Extrem arbetsmiljö för Mack-lastbilarna

Många av de lastbilar som används av världens största företag inom betongpumpning, Brundage-Bone, hänger i luften en stor del av dagen. Lastbilarna måste tåla extrema påfrestningar och maximal belastning. Därför väljer företaget Mack.
En av Brundage-Bones Mack TerraPro Cabovers med betongpump

Lastbilarna, som är utrustade med betongpumpar, används på byggarbetsplatser som inte är tillgängliga för vanliga betongbilar,till exempel höga byggnader, stora arenor och broar.

Vid betongpumpning stöttas lastbilen upp av fyra stödben som lyfter några eller samtliga av lastbilens däck från marken. Det är en extrem arbetsmiljö.

Lastbilens position innebär en unik belastning på upphängningen, styrningen och flera andra komponenter. Betongen har dessutom slipande egenskaper och sliter på de komponenter som den kommer i kontakt med. Samtidigt belastas lastbilarna maximalt.

– Det sker ingen lastning eller lossning av gods. 100 procent av drifttiden och körsträckan körs pa maxkapacitet, säger Bruce Young, vd på Brundage-Bone Concrete Pumping.

Samtidigt är tillgängligheten avgörande. Pumparna är specialbyggda, väldigt dyra och finns i ett mycket begränsat antal.

– För lönsamheten är det ett måste att minimera stillaståendet. Det finns begränsat med ersättningsfordon om någon av lastbilarna tas ur drift, säger Bruce Young.

Mack Trucks har gjort stora investeringar i tillgänglighetslösningar som skräddarsytts för betongpumpsindustrin.

På fordonssidan har Mack Trucks jobbat med Brundage-Bone för att hitta speciallösningar för att maximera nyttolasten och tillförlitligheten. På servicesidan erbjuder Mack Trucks kunderna i branschen för betongpumpning särskild service och support. De har en jourlinje som sköts av specialister med stor erfarenhet från betongindustrin.

Teamet jobbar även med Mack Trucks telematiksystem GuardDog Connect, som övervakar fordonens status.

Och istället för att lägga en massa tid på att kommunicera behov, mål och garantiinformation till de lokala återförsäljarna sköts Brundage-Bones försäljning och support centralt, samtidigt som servicen utförs lokalt hos 50 Mackåterförsäljare runt om i USA.

Brundage-Bone har använt Macklastbilar sedan företaget grundades för 30 år sedan. De har testat andra varumärken under årens lopp men återkommer hela tiden till Mack.

Merparten av Brundage-Bones 450 betongpumpar är Mack TerraPro Cabovers. Men eftersom Brundage-Bone har utökat verksamheten med en betongåtervinningsdivision, Eco-Pan, har de även köpt in andra typer av fordon.

Till betongåtervinningen använder de 60 flaklastbilar av typen Mack Granite.

Den kombinationen har Mack och Brundage-Bone tagit fram tillsammans för att maximera nyttolasten.

Nu uppdaterar Brundage-Bone sin vagnpark med mDRIVE, som de hoppas ska hjälpa dem att locka till sig och behålla förare. Tillförlitligheten är den viktigaste faktorn när de väljer fordon, men hur lastbilen är som arbetsmiljö spelar allt större roll.

– Vi har börjat fokusera mer på förarkomfort, säger Bruce Young.

Nyheter från koncernen