevenirea şi rezolvarea problemelor de calitate (dezvoltare legată de calitate);  

 

 •   Efectuarea operaţiunilor de cercetare şi dezvoltare pentru a verifica, valida, îmbunătăţi şi întreţine produse, soluţii şi servicii şi pentru a dezvolta noi produse, soluţii şi servicii, de exemplu, prin inovare şi analiza datelor;

 

 •    Asigurarea conformităţii vehiculelor cu legislaţia şi standardele actuale şi viitoare (inclusiv pentru nivelul de emisii şi siguranţă);

 

 •   Probarea conformităţii cu reglementările de aprobare; şi

 

 •    Respectarea obligaţiilor de supervizare a pieţei

 

 

 •    Interes legitim

 

 •  Obligaţie legală

 

 •  Obligaţie contractuală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre şofer/operator care pot fi introduse manual de şofer/operator cu privire la utilizarea anumitor vehicule Volvo, cum ar fi ID-ul şoferului, setările panoului de bord

 

 

 •   Verificarea conformităţii contractului sau a capacităţii de a furniza serviciile contractate;

 

 •    Confirmarea faptului că întreţinerea şi operaţiunile necesare de service se execută pe toată durata unui contract de leasing;

 

 •   Efectuarea întreţinerii şi diagnosticării proactive (inclusiv oferirea de actualizări software pentru vehicul şi contactarea şoferului/operatorului pentru recomandări de service);

 

 •    Verificarea kilometrajului pentru contractele bazate pe utilizare;

 

 •    Verificarea locaţiei în sensul respectării condiţiilor contractuale şi/sau a restricţiilor privind sancţiunile comerciale);

 

 •   Efectuarea operaţiunilor de cercetare şi dezvoltare pentru a verifica, valida, îmbunătăţi şi întreţine produse, soluţii şi servicii şi pentru a dezvolta noi produse, soluţii şi servicii, de exemplu, prin inovare şi analiza datelor; şi

 

 •    Prevenirea şi rezolvarea problemelor de calitate (dezvoltare legată de calitate);

 

 

 •    Interes legitim

 

 •    Obligaţie contractuală

 

 

Volvo obţine, în general, datele dumneavoastră cu caracter personal;

 •  Interactiv prin reţeaua wireless cu referire la utilizarea vehiculelor Volvo (de exemplu, prin intermediul unităţii Telematics Gateway); sau
 • Folosind instrumente de diagnostic (de exemplu, cu referire la servicii proactive de întreţinere şi reparaţii).

Pe lângă cele menţionate mai sus, Volvo poate obţine anumite date suplimentare de la angajator sau chiar de la dumneavoastră dacă aţi introdus manual date cu caracter personal referitoare la utilizarea unui vehicul Volvo (de exemplu, setările panoului de bord, cum ar fi preferinţele de limbă, preferinţele radio, setările de reglare a scaunului).

Dacă şi când utilizaţi un vehicul Volvo, Volvo va obţine automat datele generate de vehicul şi alte date legate de vehicul referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a vehiculului Volvo. Prelucrarea anumitor date generate de vehicul şi a altor date legate de vehicul este necesară dacă doriţi să utilizaţi toate caracteristicile şi funcţiile vehiculelor Volvo, cum ar fi notificările în timp real şi serviciile de diagnosticare la distanţă. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu alte companii din cadrul Volvo Group şi cu anumite categorii de terţi (aşa cum se menţionează mai jos), ceea ce poate implica transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte ţări.

Partajarea datelor cu caracter personal în cadrul Volvo Group

Volvo Group este o organizaţie globală, cu birouri şi operaţiuni în întreaga lume, iar datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate sau accesate la nivel internaţional, în cadrul activităţii globale a Volvo Group şi între diferitele sale entităţi şi filiale. Orice transfer de date cu caracter personal către alte companii din cadrul Volvo Group (inclusiv transferuri din interiorul UE/SEE în afara UE/SEE) va fi guvernat de un acord încheiat între companii, bazat pe clauze contractuale standard, aprobate de UE sau de alte mecanisme recunoscute sau aprobate uneori de autorităţile competente. Un astfel de acord reflectă standardele incluse în legile europene privind confidenţialitatea datelor (inclusiv în Regulamentul general privind protecţia datelor din UE). Acest acord aflat în vigoare înseamnă că toate entităţile din cadrul Volvo Group trebuie să respecte aceleaşi reguli interne. De asemenea, înseamnă că drepturile dumneavoastră în acest sens rămân neschimbate, indiferent de locul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către Volvo Group.

Partajarea datelor cu caracter personal cu terţe părţi din afara Volvo Group

Pe lângă partajarea datelor cu caracter personal între companiile din cadrul Volvo Group, astfel cum s-a precizat anterior, Volvo poate partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu anumite categorii terţe părţi, precum:

 • Parteneri de afaceri, precum:

– Dealerii şi centrele de service autorizate Volvo în scopul asigurării operaţiunilor de service şi reparaţii ale vehiculelor Volvo şi în scopuri legate de ofertele noastre de finanţare şi de asigurare;

- Furnizorii şi distribuitorii de servicii Volvo, care susţin Volvo în livrarea de produse, soluţii şi servicii, inclusiv furnizorii de operaţiuni IT şi furnizori de servicii;

- Partenerii de afaceri şi colaboratorii Volvo, în scopuri precum informaţii de afaceri şi de analiză (cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, datele sunt partajate numai în format anonim şi agregat); şi

 - Terţe părţi cu care facem tranzacţii sau colaborăm pentru a furniza produse, soluţii sau servicii şi alte terţe părţi alături de care inovăm, dezvoltăm şi livrăm produse, soluţii şi servicii noi sau îmbunătăţite clienţilor noştri sau procese şi operaţiuni interne, noi sau îmbunătăţite, toate acestea contribuind, în cele din urmă, la îmbunătăţirea modului în care ne putem sprijini clienţii.

 • Consilieri specializaţi, precum asiguratori, avocaţi şi alţi consilieri specializaţi, cu referire la poliţe de asigurare, audituri şi furnizarea de servicii de consultanţă.
 • Omologi şi consilierii acestora, în legătură cu proiectele de fuziune şi achiziţie.
 • Furnizori de servicii de urgenţă, precum poliţie, pompieri, ambulanţă şi asistenţă rutieră, pentru a proteja interesul vital al dumneavoastră şi al altor persoane, cum ar fi cu referire la asistenţa de urgenţă.
 • Forţe de ordine, autorităţi de reglementare şi alte organe publice şi juridice, cu referire la obligaţiile legale, cum ar fi ordinele judecătoreşti sau cerinţele legale de raportare sau, dacă este necesar, în cazuri excepţionale, pentru a proteja interesul vital al dumneavoastră sau al altora.

Toţi furnizorii de servicii terţă parte şi consilierii specializaţi cărora li se dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal sunt obligaţi şi trebuie să protejeze confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi le pot utiliza numai în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile privind confidenţialitatea datelor.

În plus, în cazul în care orice companie din cadrul Volvo Group care se află în UE/SEE transferă date cu caracter personal către terţe părţi externe din afara UE/SEE, compania respectivă din cadrul Volvo Group se va asigura că se aplică niveluri adecvate de protecţie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform reglementărilor legilor aplicabile privind confidenţialitatea datelor (inclusiv în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor din UE). De exemplu, acest aspect poate include utilizarea unor clauze contractuale standard aprobate de UE sau a oricăror altor mecanisme care au fost recunoscute sau aprobate uneori de autorităţile competente.

Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care Volvo va partaja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi responsabilul cu confidenţialitatea datelor al Volvo Group prin intermediul datelor de contact furnizate anterior.

Volvo utilizează măsuri de securitate juridice, tehnice şi organizatorice adecvate şi rezonabile, inclusiv măsuri de securitate a tehnologiei informaţiei şi de securitate fizică, pentru a proteja în mod adecvat datele cu caracter personal.

Aceste măsuri sunt conforme riscurilor generate de prelucrarea datelor cu caracter personal şi sensibilităţii datelor cu caracter personal şi iau în considerare reglementările legislaţiei locale aplicabile. În plus, măsurile sunt îmbunătăţite continuu, în conformitate cu dezvoltarea produselor şi serviciilor de securitate disponibile.

Volvo le solicită tuturor persoanelor implicate să respecte politicile de securitate aplicabile legate de datele cu caracter personal atunci când utilizează sistemele Volvo

Volvo nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult timp decât este necesar, având în vedere scopul prelucrării, cu excepţia cazului în care legea impune sau permite altfel.

Trebuie să reţineţi că, cu excepţia cazului în care se impun perioade mai scurte de păstrare a datelor ca urmare a obligaţiilor legale sau contractuale, datele generate de vehicul şi alte date cu caracter personal referitoare la conectarea la un anumit vehicul pot fi prelucrate pe întreaga durată de viaţă a acelui vehicul, care ar putea fi de până la 25 de ani, de exemplu pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare sau pentru a avea siguranţa că Volvo poate gestiona solicitările de răspundere civilă pentru produse).

După cum este prevăzut în legile şi reglementările aplicabile privind confidenţialitatea datelor, puteţi avea dreptul:

 • Să solicitaţi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Volvo: acest aspect vă dă dreptul să ştiţi dacă deţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră şi, dacă da, să obţineţi informaţii şi o copie a anumitor date şi categorii de date cu caracter personal.
 • Să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: acest aspect vă dă dreptul de a vă modifica datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
 • Să vă împotriviţi prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal: acest aspect vă dă dreptul să solicitaţi ca Volvo să nu vă mai prelucreze datele cu caracter personal.
 • Să solicitaţi ştergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: acest aspect vă dă dreptul să solicitaţi ştergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv în cazul în care aceste date cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor de colectare a lor.
 • Să solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal: acest aspect vă dă dreptul să solicitaţi ca Volvo să vă prelucreze datele cu caracter personal numai în circumstanţe limitate şi doar cu acordul dumneavoastră.
 • Să solicitaţi portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal: acest aspect vă dă dreptul să primiţi o copie (într-un format transferabil şi, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, uşor de utilizat) a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să solicitaţi ca Volvo să transmită aceste date cu caracter personal unui alt operator de date.
 • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau a unora dintre aceste date se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul la retragerea în orice moment a consimţământului, caz în care Volvo va înceta orice alte activităţi de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau a unora dintre aceste date (cu toate acestea, o astfel de retragere a consimţământului nu va afecta caracterul legal al activităţilor de prelucrare a datelor anterior retragerii consimţământului).

Vă rugăm să reţineţi că Volvo nu poate fi întotdeauna obligat să se conformeze unei solicitări de ştergere, restricţie, împotrivire faţă de prelucrare sau portabilitate a datelor. Evaluarea obligaţiilor legale ale Volvo şi a excepţiei de la aceste drepturi se va face pentru fiecare caz în parte.

Trebuie să reţineţi că restricţiile sau obiecţiile privind prelucrarea anumitor date pot avea consecinţe negative asupra utilizării vehiculelor Volvo. Dacă anumite date sunt dezactivate, este posibil să nu mai puteţi utiliza toate caracteristicile şi funcţiile vehiculului Volvo, iar Volvo să nu vă poată informa în timp real cu privire la problemele legate de vehicul. Acest asta poate duce la reducerea funcţionalităţii vehiculului şi la defectarea sau incapacitatea de funcţionare a acestuia.   

De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi către o autoritate de supraveghere orice plângere aveţi cu privire la modul în care VOLVO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informaţii despre aceste drepturi şi despre modul în care puteţi să le exercitaţi, vă rugăm să contactaţi responsabilul de confidenţialitate a datelor din cadrul Volvo Group prin intermediul datelor de contact prezentate anterior.

Volvo încurajează revizuirea periodică a acestei notificări de confidenţialitate, pentru a rămâne la curent cu orice modificări aduse acesteia.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această notificare de confidenţialitate după cum este necesar. Când o vom face, vom menţiona în partea de sus a acestei notificări de confidenţialitate data la care sunt efectuate astfel de modificări şi/sau data la care acestea intră în vigoare. 

Operatori și șoferi Format PDF Size 273 KB