Premiär för Smoovits första leveranser till Göteborg city

Framtidens transporter kommer att vara säkrare, renare och effektivare. Det är Smoovit ett exempel på. Det smarta logistiksystemet innebär samlastning av transporter in till Göteborgs innerstad, och den 15 februari var det premiär för den allra första samlastningen.
En kvinna som står framför en SMOVIT-vagn | Volvo Group
Cecilia Elb, projektledare för Smoovit och Senior Innovation Manager, Volvo Group Connected Solutions

 

Många transporter in till våra städer är ineffektiva. En del bilar går halvtomma och att transportera luft innebär onödiga kostnader och en onödig belastning på miljön.

– Om transporter kan samordnas och rätt fordon användas på rätt sätt kan vi minska trängseln i våra städer, få bättre luft och stadsmiljö, säger Cecilia Elb, projektledare för Smoovit på Volvo Group Connected Solutions.

Niklas Falk
Samlastning är en viktig milstolpe i projektet att effektivisera framtidens transporter. Det är också i linje med att alla Bests leveranser är fossilfria sedan årsskiftet
Ulf Hammarberg
Trängsel är en stor utmaning som vi alla står inför. Det är därför det är viktigt för alla intressenter att tänka om våra gamla sätt och ta ansvar för att samarbeta

11 partners i samarbete

Det är bakgrunden till Smoovit, ett forskningsprojekt startat 2019 med 11 tunga samarbetspartners från transportindustrin, fastighetsägare, forskningsinstitut och myndigheter. En bärande idé för Smoovit är samarbetet mellan olika transportleverantörer.

– Genom att bygga ett system som knyter samman många aktörers IT-system underlättar vi för samarbeten, förklarar Cecilia Elb.

Thomas Röstell, verksamhetsansvarig, Pling Transport

Nu levererar projektet

Den 15 februari genomfördes den första samlastade transporten in till Göteborg. Paket från DHL och Best kördes då in till cityhubben i Nordstan och kunde konsolideras för samlad leverans med lastcykel via transportören Pling till mottagare i närheten.

– Det är en viktig milstolpe i projektet att vi kan samlasta tillsammans för att göra framtidens transporter effektivare. Det går också väl ihop med att alla Bests leveranser är fossilfria sedan årsskiftet, säger Niklas Falk, Affärsområdeschef Göteborg på Best som är en av flera medverkande i projektet Smoovit.

– Framkomligheten i staden är en stor utmaning som påverkar många. Därför är det viktigt att fler intressenter våga tänka i nya banor och tar ansvar för att öka samverkan i flera led, säger Ulf Hammarberg, Hållbarhetsspecialist på DHL.

 

Fler företag bjuds in

Premiären för Smoovit innebär starten för ett större test av såväl system som affärsmodell i verklig miljö. Under våren etableras den första hubben för samlastning utanför stan och förhoppningen är att även kunna erbjuda andra lokala aktörer att vara med och testa lösningarna.

– För att samlastningsmodellen ska bli framgångsrik är det viktig att den blir attraktiv för de medverkande företagen, säger Cecilia Elb.

Thomas Röstell, verksamhetsansvarig, Pling Transport

Utvecklas löpande

Parallellt utvecklar IVL en modell för beräkning av hållbarhetseffekter, och tillsammans med Trafikkontoret gör de en översyn av policys och regelverk.

– Smoovit som system och affärsmodell är något som vi nu utvecklar och testar tillsammans. Därför är det viktigt och roligt att vi nu är i gång med godsflöden i en faktisk miljö där vi tillsammans kan lära oss om framtidens citylogistik, säger Cecilia Elb, projektledare för Smoovit på Volvo Group Connected Solutions.

 

Fakta: Smoovit

Smoovit är ett forskningsprojekt till hälften finansierat av Vinnova. Bakom projektet står ett konsortium med 11 medlemmar med koppling till transportindustrin. I projektet ingår: Volvo Group, DHL, Best, Pling, GLC, Velove, Nordstan, Trafikkontoret Göteborgs stad, RISE, IVL och Trafikverket.