Första kvartalet 2013

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2013 publicerades den 25 april 2013 kl 07.20
Första kvartalet 2013

Betydande försäljningsminskning påverkade lönsamheten

Volvokoncernens första kvartal 2013 präglades av låga försäljningsvolymer och ett lågt kapacitetsutnyttjande samtidigt som koncernen fortsatte att hålla en hög takt i arbetet med att ta fram och lansera nya produkter. Nettoomsättningen minskade med 25% till 58,3 miljarder kronor, framför allt som ett resultat av den svaga orderingången under den senare delen av 2012. Försäljningsvolymen var den lägsta sedan finanskrisen och låg i nivå med det första kvartalet 2009. Då gjorde Volvokoncernen en förlust på 4,5 miljarder kronor, jämfört med ett resultat på 0,5 miljarder kronor det första kvartalet i år.

- Olof Persson, VD och koncernchef -

Presskonferens
Gå till webbsändningen

Telefonkonferens för investerare och analytiker
Gå till webbsändningen

Dokument