Andra kvartalet 2023

Volvokoncernens kvartalsrapport för det andra kvartalet 2023 publicerades den 19 juli kl. 07.20.
Andra kvartalet 2023

”Under Q2 2023 fortsatte Volvokoncernen att utvecklas väl, med fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi ökade vår nettoomsättning med 18% till 140,8 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet med 8,0 miljarder till 21,7 miljarder kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 15,4% (11,6). Tack vare ett starkt kommersiellt fokus har vi lyckats förbättra marginalerna samtidigt som vi hanterat kostnadsinflation och ökade störningar i leverantörskedjan”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar kommer att hållas online och sänds kl. 09.00. Volvokoncernen kommer att representeras av koncernchef och vd Martin Lundstedt och tillförordnad finanschef Jan Ytterberg. Gå till reprisen.

Följ oss på Twitter:
@volvogroup

Dokument

Webbsändning

Martin Lundstedt kommenterar Q2-resultatet