Volvo Connect stöttar kunden

Digitaliseringen håller på att förändra människors sätt att leva och arbeta, och transportbranschen är inget undantag. I och med lanseringen av Volvo Connect kan en rad digitala och uppkopplade tjänster samlas i en gemensam, användarvänlig portal. Volvo Connect lanseras i september 2018, för att sedan uppdateras och utökas regelbundet under de kommande åren.
Volvo Connect stöttar kunden

– Nya programvaruplattformar, exempelvis för bilpooler och resetjänster, skapar nya affärsmodeller och konsumentbeteenden, säger Karin Falk, Senior Vice President, Services & Customer Quality. – Transportbranschen som den ser ut i dag skulle fortfarande behöva bli betydligt bättre i fråga om transparens, effektivitet och produktivitet. Kombinationen av uppkopplad teknik och dataanalys ger oss nya möjligheter att hjälpa våra kunder, säger Karin Falk.

Volvo Connect har utvecklats som en långsiktig lösning för en bransch i snabb förändring. I takt med att nya funktioner och data blir tillgängliga och de nya digitala tjänsterna fortsätter utvecklas – av Volvo Lastvagnar, branschpartner och externa programvaruutvecklare – kommer Volvo Connect att göra det möjligt för kunderna att få tillgång till och utnyttja dessa tjänster fullt ut. Detta kommer också att förenkla företagens övergång till en ny och spännande digital framtid.

Lastbilsägare och transportbolag använder sig i allt högre grad av telematik och digitala tjänster för att öka produktiviteten och effektiviteten i sina företag. Men det har också lett till att antalet system och gränssnitt ökat. – Med Volvo Connect kan alla tjänster och uppgifter som krävs för att driva och utveckla den dagliga verksamheten samlas på en enda plats. Utöver vagnparkshantering och underhållsplanering finns även stöd för många andra delar av driften, till exempel hjälp med administration och regelefterlevnad. Volvo Connect innehåller också en marknadsplats där man kan prenumerera på och aktivera ytterligare tjänster. Användarna kan anpassa gränssnittet så att de snabbt och enkelt får tillgång till de uppgifter och tjänster som är viktigast för dem, säger Carina Holm, som är projektledare för Volvo Connect.

Se videon om Volvo Connect

Läs mer om uppkopplad teknik

Läs pressmeddelandet om Volvo Connect

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release