Små förändringar ger stora förbättringar på lastbilsfabriken

Att vara öppen för förändringar är ett bra sätt att göra en verksamhet effektivare. Vi har besökt fabriken i Bourg i Frankrike som gjort stora förbättringar genom att ta vara på smarta idéer
Tre anställda vid fabriken i Bourg

Sandrine Gerling, Logistics Operator på Volvokoncernens fabrik i Bourg, som tillverkar Renault Trucks tunga lastbilar, vet vad hon ska fokusera på för att hitta förbättringsåtgärder. Med hjälp av observationsmetoden 3M analyserar hon alla moment vid en station för att förbättra ergonomin, minska variationen och eliminera oplanerade driftstopp.

– Det här har förändrat min vardag. Det har också skapat en bättre sammanhållning – vi vet att vi kan säga vad vi tycker, komma med förslag och att vi blir lyssnade på. Det är viktigt att våga, eftersom vissa enklare förbättringar faktiskt kan införas direkt, säger hon.

Samarbetet mellan logistik och produktion i Bourg har förbättrat fabrikens totala produktivitet genom att eliminera produktionsslöseri. Monteringsenheten som leds av David Desroches har gjort en total omstrukturering.

– Vi började med att filma varje moment. Det ger verkligen mycket att se uppgifterna utföras på film. Man får ett nytt perspektiv, säger han.

3M-metoden har införts på hela fabriken. Det är inte fråga om några avancerade metoder. Till exempel används post it-lappar för de olika stegen på arbetsstationen. De kan enkelt flyttas runt efter behov.

– Målet är inte att jobba mer, utan att jobba smartare genom att använda den kompetens som finns på plats, säger David Desroches.

– Varje operatör ska ta ansvar för sin station – det är där styrkan i det här initiativet ligger. Det gäller alla som ingår i enheten, representanter från logistik, säkerhet, metodik och så vidare – alla ska se till att åtgärderna är genomförbara, säger, Jean Calard, som är teamledare för David Desroches team.

Metoden väcker en viss stolthet på fabriken.

– Vi har en prestationsdriven kultur här i Bourg, där alla har ett eget ansvar. Det har varit ett stort steg som alla ledare har varit delaktiga i att genomföra, säger platschefen Frédéric Brun.

Fakta 3M-metoden
En metod som används för att visualisera de olika arbetsmomenten i en process för att uppnå ständiga förbättringar. Bygger på tre områden: Muri (ergonomi), Mura (variation) och Muda (slöseri).

Nyheter från koncernen