Konst och teknik ska öka intresset för ingenjörsyrket

Visst kan elever på estetiska programmet tycka om teknik. Det vet Magnus Andersson, ingenjör på Volvokoncernen. I projektet Skolsteget har han deltagit i undervisningen för att inspirera och öka intresse för sitt yrke. -Jag har växt som person samtidigt som jag känner att jag gör en insats för ingenjörsyrket, säger han. Nyligen var det utställning av elevernas arbeten utanför en av Volvos lunchmatsalar.
Linnéa Dotevall, Maja Oldefors och Moa Persson har konstruerat skulpturen ”Fader Kosmos”
Linnéa Dotevall, Maja Oldefors och Moa Persson har konstruerat skulpturen ”Fader Kosmos”

Skolsteget startade 2014 som ett initiativ från Volvokoncernen för att väcka svenska ungdomars intresse för teknik och naturvetenskapliga ämnen. Projektet är ett samarbete mellan Volvokoncernen och Göteborgs Stad och innebär att ingenjörer från koncernen deltar i undervisningen på ett antal gymnasieskolor i Göteborg. Varje ingenjör arbetar tillsammans med en utvald klass och deras lärare. 

Magnus Andersson, som arbetar med utveckling av transmission, är en av de ingenjörer som prövat på att extraknäcka som gymnasielärare.

 • Vi måste göra industrin mer synlig och visa vilka möjligheter och roliga jobb det finns. Här har vi möjligheten att inspirera ungdomar att tycka om och lära sig mer om teknik, säger han.

  Huvuddelen av de gymnasieklasser som ingenjörerna besöker är inriktade på naturvetenskapliga och tekniska ämnen, men i den klassen som Magnus Andersson undervisar i går eleverna Estetprogrammet. Han har själv läst estetiska ämnen på gymnasiet och därför var han extra motiverad inför att arbeta med den klassen.

 • Jag är ett levande bevis på att det inte finns några begränsningar om du vill jobba med teknik i framtiden. Allt går, säger han.

  När det nu var dags för eleverna att ställa ut sina konstverk utanför lunchmatsalen kunde Magnus Andersson konstatera att hans lektioner i att rita skisser, göra matematiska beräkningar och konstruera rörliga och snurrande skulpturer har lyckats.

 • Här finns så mycket fantasi och entusiasm, säger han stolt.

  Till exempel hade Linnéa Dotevall, Maja Oldefors och Moa Persson skapat ”Fader Kosmos”, en skulptur av Universum som väckte stort intresse bland de förbipasserade.

 • Vi har slitit hårt. Speciellt svårt var det att få hela skulpturen att röra sig, men det gick till slut. Vi har haft jättemycket hjälp av Magnus, berättar Maja.

 • Det har varit roligt att få in den tekniska delen i arbetet. Det blir ett annat sätt att tänka. Jag tycker att jag har fått en ny förståelse och känsla för vad ingenjörer arbetar med. Det har blivit mer verkligt, säger Linnéa Dotevall.

  Bland flera av eleverna i klassen är det främst arkitektyrket som lockar för framtiden och Magnus har i sin undervisning visat på möjligheterna inom Volvokoncernen.

 • Om de väljer att arbeta hos oss med att utveckla nya lastbilar, bussar eller motorer till exempel så berättar jag för dem att de dagligen kommer att möta sin konstruktion ute på vägarna, säger han och hoppas att det ska ge en tankeställare.

 • Om en eller två elever från den här klassen går vidare till tekniska studier och yrken så känner jag att jag har lyckats, säger han.

  I år har sju skolor deltagit i Skolsteget. Just nu pågår rekrytering inom Volvokoncernen av intresserade ingenjörer och till hösten drar programmet igång igen ute i gymnasieskolorna.

Nyheter från koncernen