Hållbarhetsrapport 2013

Hållbarhetsrapporten publicerades 26 mars 2014.
Hållbarhetsrapport 2013

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Volvokoncernen adresserar ekomoniska, miljöpåverkande och sociala utmaningar och möjligheter för att bidra till ett hållbart samhälle.

Documents