Elbussar ger mer nöjda passagerare

Nu har Volvos elektriska bussar rullat på linje 55 i Göteborg i snart fyra år. Västtrafiks senaste passagerarundersökning visar att passagerarna blir alltmer nöjda med linjen.
Elbussar ger mer nöjda passagerare

I Västtrafiks senaste passagerarundersökning, som genomfördes under sista kvartalet 2018, fortsätter den positiva trenden.

Passagerarnöjdheten på linje 55 är högre än någonsin, säger Peter Nordin, koordinator ElectriCity för Volvokoncernen. 

Det är väldigt intressant att se resultaten från Västtrafiks kundundersökning eftersom den innehåller extra frågor i relation till linje 55 som gör att vi kan följa ytterligare parametrar som vi inte ser för andra busslinjer. När vi tittar på resultaten är det tydligt att i synnerhet den låga ljudnivån ombord och att bussarna bidrar till en bättre stadsmiljö  uppskattas allt mer av passagerarna.

Camilla Holtet, utvecklingschef, Västtrafik, håller med:

Våra passagerare är generellt mycket nöjda med linje 55 och de tycker mer om den än om andra linjer. De uppskattar att det är tyst, att bussen går mjukt och tycker att inredningen är trevlig. De känner sig också trygga medan de väntar på bussen. Det är glädjande resultat då vårt mål är att endast ha elbussar i alla stadstrafikområden i hela Västra Götalandsregionen år 2030.

Bättre stadsmiljö

På frågan om ljudnivån ombord på bussarna var 94% av passagerna i undersökningen positiva, en ökning med 7% jämfört med resultatet för tredje kvartalet 2018. Hela 96% av passagerarna anser att elektriska bussar bidrar till en bättre stadsmiljö. Dessutom sade en stor andel passagerare att det faktum att linjen drivs med miljövänligt bränsle ökar deras vilja att resa med bussarna.

Passagerarna inte bara uppskattar linje 55, utan de väljer faktiskt att resa med linjen på grund av den lägre miljöpåverkan, säger Peter Nordin. Siffrorna talar för sig själva: Sedan projektet påbörjades har vi varje år sett en ökning med 10 % i passagerarantal och 2018 nådde vi en miljon passagerare totalt. Jag ser det som en viktig milstolpe för ElectriCity och linje 55.

Passageraråterkopplingen när det gäller den inomhusbusshållplats som finns vid Teknikgatan på Lindholmen är också positiv. 82% av de intervjuade säger att de uppskattar inomhusbusshållplatsen.

Hållplatser inomhus

Peter Nordin tror att det är möjligt att förbättra passagerarupplevelsen och förändra sättet som städerna arbetar med stadsplanering på, genom att införa elbussar:

Att de är utsläppsfria innebär att det går att komma närmare passagerarna och exempelvis bygga inomhushållplatser. Göteborgs Stad är intresserade av konceptet och tittar närmare på möjligheterna och hur det skulle kunna användas ytterligare.

Tack vare framgången med linje 55 och den positiva återkopplingen från passagerare är Västtrafiks ambitiösa planer att endast bedriva stadstrafik med elbussar i Västra Götalandsregionen nu i full gång.

Camilla tillägger:

I sommar introducerar vi elbussar på en busslinje i Borås och en i Uddevalla, och i Lidköping kommer hela kollektivtrafiksystemet att vara elektriskt sommaren 2019. Från och med oktober i år kommer vi också köra elektriska bussar på linje 60 i Göteborg. Vid slutet av året kommer alla bussar på den linjen att vara elektriska. Vi är glada att vi kan ta med erfarenheterna från ElectriCity-projektet i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Fakta ElectriCity

ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. 

Samarbetspartners inom ElectriCity är Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Ericsson, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

För mer information om ElectriCity-samarbetet besök: www.electricitygoteborg.se

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release