Volvokoncernen introducerar UD bussar

Volvokoncernen tar ett viktigt strategiskt steg genom att lansera UD, en ny serie bussar speciellt utvecklade för tillväxtmarknader.
UDCityBus2.jpg

Detta meddelades idag vid ett pressmöte i Bangalore i Indien. UD-bussarna introduceras först i Indien. Fler marknader kommer följa under de närmaste åren.

”Den nya serien UD bussar har utvecklats speciellt för tillväxtmarknader. Segmentet vi riktar oss mot har stor tillväxtpotential. UD har varit ett välkänt varumärke i Japan och Sydostasien under lång tid. Nu förnyar vi och anpassar bussarna för Indien och andra tillväxtmarknader”, säger Akash Passey, Senior Vice President för Volvokoncernens bussverksamhet och ansvarig internationella marknaden som omfattar Asien.

Bussvarumärket kommer att bredda Volvokoncernens kundbas, förbättra konkurrenskraften och fånga upp tillväxtmöjligheter i Indien och i andra tillväxtmarknader. Serien omfattar både stadsbussar och långfärdsbussar.

Den nya busserien ska utvecklas genom att utnyttja Volvokoncernens globala tekniknätverk i kombination med traditionellt japanskt yrkeskunnande och pålitlighet. I Indien kommer den nya busserien att stöttas av Volvokoncernens nätverk av distributörer som också tillhandahåller service och reservdelar. UD-bussarna kommer att erbjuda passagerarna en modern transportlösning, samtidigt som fokus ligger på viktiga områden för själva driften: bränsleeffektivitet, pålitlighet och optimal tillgänglighet. 

”Genom att introducera ett nytt bussvarumärke erbjuder vi kunder på tillväxtmarknader en produkt som är utvecklad för att uppfylla just deras behov. Precis som vi redan gjort på lastbilssidan positionerar vi våra bussar efter kundsegment för att därigenom täcka en så stor del av den totalt tillgängliga marknaden som möjligt, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson.

Volvo har spelat en viktig roll på den indiska bussmarknaden sedan verksamhet inleddes där 2001. Företaget har utvecklat den kollektiva transportsektorn genom att etablera premiumsegmentet inom långfärdstrafik, och därigenom förändrat den allmänna synen på bussen som färdmedel. Idag är ungefär 5 000 stadsbussar och långfärdsbussar från Volvo i trafik i Indien.

Produktionen av UD-bussar kommer att inledas i Bangalore under 2014. De första bussarna kommer att levereras till kund senare i år. UD-fabriken kommer att förse den inhemska indiska marknaden med bussar, men kommer längre fram också att fungera som ett nav för exportverksamheten.

19 mars 2014

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta :
Karin Wik, Volvokoncernen, 031-323 72 29
Helena Lind, Volvo Bussar, 031-323 62 57