Ny teknik hjälper lastbilen att väga sig själv

En uppkopplad lastbil som väger sig själv istället för att tvingas stanna och inspekteras vid en vägstation. Volvokoncernen har i ett pilotprojekt, tillsammans med bland andra Norska Vägverket, utvecklat ett system för att effektivisera kontrollen av lastbilar. - Genom vår teknik så sparar vi ovärdelig tid åt transportföretagen, säger Xu Wen, som leder projektet inom Volvokoncernen.
Illustration: Petter Lönegård
Illustration: Petter Lönegård

Länderna i Europa har statliga regleringar för de lastbilar som färdas på vägarna. Regleringar som bland annat handlar om hur tung lastbilen får vara. För att kontrollera att reglerna följs inrättas ofta stationer utefter vägarna där lastbilarna kallas in och vägs med jämna mellanrum. Kontrollerna sköts manuellt och tar tid. Lastbilarna står ofta på kö och väntar på sin tur samtidigt som tiden går och leveranserna blir sena.

För att underlätta de här kontrollerna har Norska Vägverket tillsammans med Volvokoncernen, som enda lastbilstillverkare, arbetat i ett EU-finansierat projekt kallat Non Stop Trucks.

Xu Wen, som arbetar med uppkopplade fordon inom Volvokoncernen, är projektledare.

- Vi har installerat sändare i lastbilarna. När lastbilen närmar sig vägstationen skickas information om lastbilens vikt via det trådlösa systemet till stationen. Samtidigt får föraren upp informationen på en skärm i hytten. Datan kontrolleras automatiskt i stationen och om den är ok får föraren i hytten grönt ljus och kan passera utan att behöva köra in och inspekteras, berättar Xu Wen.

Vårt huvudmål är att förbättra säkerheten på våra vägar.

Eftersom informationen skickas och behandlas cirka 800 meter före stationen behöver föraren inte ens sakta in utan kan fortsätta som vanligt.

Under drygt två månader testades det här systemet på en av vägstationerna mellan de norska städerna Oslo och Fredrikstad. En sträcka på cirka 90 kilometer.

Sändarna installerades bland annat i två av transportföretaget Brings Volvolastbilar och Pål Proitz-Roland, på Bring i Fredrikstad, är mycket nöjd med resultatet.

- Vi sparade tid och slapp stress. Vi kör containrar i en fast linje mellan Oslo och Fredrikstad och har tågavgångar som ska passas. För oss är logistiken helt avgörande. Det är som ett korthus. Om vi blir försenade på ett ställe riskerar hela korthuset att rasa. Därför är den här typen av system mycket värdefulla för oss. Det är jättebra att Volvokoncernen är engagerad i de här frågorna, säger han och menar att det också är viktigt för trafiksäkerheten.

- Vi, liksom de flesta andra transportföretag, är angelägna om att följa de regler och lagar som finns i de länder vi kör. Därför installerar vi gärna ett sådant system i våra lastbilar. Det hjälper oss i vår affär samtidigt som det blir mer tid över att kontrollera och stoppa dem som inte följer lagen, säger han.

Örjan Tveit på Norska Vägverket håller med.

- Vårt huvudmål är att förbättra säkerheten på våra vägar. Genom att effektivisera kontrollerna på det här sättet har vi mycket att vinna, säger han och påpekar att projektet Non Stop Trucks är ett första steg.

- I det här projektet handlade det om lastbilarnas vikt. Men vi ser en stor fördel med att kunna mata in all intressant data som till exempel farligt gods, status på bromsar och däck eller hur ofta föraren har haft vilopauser. Då får vi fram ovärdelig data om de fordon som kör på våra vägar, säger han.

Förutom i Norge har systemet också testats i Skandiahamnen i Göteborg. Själva projektet Non Stop Truck är snart slutfört , men enligt Xu Wen fortsätter arbetet inom Volvokoncernen.

- Det här är ett exempel på hur mycket tekniken med uppkopplade fordon kan underlätta och hjälpa våra kunder. Vi tar nu med oss kunskaperna från det här projektet och fortsätter utveckla liknande system i framtiden, säger han.

Fakta

MOBiNet är ett EU-finansierat projekt som handlar om transporter, mobility och trådlös kommunikation. Non Stop Trucks är ett av åtta olika projekt som ingår i MOBiNet.

Relaterade länkar

MOBiNET 

Volvo Concept Lab