Tredje kvartalet 2012

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2012 publicerades den 24 oktober 2012 kl 07.20
Tredje kvartalet 2012

Besvärligt tredje kvartal

Under det tredje kvartalet påverkades Volvokoncernens försäljning av den försvagning i efterfrågan som blivit allt mer märkbar runt om i världen. För att anpassa verksamheten till minskad efterfrågan och stigande lager beslutade vi att justera ned produktionstakterna i flera delar av företaget. Nettoomsättningen minskade till 69,1 miljarder kronor (73,3). Rörelseresultatet uppgick till 2,9 miljarder kronor (5,8) och påverkades negativt av underabsorption i industrisystemet i storleksordningen 1 miljard kronor och av ytterligare 1.060 Mkr i extraordinära kostnader. Justerat för de extraordinära kostnaderna var rörelsemarginalen 5,8% (7,9).

- Olof Persson, VD och koncernchef -

Presskonferens kl 09.00
Gå till webbsändningen

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl 14.30
Gå till webbsändningen

Dokument