Första kvartalet 2020

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2020 publicerades den 23 april 2020 kl. 07.20.
Globetrotter & FH16 750 lastbilar | Volvo Group

”Det första kvartalet 2020 påverkades av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av COVID-19-pandemin. Dessa började påverka vår verksamhet i Kina i februari och hade sedan en betydande påverkan på koncernen från mitten av mars, när vår globala leveranskedja bröts och produktionen stoppades i de flesta delar av vår verksamhet. Den minskade produktionen och den lägre efterfrågan påverkade både koncernens försäljning och lönsamhet negativt under Q1. Nettoomsättningen minskade med 15% till 91,4 miljarder kronor. Vårt justerade rörelseresultat uppgick till 7,1 miljarder kronor (12,7) med en marginal på 7,8% (11,8). Kassaflödet var negativt med 4,1 miljarder kronor med den normala, säsongsmässiga effekten från ökat rörelsekapital. Vi bibehåller en stark finansiell ställning med en nettokassa på 57,8 miljarder kronor i industrirörelsen, exklusive pensions- och leasingskulder”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 09.00
Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar webbsändes.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 8 519 993 85
Conference Reference: 301319942#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup

Documents