Här hittar du Volvokoncernen i Almedalen

Nu samlas politiker, organisationer och företag i Visby för den årliga Almedalsveckan. Volvokoncernen är på plats för att prata om hållbara transporter, framtiden för svensk industri och vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare.
Almedalen i Visby

Företrädare för Volvokoncernen medverkar i följande seminarier:

Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar
Arr: Vattenfall
2 juli 2018, 11:15 - 12:15

När trotjänare blir giggare – hur påverkar det arbetsplatsen?
Arr: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren
2 juli 2018, 12:35 - 13:30

Hur kan varumärket Sverige hjälpa startup- och tillväxtbolag för global expansion?
Arr: Serendipity Challenge
2 juli 2018, 13:00 - 13:50

Hur styr vi företagande mot ett verkligt långsiktigt agerande?
Arr: Swedbank
2 juli 2018, 15:00 - 16:00

Nyanlända akademiker – snabbare vägar till jobb
Arr: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
2 juli 2018, 16:00 - 16:40

Sverige behöver attrahera globala talanger – en effektiv myndighetsprocess är en nyckelfaktor
Arr: Move to Gothenburg
3 juli 2018, 08:00 - 08:45

Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?
Arr: Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad
3 juli 2018, 09:00 - 10:00

Vad kännetecknar attraktiva arbetsgivare? – Det här värdesätter svenskarna på sina arbetsplatser.
Arr: Preera, Volvo Group, Sveriges Kommuner och Landsting
3 juli 2018, 10:00 - 11:30

Hur stärker vi svensk fordonsindustri?
Arr: BIL Sweden, MRF
3 juli 2018, 10:15 - 11:00

E-mobility: Hur laddar vi Sverige för att bli en fossilfri nation till 2030?
Arr: ABB AB
3 juli 2018, 10:30 - 11:45

Sustainability in the global financial society – is it for real this time?
Arr: Dagens industri, Financial Times
3 juli 2018, 12:25 - 12:55

Hur laddar vi för elfordonsrevolutionen?
Arr: BIL Sweden, MRF
3 juli 2018, 13:00 - 13:45

Nya affärsmodeller när energimarknaden ställer om– vad kan vi lära i tider av disruptiv omställning?
Arr: Swedegas
3 juli 2018, 13:00 - 14:00

Kvinnor säger me too – vad säger männen?
Arr: HSB
3 juli 2018, 13:00 - 13:45

Testbäddar - verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?
Arr: Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad
3 juli 2018, 13:30 - 14:30

Strategin för att realisera biogasens nyttor
Arr: Energigas Sverige, Swedegas
3 juli 2018, 16:30 - 17:30

Dags för viktiga beslut – vilka leder Sverige in i framtiden?
Arr: Serendipity Challenge
3 juli 2018, 16:30 - 17:05

Hur ser framtiden ut för svensk industri, ur näringslivs- och regeringsperspektiv?
Arr: Västsvenska Handelskammaren
3 juli 2018, 17:45 - 18:15

Snabb, billig och hållbar transport – en omöjlig ekvation?
Arr: PostNord
4 juli 2018, 10:00 - 10:45

Bilfria städer – framtid eller utopi?
Arr: Världsnaturfonden WWF
4 juli 2018, 10:00 - 10:45

Hur tar vi bort karriärhinder och banar väg för jämställdhet i näringslivet?
Arr: Dagens industri, Unionen
4 juli 2018, 11:00 - 12:00

Fossiloberoende transporter - Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen?
Arr: KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg
4 juli 2018, 13:00 - 13:45

Hjulen på bussen snurrar runt - men vad drivs bussen på?
Arr: BIL Sweden, Sveriges Bussföretag
4 juli 2018, 15:00 - 15:55

En bil av textil, när är det möjligt?
Arr: Borås Stad, Högskolan i Borås, Västsvenska Handelskammaren, Västsvenska Arenan
4 juli 2018, 15:00 - 16:00

Vad utmärker Sveriges främsta inom hållbarhet?
Arr: Serendipity Challenge
4 juli 2018, 15:00 - 16:00

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release