×

CampX – Acceleratorprogram för nystartade företag av Volvokoncernen

Förverkliga dina innovativa idéer

De val vi gör i dag formar morgondagens värld. Därför bjuder vi in samarbetspartner som kunder, nystartade företag, leverantörer, den akademiska världen och myndigheter, så att de tillsammans med Volvokoncernen kan vara med och utveckla framtidens transport- och infrastrukturlösningar. I ett tekniklandskap och en global ekonomi som ändrar sig snabbt är samarbete och mångfald avgörande för att möjliggöra snabb utveckling och lösa samhällsutmaningar.

CampX – Volvokoncernens acceleratorprogram för nystartade företag

Fördelar med programmet

Få Volvo som kund

Få tillgång till experter inom Volvokoncernen

Snabbt och smidigt samarbete

Har ditt nystartade företag innovativa idéer som kan förändra morgondagens transport- och infrastrukturlösningar?
Delta i vårt globala acceleratorprogram för nystartade företag och få Volvokoncernen som betalande kund.

Vi söker nystartade företag som driver innovationen inom ...

Automatisering

Vi söker nystartade företag inom sensorteknik och programvarulösningar som möjliggör drift av självkörande fordon på flera ODD:er och under olika väder- och siktförhållanden.

Ansök här!

- Sensorteknik och programvarulösningar som möjliggör drift av självkörande fordon på flera ODD:er och under olika väder- och siktförhållanden.

- Lösningar och tekniker som möjliggör positionering med hög integritet och tillförlitliga HD-kartor som uppdateras dynamiskt.

- Lösningar för att förbättra latens och användarupplevelser vid teleoperation.

- Datainfrastruktur och programvarulösningar som möjliggör verklighetstrogen simulering som lär sig av verkliga data.

- Lösningar som höjer säkerheten genom att förbättra täckning och säkerställa dataskydd.

   - Maskininlärning/AI-baserade metoder och lösningar för att driva kvalitet, effektivitet och prestanda hos autonoma system.
- Lösningar för att upptäcka intrång i fordon och utveckling av sårbarhetskontroll
- Programvarukomponenter och lösningar för att möjliggöra en programvarudriven fordonsarkitektur 

Elektromobilitet 

 

Arbetar ditt nystartade företag inom följande områden:

  • Termisk batterihantering
  • Testning/verifiering av komponenter och system inom elektromobilitet.

Ansök här!

Behöver en metod för att skapa tillförlitliga digitala tvillingar av komponenter och olika körförhållanden för att möjliggöra korrekta simuleringar och tester. Det kan vara till energilagringssystem, motordrivsystem eller laddningslösningar.

Batteriet kräver aktiv distribuerad termisk hantering. Om den termiska hanteringen av batteripaket, moduler och celler är ojämn och ineffektiv begränsas batteriets totala prestanda, vilket leder till snabbare nedbrytning och åldrande. Det finns också ett behov av att intelligent styra rikttemperaturen baserat på fordonets agerande och behov.

- Teknik och lösningar för att möjliggöra kostnadseffektiv lagring av vätgas i fordon.

- Lösningar för produktion, distribution och tankning av grön vätgas 

- Lösningar för effektiv termisk hantering av bränslecellsfordon

- Kant- och molnlösningar för att optimera energihantering i elfordon.

- Kant- och molnlösningar för att möjliggöra förebyggande och prediktivt fordonsunderhåll. 

Uppkopplad teknik

Volvokoncernen har branschens bredaste kundutbud när det gäller lösningar för uppkopplad teknik för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

 

Vi digitaliserar kontinuerligt våra framtida lösningar och ett av våra viktigaste mål är att skapa en riktigt bra integreringsplattform som gör det möjligt för våra externa partner att integrera sina lösningar i våra system både on-board och off-board för att på så sätt kunna erbjuda våra gemensamma kunder fler tjänster och lösningar. Lastbilen är dock bara en del i det vi kallar ”hela fordonet”. Beroende på segment består hela fordonet av en lastbil plus påbyggare, släpvagnar, utrustningsleverantörer osv. Tillsammans bildar dessa system ett helt fordon, som vår kund använder för att utföra sitt transportuppdrag. Många av dessa ytterligare system/produkter är inte lika digitala och digitaliserade som våra lastbilar är i dag och de har också både lång utvecklingstid och livscykel. Det innebär att det finns en stor grupp äldre fordon på vägarna som är mycket mindre digitaliserade än de produkter vi säljer i dag. Den här bristen på digitalisering är en av de främsta orsakerna till dagens ineffektivitetsproblem i transportindustrin.

CampX

Din inkörsport till transportindustrins framtid

Volvokoncernens lösningar på globala utmaningar utgår alltid från vår mission att driva välstånd genom transport- och infrastrukturlösningar. Vår vision är att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transport- och infrastrukturlösningar.

Tillsammans kan vi utnyttja den potential som finns och få fram hållbara och effektiva transportlösningar till marknaden.

Framgångshistorier från CampX

Vår steg-för-steg-process

Här finns vi

Frågor och svar

Acceleratorprogram för nystartade företag

Ett acceleratorprogram ger nystartade företag möjlighet att lära sig och utveckla verksamheten genom regelbundna kontakter. Genom rådgivning från experter i industrin får du de lösningar som krävs för att främja tillväxt.

Acceleratorprogram för nystartade företag hjälper och stöder tillväxtdrivna företag under den första tiden. De gör detta genom att bli en betalande kund och genom utbildning och mentorskap.

Genom att gå med i CampX får du tillgång till branschledande experter som kan ta ditt nystartade företag till nästa nivå. Du får också Volvokoncernen som betalande kund – en jätte på marknaden som fungerar som referens för framtida affärsmöjligheter.

Nyheter om innovation