Tredje kvartalet 2022

Volvokoncernens rapport över det tredje kvartalet 2022 publicerades den 20 oktober 2022 kl. 07.20.
Serieproduktion av tunga elektriska lastbilar i Tuve, Sverige

”Under Q3 2022 fortsatte Volvokoncernens starka tillväxt. Vi ökade vår nettoomsättning med 35% till 114,9 miljarder kronor med en god utveckling för både försäljningen av fordon och i serviceverksamheten. Det justerade rörelseresultatet steg till 11,9 miljarder kronor (9,4) med en justerad rörelsemarginal på 10,3% (11,0). En minskning av rörelsekapitalet bidrog till ett starkt operativt kassaflöde på 14,6 miljarder kronor (-5,7) i Industriverksamheten. Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 27,4% (25,6)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Tina Hultkvist.

Presskonferensen webbsändes även. Gå till reprisen.

Reprisnummer:
SE: 08 505 137 12 (DNIS 0106)
Repriskod: 1943367

Följ oss på Twitter:
@volvogroup

Documents

Webbsändning

Martin Lundstedt kommenterar Q3