Tredje kvartalet 2020

Volvokoncernens rapport över det tredje kvartalet 2020 publicerades den 16 oktober 2020 kl. 07.20.
Tredje kvartalet 2020

”Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en förbättrad framtidstro bland våra kunder, vilket återspeglas i ökad orderingång på lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner samt en successivt förbättrad serviceaffär. Under de senaste två kvartalen har vår organisation och våra affärspartners visat stor volymflexibilitet genom att först hantera en dramatisk volymnedgång och sedan en snabb återhämtning med bibehållen god produktivitet. Den svaga orderingången under föregående kvartal påverkade dock koncernens nettoomsättning i Q3, som uppgick till 76,9 miljarder kronor – 16% lägre än för ett år sedan justerat för valuta. Vår serviceverksamhet är mer stabil, med valutajusterade intäkter som minskade med bara 1% jämfört med Q3 föregående år och med en sekventiell förbättring. Trots försäljningsminskningen åstadkom vi en justerad rörelsemarginal på 9,4% (11,0) tack vare kraftiga kostnadsbesparingar”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 09.00
Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar sändes kl. 09.00.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 8 519 993 85
Pinkod: 301333165#

Documents