Första kvartalet 2021

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2021 publicerades den 22 april 2020 kl. 07.20.
Lastbil kör på väg | AB Volvo

”Det första kvartalet 2021 präglades av hög aktivitet hos våra kunder, vilket avspeglades i bra efterfrågan på såväl nya produkter som på service. Jämfört med första kvartalet 2020, steg vår nettoomsättning med 3% till 94,0 miljarder kronor. De goda försäljningsvolymerna, inte minst i serviceaffären, och våra egna åtgärder för att hålla nere kostnaderna bidrog till att det justerade rörelseresultatet förbättrades till 11,8 miljarder kronor (7,1). Den justerade rörelsemarginalen steg till historiskt höga 12,6% (7,8)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 09.00
Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar sändes kl. 09.00.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 8 519 993 85
Konferensreferens: 301338416#

Documents

Webbsändning

Gå till webbsändningen