AB Volvo ansöker om avnotering från NASDAQ

AB Volvo ansöker om avnotering av Volvoaktien från NASDAQ-börsen i USA från och med den 13 december 2007. Efter att avnoteringen trätt i kraft avser AB Volvo också att ansöka om avregistrering av B-aktien från den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Commission, SEC.
I juni meddelade Volvo att bolagets styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Volvos depåbevis (ADR) från NASDAQ-börsen i USA och om avregistrering av B-aktien från den amerikanska finansinspektionen, SEC. Volvos amerikanska depåbevis (ADR), vilka motsvarar B-aktier, har varit noterade på NASDAQ sedan december 1984. Noteringen var ett led i strävan att öka det internationella ägandet i Volvo. Avregleringen av de internationella kapitalmarknaderna och det ökande utländska ägandet av aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm, har gjort att handeln i Volvoaktier har koncentrerats till OMX Nordiska Börs Stockholm. 

Efter att avnoteringen och avregistreringen av B-aktien ägt rum, är Volvo inte längre tvunget att skicka in vissa rapporter och formulär till den amerikanska finansinspektionen, däribland 20-F och 6-K. Volvo har dock för avsikt att behålla programmet för amerikanska depåbevis (ADR) och Volvos årsredovisning och annan finansiell information kommer även fortsättningsvis att publiceras på Volvos hemsida.

Efter avnoteringen kommer all handel i Volvoaktien att vara koncentrerad till OMX Nordiska Börs Stockholm. Volvoaktien har tidigare avnoterats från bland annat börserna i Tokyo, London, Paris, Bryssel, Oslo och Helsingfors samt från börser i Tyskland och Schweiz.

2007-12-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:    
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27, 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34, 0706-54 55 22

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB