Säkerheten på byggarbetsplatser låg

Varje år dör över 300 personer i fordonsolyckor på byggarbetsplatser inom EU. Oftast är det den mänskliga faktorn som ligger bakom. Därför lägger Volvo Lastvagnar stor vikt vid säkerhetsfrågor i sitt utbildningsprogram riktat mot anläggningsförare. – Målet är att höja säkerhetsmedvetandet bland Europas förare, berättar An Paepen, ansvarig för Volvos förarutbildningsprogram.
gercek_142x88.jpg

Snön ligger vit i terrängen runt Volvo lastvagnars demoanläggning i Göteborg.  Backen som närmar sig är brant och underlaget lerigt. – Släpp gasen och bromsen helt, uppmanar instruktören An Paepen.

Fırat Gerçek tar bort fötterna från pedalerna och lastbilen börjar rulla bakåt. Plötsligt rycker det till och bilen stannar. – Lastbilen bromsar upp automatiskt när du rullar bakåt. Det är en säkerhetsfunktion som I-Shift-lådan har, säger An Paepen.

Fırat Gerçek är utbildad maskiningenjör och jobbar som förartränare hos Volvo Lastvagnar i Turkiet. Han har kommit till Göteborg för att lära sig hur man hanterar ett fordon på säkrast möjliga vis på en byggarbetsplats. Kunskapen ska Fırat Gerçek i sin tur lära ut till förare hemma i Turkiet.

– Säkerhetstänkandet är lågt bland förarna i Turkiet. Många förare använder inte säkerhetsbälte.
Samtidigt har vi en väldigt stor byggsektor. Kombinationen gör att det sker en hel del olyckor, berättar Fırat Gerçek.

Varje år dör omkring 1000 personer i olyckor på europeiska byggarbetsplatser, enligt statistik från Eurostat. I en tredjedel av dessa olyckor är fordon inblandade, vilket innebär långt över 300 dödsfall per år. Antalet skadade är mångdubbelt fler.

– Det är en farlig arbetsplats som kräver en hel del körteknik av föraren. Det kan vara halt, trångt, brant. Ändå är det lätt att saker och ting går på rutin. Så fort någonting går på rutin blir det farligt och det inträffar olyckor, konstaterar An Paepen.

Förra året släppte Volvo Lastvagnar en ny anläggningsbil på marknaden – Volvo FMX. I samband med det rullade företaget ut ett skräddarsytt utbildningsprogram för anläggningsförare. Stor del av kursinnehållet handlar om just säkerhet.

– Vi kände att vi kunde göra skillnad inom detta område, säger An Paepen.

I kursen ingår körteknik på testbanan varvat med teoretiska moment och gruppdiskussioner.

– Vi försöker öka riskmedvetenheten bland annat genom dialog. Många förare är väldigt erfarna.

Genom att de får berätta saker som de har varit med om tar vi vara på deras kunskap, och uppdaterar ständigt kursmaterialet. 

Enligt Eurostat är den vanligaste typen av fordonsolyckor på byggarbetsplatser att någon blir påkörd. Orsaken är allt som oftast dålig sikt.

– Det är viktigt att alla bär synliga skyddskläder, att fotgängare inte går där lastbilarna kör, lastar och lossar.

Backsignalen ljuder över demobanan. Inne i hytten har Fırat Gerçek full kontroll bakåt via backspeglarna och en tv-display som fällts upp på instrumentbrädan.

– I många länder är det lag på att de måste finnas en backmonitor. Det är positivt, säger An Paepen.

Fırat Gerçek berättar att en av de vanligaste olyckorna i Turkiet är att lastbilarna välter. Enligt Eurostat är det orsaken till var femte dödsolycka där fordon är inblandade. Från kursen får Fırat Gerçek med sig kunskap och tips hem om hur man undviker dessa olyckor. Det viktigaste är att lasten inte är ojämnt fördelad.

– Arbetet på en byggarbetsplats är tidspressat och allting går fort. Men det är viktigt att föraren och den som lastar tar sig tid att samarbeta och inte slarvar, säger han.

På testbanan fortsätter An Paepen instruera hur Fırat Gerçek på bästa sätt ska hantera I-Shift, en 12-växlad manuell växellåda med automatiskt växlingssystem, som merparten Volvo FMX är utrustad med.

– Med I-Shift kan föraren fokusera helt på körningen och ha uppsikt på vad som händer runt omkring, säger An Paepen.

Risken för att köra fast med tungt lastade bilar är stor på byggarbetsplatser. Ett fordon som står stilla kostar pengar, men kan även ge upphov till farliga situationer.

– Vid en bärgning är stora krafter inblandade. Bärgningslinan kan gå av och piska till folk i närheten. Det är livsfarligt, säger An Paepen.

I-Shift gör det möjligt för föraren att gunga loss lastbilen själv.

– Med I-Shift-lådan får du ett visst dragläge när du gasar. Genom att släppa gasen precis när du får dragläge och rulla lite bakåt uppstår en gungning i lastbilen. Efter ett tag har du en tillräcklig rörelse i bilen för att rulla över hindret, förklarar An Paepen.

Fırat Gerçek stannar lastbilen. Dagens träning är över. I morgon väntar mer körteknik och teori.
– Det är en väldigt bra utbildning. Jag lär mig mycket som jag kan ta med mig hem till Turkiet.

Den 3 januari 2011

Volvo Trucks Webb-TV:
Se hur det går till när man använder I-Shifts ”gunga loss”-funktion:
MVI_8165-WMV9 640x360.wmv
Länk:

Många dödsolyckor med fordon på byggarbeten

  • Byggarbetsplatser är en av de farligaste arbetsplatserna att arbeta på. Mellan 1995 och 2005 dog i genomsnitt 1000 personer per år på byggarbeten inom EU.
  • I mer än var tredje dödsolycka är ett fordon inblandat. I genomsnitt avlider fler än 300 personer per år i fordonsolyckor på byggarbeten i EU.
  • Mellan 1995 och 2005 har antalet dödsolyckor inom byggsektorn minskat. I jämförelse med andra branscher är antalet olyckor med dödlig utgång fortfarande högt. 

Vanligaste fordonsolyckorna på en byggarbetsplats:

  1. Personen blir påkörd av fordonet.
  2. Personen faller från fordonet.
  3. Personen träffas av föremål som faller från fordonet.
  4. Personen skadas på grund av att fordonet välter.

Källa: Eurostat

Länk till bilder:

För ytterligare information, kontakta:
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 4127, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com