Inbjudan till årsstämma

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 4 april 2007 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.

Aktieägare som önskar medverka vid årsstämman måste anmäla sig. Anmälan kan antingen göras per telefon 020-39 14 50 alternativt 031-66 00 00, eller på Volvos hemsida, www.volvo.com, www.volvo.se, eller per post till AB Volvo, Juridik, 405 08 Göteborg. Anmälan ska ske senast torsdagen den 29 mars 2007 kl 12.00.

AB Volvo avser ej att hålla någon presskonferens med anledning av stämman, men styrelsen kommer att stanna kvar en stund efter stämmans slut för att svara på frågor från medierna.

Pressrummet kommer att finnas i anslutning till stämmolokalen.

Massmedier som önskar delta vid stämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-66 11 27 alternativt 031-66 13 73.

Kallelseannonsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!

AB Volvo

2007-03-05

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
Kallelse årsstämma (SWE) Format PDF Size 31 KB