Årsredovisning 2000

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 26 mars 2001.
Årsredovisning 2000

Från och med den 2 januari 2001 är Volvokoncernen Europas största och världens näst största tillverkare av tunga lastbilar. Genom förvärvet av Mack och Renault V.I. har volymerna av tunga lastbilar nästan fördubblats, med avsevärt förbättrade volymer även inom det medeltunga segmentet.

Integrationen av Mack och Renault V.I. har inletts i en positiv anda, vilket är mycket viktigt för den framtida utvecklingen.   Vi ser fram emot att vidareutveckla koncernen. Vår absoluta ambition är att skapa lönsam tillväxt i alla koncernens affärsområden.

Documents