ElectriCity belönas för smarta initiativ inom kollektivtrafiken

ElectriCity, med Volvo Bussars elbussar i Göteborg, får pris för smarta intiativ inom hållbar kollektivtrafik.
Electricity

Det är CIVITAS, ett internationellt nätverk som består av europeiska städer och beslutsfattare, som delar ut priset.

ElectriCity tilldelades andra pris i kategorin tranformation med juryns motivering:
”Göteborgs Stad har tagit ett stort steg framåt med ElectriCity, ett samarbete som sammanför näringsliv, akademi och samhälle i utvecklandet av nästa generations hållbara kollektivtrafik. Lösningen har flera positiva effekter exempelvis minskning av luftföroreningar och buller, som medför positiva effekter på sociala aspekter och stadsplanering.”

Volvo Bussars elbuss på linje 55 är ett resultat av samarbetet ElectriCity. De tysta och emissionsfria bussarna skapar nya möjligheter för hur staden kan byggas. Bussarna kan köra närmare byggnader då de inte genererar samma buller som vanliga bussar. Det gör det möjligt för kollektivtrafiken att i framtiden komma närmare göteborgarna, till exempel genom att turtätheten kan utökas och förlängas till senare på kvällen.

CIVITAS som startades 2002 arbetar för att skapa rena och energieffektiva transportsystem i utvecklingen av hållbara städer i Europa.

Nyheter från Volvokoncernen