Årsredovisning 2007

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 12 mars 2008.
Årsredovisning 2007

"Volvokoncernen hade ett intensivt 2007 - vi genomförde flera stora förvärv, etablerade en stark närvaro i Asien, flyttade fram positionerna i viktiga produktsegment och lanserade många nya produkter. Vi hanterade även en vitt skiftande efterfrågeutveckling på våra huvudmarknader med fortsatt tillväxt i Europa, Asien och Sydamerik och en kraftig nedgång i Nordamerika."

-Leif Johansson, koncernchef

Documents