Uppkopplad teknik för skräddarsydda transporter

Transport- och logistikindustrin befinner sig i snabb förvandling med nya, digitala och högteknologiska lösningar i produkter och processer. Inom Volvokoncernen skapas nya affärslösningar, för effektiva, säkra och hållbara tjänster, där användarnas behov står i centrum.
Victoria Woyland, vice president Volvo Group, Connected Solutions | Volvo Group

– Det är en spännande tid då det händer mycket, med nya teknologier som förändrar hela värdekedjan, säger Victoria Woyland, Vice President på Volvo Group Connected Solutions, som utvecklar lösningar och tjänster för uppkopplade lastbilar, bussar, maskiner och motorer.

Utöver att leverera konkurrenskraftiga erbjudanden för nya tjänster och lösningar är Volvo Group Connected Solutions en plats där innovativa tjänster skapas tillsammans med kund, partners och andra bolag inom Volvokoncernen.

-På Volvo Group Connected Solutions är big data fokus för det dagliga arbetet. Genom att samla in data från kundernas uppkopplade fordon runt om i världen skapas möjlighet att analysera beteende och utifrån det skapa morgondagens digitala tjänster och services. Idag ser vi att utvecklingen drivs av tre teknologier – uppkopplad teknik, automatisering och elektrifiering. De är mjukvarudrivna och digitaliseringen är grundläggande för att utveckla dessa teknologier och skapa nya värden, förklarar Victoria Woyland.

Starkt kundfokus
Hos Volvokoncernen finns ett starkt fokus på kundernas förväntningar och behov och lösningarna utvecklas i samarbete med dem. Teknologin möjliggör skräddarsydda lösningar som passar användarnas specifika önskemål samtidigt som grundläggande arkitektur och komponenter återanvänds på ett effektivt och skalbart sätt.

– Inom Volvo Group Connected Solutions har vi en väldigt lösningsorienterad approach och jobbar nära våra kunder. Användarupplevelsen är helt central. Digitaliseringen gör det också möjligt för oss att jobba i partnerskap och öppna ekosystem, säger Victoria Woyland. Tillsammans med uppkopplad teknik och andra teknologier spelar digitaliseringen en nyckelroll för ökad transparens genom hela värdekedjan i den annars ganska fragmentiserade transportbranschen.

Artificiell intelligens
AI är en teknologi som skapar nya möjligheter och den är en förutsättning för autonoma fordon och för att transformera data till värden för kunden, exempelvis för felprediktion, adaptiva farthållare, automatiserad inbromsning och annat. Volvokoncernen har idag en värdefull tillgång i sina kunders över en miljon uppkopplade lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

-Data ger oss värdefull kunskap om hur produkterna används och vi använder den här informationen för att erbjuda våra kunder relevanta tjänster och lösningar.

Mängden data som genereras kommer bara att växa, och att rätt utnyttja dessa för fler tjänster är en stegvis process. En central fråga är hållbarhet och att ta fram fordon som möter de allt hårdare utsläppskraven. Det tar tid att ställa om en hel fordonsflotta och utveckla nya, utsläppsneutrala modeller. De närmaste fem till tio åren skärps regelverken avsevärt såväl nationellt som på EU-nivå. Volvo ligger i framkant med FoU för att utveckla hållbara lösningar genom hela kedjan.

– Detta är en agenda som vi inte ensamma styr över, utvecklingen sker utifrån lagstiftningen och samhället i stort. Det är svårt att säga när vi når full utsläppsneutralitet, men det kommer troligtvis att ske snabbare för tunga fordon än för personbilar, säger Victoria Woyland.

Stora kompetensbehov
Med de stora förändringar som sker inom fordonsindustrin är behovet av IT kompetens stort. Utvecklare, UX-designer, dataanalytiker, cyber securityexperter, cloud computingspecialister och it-arkitekter är några exempel på den kompetens som efterfrågas.

-Medarbetarnas personliga egenskaper är viktiga – i denna snabbföränderliga miljö krävs flexibilitet, problemlösningsförmåga och vilja att växa professionellt, framhåller Victoria Woyland. – Det är avgörande för oss som arbetsgivare att kunna attrahera och behålla kompetens. Volvo Group Connected Solutions verksamhet och ledarskap är värderingsstyrt och vi fäster stor vikt vid att våra medarbetares ska kunna utvecklas i sina roller och att vi har den bästa miljön att jobba i. Tillsammans driver vi den tekniska utvecklingen och sätter avtryck i samhället.

Läs mer om Volvo Group Connected Solutions

 

Läs fler nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release