Tredje kvartalet 2014

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2014 publicerades den 24 oktober 2014 kl. 07.20
Tredje kvartalet 2014

Förbättrad lönsamhet

Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet följde i stort samma riktning som under det andra kvartalet, med bra tillväxt i Nordamerika och Japan och en fortsatt svag utveckling i tillväxtmarknaderna i Sydamerika och Asien. Nettoomsättningen uppgick till 67,2 miljarder kronor (64,9), rörelseresultatet till 2.908 Mkr (2.502) exklusive omstruktureringskostnader på 659 Mkr (104) och rörelsemarginalen till 4,3% (3,9) exklusive omstruktureringskostnader och 3,3% (3,7) inklusive omstrukturerings-kostnader.

- Olof Persson VD och koncernchef -

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 15.00
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen går att följa via audiocast. Gå till audiocast.

Documents