Fjärde kvartalet och helåret 2018

Volvokoncernens kvartalsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2018 publicerades den 30 januari 2019 kl. 07.20.
Nya Quon

”2018 var ett rekordår för Volvokoncernen. Under helåret ökade vi nettoomsättningen med 17% till 391 miljarder kronor (333) och förbättrade vårt justerade rörelseresultat till 40,7 miljarder kronor (29,3), med en marginal på 10,4% (8,8). Såväl Lastbilar som Anläggningsmaskiner, Volvo Penta och Financial Services hade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin. Under året fortsatte vi också att öka vår finansiella styrka. Med ett operativt kassaflöde på 26,6 miljarder kronor slutade vi året med en nettokassa på 43,9 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensionsskulder. Detta gör att vi kan ta oss an framtiden från en styrkeposition”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 8 519 993 85
Konferens-referens: 301275129#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Documents