Idétävling för blivande arkitekter

Tysta, avgasfria elbussar skapar helt nya möjligheter för planering av framtidens städer. Hur använder vi det för att skapa attraktiva miljöer för resenärerna? Det är frågorna som står i fokus för den idétävling om framtidens kollektiva resande och dess påverkan på städerna som Volvo Bussar och Sweco nu utlyser för blivande arkitekter i Sverige.
Framtidsbild på en miljövänlig stad

– Med tysta, utsläppsfria elbussar skapar vi förutsättningar för en attraktivare och tillgängligare kollektivtrafik och gör det möjligt att planera och bygga i städerna på ett helt annat sätt än idag. Nu hoppas vi att Sveriges blivande arkitekter vill utveckla sina idéer kring hur de nya möjligheterna kan tas tillvara och omsättas i praktiken, säger Volvo Bussars vd, Håkan Agnevall. 

När avgaser och buller försvinner kan bussar nå områden och platser som de hittills inte kunnat trafikera. Till exempel kan hållplatser förläggas inne i eller i direkt anslutning till köpcentrum, sjukhus och skolor för att ge resenärerna en bättre service. Utmaningen för de tävlande är just att utforma ett förslag på en plats i staden där elbussar intregreras med en byggnad eller utomhusmiljö på ett innovativt sätt som förenklar vardagen för resenärerna.

 -När det handlar om framtidens resande är det inte bara miljövänligare transportmedel som är viktigt. Utvecklingen gör det även möjligt att integrera resandet i arkitekturen och skapa rum i staden som hittills inte funnits. Här kan framtidens arkitekter bidra till en förbättrad upplevelse och till att vår vardag förenklas. Vi hoppas på många visionära och spännande bidrag, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet. 

I Sverige reser över 1 miljon människor kollektivt varje dag och antalet ökar. Idétävlingen om framtidens kollektiva resande pågår mellan den 26 januari och 23 mars och är öppen för alla arkitektstuderande i Sverige. Prissumman är på totalt 70 000 kronor. Tävlingen arrangeras av Volvo Bussar och Sweco, som på det här sättet vill uppmärksamma vilka nya möjligheter elbussar ger för hur vi kan utforma en bättre och tryggare stadsmiljö. De vinnande förslagen presenteras under våren. Tävlingen utförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Mer information om idétävlingen finns på: https://www.framtidensresande.com/.

Nyheter från koncernen