Zasebnost


Ta različica je bila objavljena 22. aprila 2021 in velja od tega datuma
 

Za skupino Volvo je zasebnost zelo pomembna. Cenimo, da nam zaupate osebne podatke. Vaše osebne podatke bomo vedno uporabljali na način, ki je pravičen in upravičuje vaše zaupanje.

 Vedno vam bomo pregledno predstavili, katere podatke zbiramo, kako jih obdelamo, komu jih izročamo in na koga se lahko obrnete ob pomislekih.

Izberite jezik

Obvestila o zasebnosti

Splošna zasebnost spletnega mesta

Spletno mesto skupine Volvo lahko uporabljate, ne da bi razkrili svojo identiteto. V nadaljevanju je podrobno opisano, katere podatke privzeto zbiramo ob vaših obiskih spletnega mesta. Če se boste naročili na naše storitve ali nam pisali prek naših obrazcev, vas bomo podrobno seznanili z obdelavo vaših podatkov v povezavi z naročnino.

Identiteta in podatki za stik odgovorne osebe za zasebnost skupine

AB Volvo (v nadaljevanju: VOLVO) je kot nadzornik osebnih podatkov odgovoren za obdelavo osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

Vprašanja o obdelavi osebnih podatkov lahko odgovorni osebi za zasebnost skupine VOLVO pošljete na gpo.office@volvo.com ali po navadni pošti ali jo pokličete na:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

Katere kategorije osebnih podatkov obdeluje VOLVO? Za katere namene in na kateri pravni podlagi jih obdeluje?

Ko obiščete spletno mesto VOLVO, je spletni brskalnik nastavljen tako, da samodejno pošlje te podatke (v nadaljevanju: dnevniški podatki) v naš strežnik in jih mi nato zberemo v dnevniške datoteke:

 • Datuma dostopa

  Čas dostopa

  URL napotitvenega spletnega mesta

  Prenesena datoteka

  Obseg prenesenih podatkov

  Vrsta in različica brskalnika

  Operacijski sistem

  Naslov IP

  Ime domene ponudnika internetnih storitev

To so izključno podatki, ki ne razkrijejo vaše identitete. Te podatke potrebujemo za tehnične namene, da vam lahko pravilno prikažemo zahtevano vsebino, in njihovo zbiranje je sestavni del obiska spletnih mest. Dnevniški podatki se analizirajo samo za statistične namene, saj želimo izboljšati spletno mesto in njegovo temeljno delovanje. Pri Volvu se osebni podatki obdelajo skladno z upravičenimi interesi, ki veljajo kot pravna podlaga. Med drugim želimo upravljati spletno mesto skladno z načeli pravičnega poslovanja ter vzdrževati razpoložljivost in delovanje spletnega mesta. 

Piškoti
S piškotki in sledilnimi piksli zbiramo podatke o uporabi spletnega mesta, da ga lahko prilagodimo potrebam uporabnikov. Zbiranje podatkov o uporabi in ustvarjanje profila uporabe potekata v anonimni obliki z ID-jem piškotka. Profile uporabe ustvarimo in shranimo v anonimni obliki ter jih ne povežemo z vašim imenom in priimkom ali drugimi podatki, denimo elektronskim naslovom, ki utegnejo razkriti vašo identiteto.

S piškotki ni mogoče izvajati programov ali poslati virusov v računalnik. S podatki v piškotkih lahko poenostavimo brskanje in olajšamo pravilen prikaz svojih spletnih mest.

Vsako spletno mesto ima izjavo o piškotkih, v kateri je natančno opisana uporaba piškotkov za zadevno spletno mesto. 

Izročanje podatkov tretjim osebam

VOLVO sme – če je to potrebno za izpolnitev namena obdelave osebnih podatkov ali je to predpisano z zakonom – deliti vaše osebne podatke z drugim podjetjem skupine Volvo, tudi s podjetjem zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). VOLVO sme – če je to potrebno za izpolnitev namena obdelave osebnih podatkov – deliti vaše osebne podatke z zunanjimi podjetji in dobavitelji, tudi s podjetji in dobavitelji zunaj EU ali EGP.

Spletno mesto skupine Volvo oblikujemo s številnimi različnimi ponudniki storitev. VOLVO zagotavlja uporabo ustreznih varoval, ki omogočajo ustrezno varstvo osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. .

Povezave na druga spletna mesta

Na naših spletnih mestih so lahko povezave na druga spletna mesta. Na skladnost ali neskladnost teh mest s predpisi o varstvu podatkov nimamo vpliva.

Kako dolgo VOLVO hrani vaše osebne podatke?

VOLVO hrani osebne podatke, dokler jih potrebuje za izpolnitev namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani. 

Vaše pravice iz varstva podatkov

Imate pravico, da od VOLVA zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki se obdelajo pri VOLVU, in dostopate do teh osebnih podatkov. Imate tudi pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, če niso pravilni, in izbris osebnih podatkov. Imate še pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. da pri VOLVU pod določenimi pogoji zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov.

Smete tudi oporekati obdelavi na podlagi upravičenega interesa ali obdelavi za neposredno trženje. Poleg tega imate pravico do prenosa podatkov (prenosa osebnih podatkov drugi nadzorni osebi), če obdelava osebnih podatkov pri VOLVU temelji na privolitvi ali pogodbeni obveznosti in je avtomatizirana. 

Imate pravico, da pri nadzornem organu vložite pritožbo glede načina obdelave osebnih podatkov pri VOLVU.

 

Zasebnost Format PDF Size 188 KB