Lastbilsleveranser januari-juli 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick till och med juli i år till 124 370 fordon, vilket är en minskning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Nissan Diesel avser endast perioden april-juli 2007. Exklusive Nissan Diesel uppgick leveranserna till 108 559, en minskning med 16 % jämfört med motsvarande period i fjol.
Truck deliveries July 2007

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

 

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

71 388

68 663

4%

    Västra Europa

56 654

59 116

-4%

    Östra Europa

14 734

9 547

54%

Nordamerika

16 643

41 954

-60%

Sydamerika

7 881

6 612

19%

Asien

18 674

6 686

179%

    Mellanöstern

5 835

4 371

33%

    Övriga Asien

12 839

2 315

455%

Övriga marknader

9 784

5 739

70%

Totalt Volvokoncernen

124 370

129 654

-4%

 

Tidigare leveranssiffror från Nissan Diesel finns på www.volvo.com >investors->truck deliveries alt www.volvo.se >aktieägare->lastbilsleveranser.

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-juli till 54 258 fordon, en minskning med 10 % jämfört med motsvarande period i fjol. På marknaderna utanför Nordamerika ökade leveranserna med 21 %. Den starka utvecklingen i Östra Europa fortsätter och ökningen var hela 84 % för perioden. Ökningen på övriga marknadsområden runt om i världen visar att efterfrågan på transporter för närvarande är mycket stark. Sydamerika ökade med 24 % och Asien med 21 %.
Den kraftiga minskningen i Nordamerika förklaras av en svag efterfrågan de första två kvartalen av 2007 till följd av de nya emissionsregler som trädde i kraft 1 januari i år. Leveranserna har även påverkats av produktionsstörningar vid fabriken i New River Valley, USA, i samband med lanseringen av den nya motorgenerationen samt av interna omställningar i industrisystemet.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

33 277

27 996

19%

    Västra Europa

23 319

22 573

3%

    Östra Europa

9 958

5 423

84%

Nordamerika

7 903

21 734

-64%

Sydamerika

5 184

4 164

24%

Asien

5 077

4 211

21%

    Mellanöstern

2 672

2 116

26%

    Övriga Asien

2 405

2 095

15%

Övriga marknader

2 817

1 963

44%

Totalt Volvo Lastvagnar

54 258

60 068

-10%

 

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med juli till totalt 10 105 lastbilar, en nedgång med 55 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den fortsatt lägre efterfrågan på tunga lastbilar i Nordamerika är en följd av de förköp som gjordes inför med den nya emissionslagstiftning som trädde i kraft i januari 2007. Även lägre fraktvolymer hittills under året samt en försvagning av den amerikanska husmarknaden har påverkat leveranserna. Dessutom har vissa produktionsstörningar i samband med övergången till de nya produkterna enligt emissionsreglerna US 07, samt en intern optimering av industristrukturen, påverkat leveranserna negativt. Trots leveransförseningarna är kundernas mottagande av lastbilar som klarar de nya miljökraven, och speciellt vad gäller den nya motorserien Mack MP, fortsatt positiv.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2007

2006

 

Europa

 

 

 

    Västra Europa

 

 

 

    Östra Europa

 

 

 

Nordamerika

7 555

19 790

-62%

Sydamerika

1 609

1 683

-4%

Asien

122

67

82%

    Mellanöstern

108

66

64%

    Övriga Asien

14

1

1300%

Övriga marknader

819

724

13%

Totalt Mack

10 105

22 264

-55%

 

Renault Trucks
Leveranserna till och med juli uppgick till totalt 44 196 lastbilar, en nedgång med 7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången beror på att den nya Euro 4-versionen av den lätta lastbilen Renault Mascott inte kunde börja levereras förrän i juni i år. Hittills i år har omkring 1 400 Renault Mascott levererats, jämfört med 8,400 lastbilar i fjol. Exklusive Renault Mascott ökade leveranserna från Renault Trucks med 10 %.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

38 111

40 667

-6%

    Västra Europa

33 335

36 543

-9%

    Östra Europa

4 776

4 124

16%

Nordamerika

280

430

-35%

Sydamerika

655

765

-14%

Asien

2 361

2 408

-2%

    Mellanöstern

2 126

2 189

-3%

    Övriga Asien

235

219

7%

Övriga marknader

2 789

3 052

-9%

Totalt Renault Trucks

44 196

47 322

-7%

 

Nissan Diesel
Nissan Diesels leveranser uppgick under perioden april-juli till 15 811 fordon.

Tidigare leveranssiffror från Nissan Diesel finns på
http://www.volvo.com/group/global/en-gb/investors/deliveries_market_shares/
alt  http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/investors/deliveries_market_shares/

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat från 1 April

Förändring

Nissan Diesel

2007

2006

 

Europa

0

 

                       n.a

    Västra Europa

0

 

                       n.a

    Östra Europa

0

 

                       n.a

Nordamerika

905

 

                       n.a

Sydamerika

433

 

                       n.a

Asien

11 114

 

                        n.a

    Mellanöstern

929

 

                       n.a

    Övriga Asien

10 185

 

                        n.a

Övriga marknader

3 359

 

                        n.a

Totalt Nissan Diesel

15 811

 

 

 

2007-08-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36

Download

070320_truckdel_feb_sv.pdf Format PDF Size 22 KB