Årsredovisning 2010

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 16 mars 2011.
Årsredovisning 2010

Under 2010 växte Volvokoncernen i en bra takt med ökad försäljning i samtliga regioner, med förbättrad lönsamhet och med ett bra kassaflöde. Efter att redovisat en kraftig förlust under 2009 då den globala finansiella krisen slog till med kraft och vi tvingades till betydande rationaliseringar är det glädjande att kunna konstatera att återhämtningen i tillväxt och lönsamhet gått snabbt.

- Leif Johansson, VD och koncernchef -

Dokument