Tredje kvartalet 2018

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2018 publicerades den 19 oktober 2018 kl. 07.20.
Vera - framtida transportlösning

”Under det tredje kvartalet 2018 var efterfrågan stark med fortsatt bra tillväxt för både vår fordons- och service-verksamhet. Vi ökade nettoomsättningen till 92,3 miljarder kronor, med en valutajusterad tillväxt på 13%, samtidigt som vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen till 11,1% (9,1). Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet.”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00

En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och vice vd och finanschef Jan Gurander.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 85 664 26 38   
Konferens-referens:  699290#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Dokument