Fjärde kvartalet och helåret 2009

Volvokoncernens bokslutsrapport för 2009 publicerades den 5 februari 2010 kl 07.30
Fjärde kvartalet och helåret 2009

Framgångsrik lageravveckling och starkt kassaflöde

Under det fjärde kvartalet hade Volvokoncernen fortsatt en hel del kostnader relaterade till ansträngningarna att anpassa kostnadsstrukturen till en betydligt lägre efterfrågenivå i spåren av finanskrisen. Huvudfokus under kvartalet var inriktat på kassaflöde och koncernen skapade ett positivt kassaflöde på 8,6 miljarder kronor, vilket är ett av de högsta kassainflödena någonsin för ett enskilt kvartal.

- Leif Johansson, VD och koncernchef

Presskonferens
Webbsändning

Telefonkonferens för investerare och analytiker
Webbsändning

Dokument