Tredje kvartalet 2013

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2013 publicerades den 25 oktober 2013 kl 07.20
Tredje kvartalet 2013

Omställning till nya produktgenerationer påverkar lönsamheten

Under det tredje kvartalet sjönk Volvokoncernens nettoomsättning med 5% till 64,9 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 2.502 Mkr exklusive omstruktureringskostnader på 104 Mkr. Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser samt kostnader relaterade till lanseringar av nya lastbilar, omställningar till de nya lastbilar i det industriella systemet samt parallell produktion av nya och gamla generationer lastbilar. Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 3,9% exklusive omstruktureringskostnader.


- Olof Persson VD och koncernchef -  

Press- och analytikerkonferens
Presskonferensen webbsändes.
Bandad webbsändning.


Telefonkonferens för investerare och analytiker
Telefonkonferensen webbsändes.
Replay of webcast.

Documents