Andra kvartalet 2020

Volvokoncernens rapport över det andra kvartalet 2020 publicerades den 17 juli 2020 kl. 07.20.
Volvo CE maskiner på en byggarbetsplats

”Det andra kvartalet 2020 kännetecknades av COVID-19-pandemin och dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen. De åtgärder som vidtogs av olika länder för att kontrollera spridningen hade en betydande påverkan på vår tillverkning och leverantörskedja samt på efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vår nettoomsättning minskade med 39% till 73,2 miljarder kronor. Efter att ha stått stilla i april återstartades produktionen gradvis i maj och går för närvarande bra tack vare stora ansträngningar från våra kollegor och leverantörer. Vi vidtog också kraftfulla åtgärder för att minska aktiviteter och kostnader, inklusive lönesänkningar, tillfälliga permitteringar som en del av statliga program och en minskning av köpta tjänster. Alla dessa åtgärder bidrog till att Volvokoncernen uppnådde ett justerat rörelseresultat på 3,3 miljarder kronor (15,1) med en marginal på 4,5% (12,5)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 09.00.
Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar webbsändes.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 8 519 993 85
Konferensreferens: 301328041#

Documents