Volvo tar succén med koldioxidneutrala lastbilar till Washington

Efter Volvokoncernens uppmärksammade visningar av koldioxidneutrala lastbilar i Stockholm och Bryssel förra året har turen nu kommit till Washington. I samband med den internationella miljökonferensen Wirec, som arrangeras av det amerikanska utrikesdepartementet, kommer Volvokoncernen senare idag att visa upp sju olika lastbilar som alla kan köras utan några nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Under konferensen, som pågår mellan den 4 och 6 mars, kommer Volvokoncernen att visa upp sju olika lastbilar, fyra Volvo FM, två Volvo VN och en Mack Pinnacle, som försetts med motorer som specialmodifierats för att kunna köras på sju olika förnyelsebara bränslen/kombinationer av bränslen. Vid förbränning i fordonet ger dessa bränslen inga nettotillskott av koldioxid till kretsloppet och påverkar därmed inte klimatet. Förutom de sju lastbilarna har Mack även en hybridlastbil på plats.

Syftet med WIREC, Washington International Renewable Energy Conference, är att uppmärksamma globala möjligheter och utmaningar inom området förnyelsebar energi. WIREC är en fortsättning på de internationella miljökonferenser som hölls i Bonn 2004 och Beijing 2005. Bland besökarna på WIREC finns bland annat regeringsrepresentanter från 75 länder, politiker och intressenter från näringsliv och universitetsvärlden.

”Klimatfrågan är global och en fråga som vi inom transportindustrin har ett särskilt ansvar för”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Genom att delta på Wirec får vi chansen att visa att vi inte bara är en del av problemet utan också en del av lösningen.”

I anslutning till mässan arrangerar Volvokoncernen ett seminarium där bland annat Volvos koncernchef Leif Johansson, Macks vd Paul Vikner, näringsminister Maud Olofsson samt Andy Karsner från det amerikanska energidepartementet medverkar.

”Volvo har teknologin och resurserna för koldioxidneutrala transporter, men vi klarar det inte ensamma”, säger Leif Johansson. ”Vi behöver också en storskalig produktion av förnyelsebara bränslen och för att en sådan skall komma igång krävs omfattande satsningar på forskning och utveckling men även klara och gemensamma riktlinjer från politiker och myndigheter i så många länder som möjligt.”

Både den svenska och den amerikanska regeringen har engagerat sig i arbetet med att få fram teknologi som minskar användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. I höstas presenterades ett särskilt miljöprogram som tagits fram mellan den amerikanska och den svenska regeringen och där Volvokoncernen deltar. Programmet syftar till att minska användningen av fossila bränslen genom att arbeta med projekt inom områdena energi- och fordonsutveckling. För Volvos del handlar det bland annat om att ta fram drivlinor för tunga fordon som är anpassade för alternativa bränslen. Projekten finansieras av Volvokoncernen samt regeringarna i Sverige och USA.

2008-03-05

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.