Big Data från momentdragare höjer kvalitetsnivån

Varje gång en operatör använder en av de eldrivna momentdragarna vid Volvokoncernens lastbilsfabrik i Tuve, loggas och lagras data om användningen. Dessa data kan nu användas för att höja lastbilarnas kvalitetsnivå ytterligare.
Anna Lundgren och Natasa Saovic arbetar på stationen där eldrivna momentdragare används.
Anna Lundgren och Natasa Saovic arbetar på stationen där eldrivna momentdragare används. Foto: Sören Håkanlind

Varje lastbil har tusentals skruvförband. Operatörerna använder oftast tryckluftsverktyg för att dra åt dessa förband till ett fördefinierat moment. Sedan några år används dock eldrivna momentdragare för de viktigaste skruvförbanden.

– Det är klämkraften som avgör om skruvförbandet är tillräckligt åtdraget. Vi har ingen möjlighet att mäta klämkraften direkt i produktionen utan måste göra tester i våra laboratorier. Dessa tester används sedan för att bestämma lämpligt åtdragningsmoment för varje förband, säger Filip Bergman som är specialist på skruvförband vid Volvo Group Trucks Technology.

Problemet är att klämkraften påverkas av friktionen som av olika orsaker kan variera . Friktionen kan till exempel variera mellan skruvar som tillverkats vid olika tillfällen och beroende på vilka delar som sammanfogas.

– Införandet av eldrivna momentdragare gjorde det inte bara möjligt att fördefiniera åtdragningsmomentet utan även skruvens rotationsvinkel vid åtdragningen. Med två parametrar i stället för en får vi större möjlighet att uppnå korrekt klämkraft, säger Thomas Norberg som arbetar med underhåll vid fabriken i Tuve.

De önskade momenten och vinklarna anges för varje förband. Operatören ser en grön ljussignal i verktyget när åtdragningen uppfyller de fördefinierade inställningarna och en röd ljussignal när åtdragningen inte gör det. Det är oftast enkelt för operatören att förstå vad som har blivit fel och vad som behöver göras för att åtgärda felet, men ibland kan detta vara svårt.

– Det är i dessa fall som Big Data blir mycket användbart, säger Filip Bergman.

Alla åtgärder som utförs med eldriven momentdragare loggas och lagras. Det har tidigare inte gått att analysera och hantera dessa enorma mängder data på ett praktiskt sätt, men verktygsleverantörerna tillhandahåller numera programvaror som förenklar arbetet med analys av stora datamängder.

– Vi kan i dag lagra och analysera fullständiga moment- och vinkelkurvor från varje verktyg och åtdragning. Det ger oss möjlighet att studera de perioder då åtdragningarna plötsligt har börjat se annorlunda ut, analysera vad som kan ha orsakat problemet och hitta en lösning, säger Thomas Norberg.

– Vi använder numera även historiska data för att uppdatera de fördefinierade åtdragningsmomenten och vinklarna i verktygen.

De nya möjligheterna används inte bara i den dagliga driften vid fabriken. De kan även användas om något inträffar med en lastbil i trafik.

Om ett skruvförband plötsligt lossnar på en kundägd lastbil i drift försöker Filip Bergman och hans kolleger hitta orsaken till varför detta har inträffat. En möjlig åtgärd är att använda analysverktyget för att söka efter avvikande faktorer som tidigare inte har identifierats för åtdragningen av det aktuella förbandet vid tillverkningen.

– Vi blev tidigare ibland tvungna att återkalla tusentals lastbilar. Analysverktyget ger oss nu möjlighet att detaljstudera kurvorna och upptäcka att det aktuella problemet kanske endast har påverkat ett fåtal lastbilar,säger Filip Bergman.

– Big Data ger tusentals av våra kunder möjlighet till en fortsatt säker och planerad användning av sina lastbilar i stället för att behöva besöka en verkstad.

Nyheter från koncernen