Fjärde kvartalet och helåret 2014

Volvokoncernens Årsbokslut för 2014 publicerades den 5 februari 2015 kl 07.20
Fjärde kvartalet och helåret 2014

Förbättrad lönsamhet inom lastbilar men motvind för anläggningsmaskiner

Under det fjärde kvartalet hade Volvokoncernen en underliggande resultatförbättring i sin lastbilsverksamhet och en fortsatt bra utveckling i åtgärderna för att öka effektiviteten och minska koncernens kostnader. Dock upplevde anläggningsmaskinsverksamheten en kraftig motvind där många marknader utanför Nordamerika fortsatte att försvagas.

- Olof Persson VD och koncernchef -


Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
A press conference was held at Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 in Stockholm at 9.00 a.m. CET. The Volvo Group was represented by CEO Olof Persson. Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen


Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 15.00 
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. elefonkonferensen går att följa via audiocast. Gå till audiocast.

Documents