Första kvartalet 2009

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2009 publicerades den 24 april 2009
Första kvartalet 2009

"Under det första kvartalet försvagades efterfrågan kraftigt på samtliga marknader. Det ekonomiska klimatet var mycket kärvt på koncernens huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Asien. Justerat för förändrade valutakurser sjönk försäljningen med över 40% till 56 miljarder kronor i ett historiskt svagt kvartal. Jag är dock fortsatt optimistisk om Volvokoncernens framtidsmöjligheter - vi har de produkter som kunderna vill ha, vilket avspeglas av fortsatt höga marknadsandelar, och vi verkar i branscher som präglas av långsiktig tillväxt."

Leif Johansson, VD och koncernchef

Dokument