×

Volvo Group Real EstateVolvo Group Real Estate är en integrerad funktion i Volvokoncernen med strategiskt och operativt ansvar för koncernens fastigheter - från förvärv till avyttring. Vi är en organisation på cirka 350 anställda som stödjer Volvokoncernen i 35 länder och cirka 60 siter.

 

Vi arbetar med optimering av Volvokoncernens anläggningar, ägda och hyrda, utifrån både ett användnings- och finansiellt perspektiv. Vi agerar som ett kompetenscentrum som skapar ”economies of skill and scale”. Volvokoncernens värderingar är våra ledstjärnor i allt vi gör, t.ex. utveckla en attraktiv arbetsplats för koncernens anställda över hela världen.

I Göteborg leder Volvo Group Real Estate Campus Lundby-projektet. Här skapar vi ett unikt centrum för utveckling av transportlösningar och deltar därmed aktivt i stadsutvecklingen.

Real Estate Service Desk for Nordic countries

Arbeta för Volvo Group Real Estate