Andra kvartalet 2022

Volvokoncernens rapport över det andra kvartalet 2022 publicerades den 19 juli 2022 kl. 07.20.
Volvo FH Fuel Cell Electric

”Volvokoncernen fortsatte att utvecklas väl under Q2 2022 med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi ökade vår nettoomsättning med 31% till 118,9 miljarder kronor med bra fart både i försäljningen av fordon och i serviceverksamheten. Det justerade rörelseresultatet steg till 13,7 miljarder kronor (9,7) och vi uppnådde en justerad rörelsemarginal på 11,6% (10,7). Även under detta kvartal har vi haft extra kostnader relaterade till störningar i leveranskedjan samt högre materialkostnader och har fortsatt att arbeta proaktivt och framgångsrikt med prishantering för att mildra dessa effekter. Vår avkastning på sysselsatt kapital nådde 26,8% (23,4)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 09.00
Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Tina Hultkvist.

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar sändes online kl. 09.00. Gå till reprisen.

Reprisnummer:
SE: 08 505 137 12 
Repriskod: 7004746

Följ oss på Twitter:
@volvogroup

Documents

Webbsändning

Martin Lundstedt kommenterar Q2